APP下载
反馈
重庆大学公开课:概率论与数理统计 数学期望的线性性质及应用
8269 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(51)
   自动播放
   [1] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   11.2万播放
   09:10
   [2] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   4.2万播放
   08:27
   [3] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   2.7万播放
   07:01
   [4] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   2.5万播放
   08:04
   [5] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   2.2万播放
   09:57
   [6] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   2.1万播放
   10:00
   [7] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   2.0万播放
   09:53
   [8] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   2.0万播放
   08:05
   [9] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   2.1万播放
   08:57
   [10] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1.9万播放
   07:40
   [11] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1.4万播放
   08:36
   [12] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1.6万播放
   08:40
   [13] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1.2万播放
   09:58
   [14] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1.2万播放
   08:04
   [15] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   9050播放
   06:16
   [16] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   9582播放
   07:55
   [17] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   8656播放
   11:15
   [18] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   6303播放
   09:55
   [19] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   6825播放
   10:03
   [20] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   5238播放
   08:59
   [21] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   4899播放
   03:10
   [22] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   4183播放
   02:29
   [23] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   7143播放
   02:51
   [24] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   6970播放
   02:29
   [25] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1.1万播放
   02:16
   [26] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1.1万播放
   03:52
   [27] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   8269播放
   待播放
   [28] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   7202播放
   04:12
   [29] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   7005播放
   07:25
   [30] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   7207播放
   09:00
   [31] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   7925播放
   08:56
   [32] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   8163播放
   11:16
   [33] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1.5万播放
   11:24
   [34] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1.7万播放
   13:17
   [35] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1.1万播放
   09:48
   [36] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   7520播放
   10:21
   [37] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   8147播放
   12:05
   [38] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   5968播放
   10:40
   [39] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   7799播放
   07:09
   [40] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   8608播放
   09:14
   [41] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   6048播放
   10:48
   [42] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   5970播放
   07:41
   [43] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   7939播放
   09:51
   [44] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1.1万播放
   11:08
   [45] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   8257播放
   13:19
   [46] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   6194播放
   11:37
   [47] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   6249播放
   13:00
   [48] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   6411播放
   09:26
   [49] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   7390播放
   08:37
   [50] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   7717播放
   11:10
   [51] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1.3万播放
   08:42
   为你推荐
   05:17
   哈尔滨工业大学公开课:数学期望(2...
   1018播放
   06:08
   【课后习题】概率论与数理统计 第4...
   860播放
   06:38
   11.1 数学计算模块 —— ma...
   1558播放
   15:07
   常用API-02-练习:两道数学算...
   783播放
   21:56
   [中国科学技术大学精品课程:概率论...
   2640播放
   05:57
   23-第四章-概率论与数理统计(一...
   3769播放
   05:43
   组合结构【练习题2-83】(重庆大...
   657播放
   03:04
   10.初等变换问题06_2012数...
   899播放
   13:22
   怎样学习数学建模(下)
   1.7万播放
   02:00
   最丑的数学公式是什么?
   3.5万播放
   10:36
   统计学的基本概念2(中)
   1235播放
   01:07
   算命的说了:“我五行缺数学,命里缺...
   2.4万播放
   27:58
   概率论与数理统计:多为随机变量及其...
   3068播放