APP下载
反馈
重庆大学公开课:概率论与数理统计 第6讲 数理统计的基本概念
1.5万 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(51)
   自动播放
   [1] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   11.3万播放
   09:10
   [2] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   4.3万播放
   08:27
   [3] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   2.7万播放
   07:01
   [4] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   2.5万播放
   08:04
   [5] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   2.2万播放
   09:57
   [6] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   2.1万播放
   10:00
   [7] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   2.1万播放
   09:53
   [8] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   2.0万播放
   08:05
   [9] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   2.1万播放
   08:57
   [10] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   2.0万播放
   07:40
   [11] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1.4万播放
   08:36
   [12] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1.6万播放
   08:40
   [13] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1.2万播放
   09:58
   [14] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1.2万播放
   08:04
   [15] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   9130播放
   06:16
   [16] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   9622播放
   07:55
   [17] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   8696播放
   11:15
   [18] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   6323播放
   09:55
   [19] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   6865播放
   10:03
   [20] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   5278播放
   08:59
   [21] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   4939播放
   03:10
   [22] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   4203播放
   02:29
   [23] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   7183播放
   02:51
   [24] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   7010播放
   02:29
   [25] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1.1万播放
   02:16
   [26] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1.1万播放
   03:52
   [27] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   8389播放
   05:01
   [28] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   7382播放
   04:12
   [29] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   7125播放
   07:25
   [30] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   7327播放
   09:00
   [31] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   8045播放
   08:56
   [32] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   8463播放
   11:16
   [33] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1.5万播放
   待播放
   [34] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1.7万播放
   13:17
   [35] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1.1万播放
   09:48
   [36] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   7700播放
   10:21
   [37] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   8207播放
   12:05
   [38] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   6008播放
   10:40
   [39] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   7839播放
   07:09
   [40] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   8688播放
   09:14
   [41] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   6148播放
   10:48
   [42] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   6030播放
   07:41
   [43] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   8119播放
   09:51
   [44] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1.1万播放
   11:08
   [45] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   8457播放
   13:19
   [46] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   6294播放
   11:37
   [47] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   6349播放
   13:00
   [48] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   6491播放
   09:26
   [49] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   7530播放
   08:37
   [50] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   7777播放
   11:10
   [51] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1.3万播放
   08:42
   为你推荐
   08:01
   3.2.3 概率论简介3(下)
   1344播放
   08:30
   7.6.综合与实践的数学建模型问题...
   1158播放
   15:07
   常用API-02-练习:两道数学算...
   813播放
   06:27
   哈尔滨工业大学公开课:多维随机变量...
   1249播放
   05:43
   组合结构【练习题2-83】(重庆大...
   657播放
   15:33
   6.5【实验理论】注意分配实验
   4032播放
   12:33
   概率论的基本概念(下)
   2154播放
   21:56
   [中国科学技术大学精品课程:概率论...
   3530播放
   08:12
   北京航空航天大学公开课:参数方程表...
   990播放
   16:38
   数学建模综合案例(上)
   8.7万播放
   07:42
   2.1.1 数据的收集
   7645播放
   13:22
   怎样学习数学建模(下)
   1.7万播放
   27:58
   概率论与数理统计:多为随机变量及其...
   3078播放
   06:17
   【经济生活与数学】模块一 课程引言
   2588播放