APP下载
反馈
7.2 分类算法(下)
1307 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(74)
   自动播放
   [1] 大数据的产生背景与概念
   7518播放
   08:35
   [2] 大数据的产生背景与概念
   1937播放
   08:35
   [3] 大数据的特点和技术概述
   2106播放
   06:56
   [4] 大数据的特点和技术概述(上)
   2198播放
   06:00
   [5] 大数据的特点和技术概述(下)
   853播放
   06:05
   [6] 大数据的应用与价值体现(上)
   2085播放
   08:26
   [7] 大数据的应用与价值体现(下)
   1673播放
   08:22
   [8] 大数据的应用与价值体现
   1245播放
   06:56
   [9] 大数据时代的思维变革(上)
   2140播放
   10:05
   [10] 大数据时代的思维变革(下)
   661播放
   10:04
   [11] 开源大数据平台(Hadoop)(上...
   2004播放
   05:39
   [12] 开源大数据平台(Hadoop)(下...
   1524播放
   05:38
   [13] 开源大数据平台(Hadoop)(上...
   1529播放
   06:12
   [14] 开源大数据平台(Hadoop)(下...
   929播放
   06:12
   [15] 开源大数据平台(Hadoop)(上...
   1704播放
   06:30
   [16] 开源大数据平台(Hadoop)(下...
   972播放
   06:30
   [17] 开源大数据平台(Spark)(上)
   1740播放
   05:32
   [18] 开源大数据平台(Spark)(下)
   1259播放
   05:38
   [19] 开源大数据平台(Spark)(上)
   1005播放
   06:38
   [20] 开源大数据平台(Spark)(下)
   937播放
   06:35
   [21] 开源大数据平台(Spark)(上)
   1704播放
   08:23
   [22] 开源大数据平台(Spark)(下)
   1195播放
   08:28
   [23] 3.1HDFS概述
   1801播放
   09:43
   [24] 3.1HDFS概述
   1033播放
   05:49
   [25] 3.2HDFS体系结构(上)
   706播放
   07:11
   [26] 3.2HDFS体系结构(下)
   671播放
   07:10
   [27] 3.2HDFS体系结构
   1552播放
   06:18
   [28] 3.3&3.4HDFS存储原理与优...
   790播放
   03:58
   [29] 3.3&3.4HDFS存储原理与优...
   898播放
   07:04
   [30] 3.3&3.4HDFS存储原理与优...
   1139播放
   06:19
   [31] 4.1概述(上)
   1574播放
   06:23
   [32] 4.1概述(下)
   1510播放
   06:27
   [33] 4.1概述
   1166播放
   07:24
   [34] 4.2MapReduce体系结构
   1598播放
   06:56
   [35] 4.3MapReduce工作流程
   677播放
   09:43
   [36] 4.3MapReduce工作流程(...
   1239播放
   10:11
   [37] 4.3MapReduce工作流程(...
   1215播放
   10:11
   [38] 4.4MapReduce实例分析(...
   913播放
   07:23
   [39] 4.4MapReduce实例分析(...
   1226播放
   07:27
   [40] 4.5MapReduce编程实践
   851播放
   03:51
   [41] 4.6MapReduce优缺点分析
   1394播放
   04:59
   [42] 5.1 YARN产生的背景 &5....
   1556播放
   06:39
   [43] 5.3 YARN体系结构(上)
   839播放
   06:31
   [44] 5.3 YARN体系结构(下)
   1236播放
   06:29
   [45] 5.4 YARN工作流程
   1569播放
   03:13
   [46] 5.5 YARN优缺点分析
   1015播放
   06:11
   [47] 6.1 网络爬虫基础知识
   1657播放
   04:52
   [48] 6.2 Requests库(上)
   1344播放
   05:04
   [49] 6.2 Requests库(下)
   815播放
   05:02
   [50] 6.2 Requests库
   745播放
   04:39
   [51] 6.2 Requests库
   1129播放
   06:44
   [52] 6.3 Beautiful Sou...
   871播放
   06:20
   [53] 6.3 Beautiful Sou...
   1342播放
   05:21
   [54] 6.3 Beautiful Sou...
   1223播放
   05:21
   [55] 6.3 Beautiful Sou...
   1319播放
   02:46
   [56] 6.3 Beautiful Sou...
   1290播放
   06:03
   [57] 6.4 综合实验(上)
   1573播放
   06:53
   [58] 6.4 综合实验(下)
   1330播放
   07:00
   [59] 7.1 聚类算法(上)
   892播放
   05:25
   [60] 7.1 聚类算法(下)
   894播放
   05:27
   [61] 7.1 聚类算法(上)
   853播放
   05:53
   [62] 7.1 聚类算法(下)
   1438播放
   05:52
   [63] 7.2 分类算法(上)
   1486播放
   07:30
   [64] 7.2 分类算法(下)
   795播放
   07:32
   [65] 7.2 分类算法(上)
   1387播放
   09:21
   [66] 7.2 分类算法(下)
   1307播放
   待播放
   [67] 8.1大数据分析在商业中的应用(大...
   1807播放
   08:40
   [68] 8.1大数据分析在商业中的应用(大...
   1598播放
   08:42
   [69] 8.2 大数据分析在投资中的应用(...
   1484播放
   06:09
   [70] 8.2 大数据分析在投资中的应用(...
   1052播放
   06:10
   [71] 8.3 大数据分析在保险中的应用(...
   1098播放
   06:37
   [72] 8.3 大数据分析在保险中的应用(...
   1288播放
   06:35
   [73] 8.4 大数据分析在银行中的应用(...
   1095播放
   09:00
   [74] 8.4 大数据分析在银行中的应用(...
   730播放
   09:05
   为你推荐
   04:36
   (四)算法的评价(4)
   1700播放
   06:26
   【选】02-02.算法和算法评价1...
   932播放
   06:35
   第2.2节几个常用算法(上)(下)
   650播放
   10:52
   P64 第八章-2-迭代的基本概念...
   1475播放
   05:49
   4.2 调度算法以及举例(下)
   1125播放
   13:35
   4.5.2 应用递归算法解决问题的...
   875播放
   09:25
   2.1 算法分析(上)
   873播放
   05:37
   9.1 C4.5算法的改进之处(上...
   1031播放
   07:03
   串的模式匹配算法(下)
   1327播放
   05:27
   【数据智能与应用】回归算法 下(上...
   969播放
   06:30
   806-怎样用遗传算法求解应用问题...
   970播放
   07:05
   8.4.2 用户平衡分配求解算法
   1202播放
   05:45
   11_算法_折半查找的算法及其性能...
   1249播放