APP下载
反馈
7.1 聚类算法(上)
882 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(74)
   自动播放
   [1] 大数据的产生背景与概念
   7318播放
   08:35
   [2] 大数据的产生背景与概念
   1827播放
   08:35
   [3] 大数据的特点和技术概述
   1966播放
   06:56
   [4] 大数据的特点和技术概述(上)
   2088播放
   06:00
   [5] 大数据的特点和技术概述(下)
   763播放
   06:05
   [6] 大数据的应用与价值体现(上)
   1985播放
   08:26
   [7] 大数据的应用与价值体现(下)
   1593播放
   08:22
   [8] 大数据的应用与价值体现
   1165播放
   06:56
   [9] 大数据时代的思维变革(上)
   2060播放
   10:05
   [10] 大数据时代的思维变革(下)
   631播放
   10:04
   [11] 开源大数据平台(Hadoop)(上...
   1954播放
   05:39
   [12] 开源大数据平台(Hadoop)(下...
   1494播放
   05:38
   [13] 开源大数据平台(Hadoop)(上...
   1509播放
   06:12
   [14] 开源大数据平台(Hadoop)(下...
   909播放
   06:12
   [15] 开源大数据平台(Hadoop)(上...
   1684播放
   06:30
   [16] 开源大数据平台(Hadoop)(下...
   962播放
   06:30
   [17] 开源大数据平台(Spark)(上)
   1730播放
   05:32
   [18] 开源大数据平台(Spark)(下)
   1249播放
   05:38
   [19] 开源大数据平台(Spark)(上)
   995播放
   06:38
   [20] 开源大数据平台(Spark)(下)
   927播放
   06:35
   [21] 开源大数据平台(Spark)(上)
   1694播放
   08:23
   [22] 开源大数据平台(Spark)(下)
   1185播放
   08:28
   [23] 3.1HDFS概述
   1791播放
   09:43
   [24] 3.1HDFS概述
   1023播放
   05:49
   [25] 3.2HDFS体系结构(上)
   696播放
   07:11
   [26] 3.2HDFS体系结构(下)
   661播放
   07:10
   [27] 3.2HDFS体系结构
   1542播放
   06:18
   [28] 3.3&3.4HDFS存储原理与优...
   780播放
   03:58
   [29] 3.3&3.4HDFS存储原理与优...
   888播放
   07:04
   [30] 3.3&3.4HDFS存储原理与优...
   1129播放
   06:19
   [31] 4.1概述(上)
   1564播放
   06:23
   [32] 4.1概述(下)
   1500播放
   06:27
   [33] 4.1概述
   1156播放
   07:24
   [34] 4.2MapReduce体系结构
   1588播放
   06:56
   [35] 4.3MapReduce工作流程
   667播放
   09:43
   [36] 4.3MapReduce工作流程(...
   1229播放
   10:11
   [37] 4.3MapReduce工作流程(...
   1205播放
   10:11
   [38] 4.4MapReduce实例分析(...
   903播放
   07:23
   [39] 4.4MapReduce实例分析(...
   1216播放
   07:27
   [40] 4.5MapReduce编程实践
   841播放
   03:51
   [41] 4.6MapReduce优缺点分析
   1384播放
   04:59
   [42] 5.1 YARN产生的背景 &5....
   1546播放
   06:39
   [43] 5.3 YARN体系结构(上)
   829播放
   06:31
   [44] 5.3 YARN体系结构(下)
   1226播放
   06:29
   [45] 5.4 YARN工作流程
   1559播放
   03:13
   [46] 5.5 YARN优缺点分析
   1005播放
   06:11
   [47] 6.1 网络爬虫基础知识
   1647播放
   04:52
   [48] 6.2 Requests库(上)
   1334播放
   05:04
   [49] 6.2 Requests库(下)
   805播放
   05:02
   [50] 6.2 Requests库
   735播放
   04:39
   [51] 6.2 Requests库
   1119播放
   06:44
   [52] 6.3 Beautiful Sou...
   861播放
   06:20
   [53] 6.3 Beautiful Sou...
   1332播放
   05:21
   [54] 6.3 Beautiful Sou...
   1213播放
   05:21
   [55] 6.3 Beautiful Sou...
   1309播放
   02:46
   [56] 6.3 Beautiful Sou...
   1280播放
   06:03
   [57] 6.4 综合实验(上)
   1563播放
   06:53
   [58] 6.4 综合实验(下)
   1290播放
   07:00
   [59] 7.1 聚类算法(上)
   882播放
   待播放
   [60] 7.1 聚类算法(下)
   884播放
   05:27
   [61] 7.1 聚类算法(上)
   843播放
   05:53
   [62] 7.1 聚类算法(下)
   1428播放
   05:52
   [63] 7.2 分类算法(上)
   1476播放
   07:30
   [64] 7.2 分类算法(下)
   785播放
   07:32
   [65] 7.2 分类算法(上)
   1377播放
   09:21
   [66] 7.2 分类算法(下)
   1297播放
   09:17
   [67] 8.1大数据分析在商业中的应用(大...
   1797播放
   08:40
   [68] 8.1大数据分析在商业中的应用(大...
   1558播放
   08:42
   [69] 8.2 大数据分析在投资中的应用(...
   1474播放
   06:09
   [70] 8.2 大数据分析在投资中的应用(...
   1042播放
   06:10
   [71] 8.3 大数据分析在保险中的应用(...
   1088播放
   06:37
   [72] 8.3 大数据分析在保险中的应用(...
   1278播放
   06:35
   [73] 8.4 大数据分析在银行中的应用(...
   1085播放
   09:00
   [74] 8.4 大数据分析在银行中的应用(...
   720播放
   09:05
   为你推荐
   07:18
   9-2关联规则算法(上)
   593播放
   07:16
   16-2.基于内容的推荐算法(下)
   1164播放
   13:35
   4.5.2 应用递归算法解决问题的...
   855播放
   07:25
   第三讲 算法举例(上)
   1229播放
   06:22
   【电子科技大学公开课:数据结构与算...
   956播放
   09:15
   11.2 随机算法2(上)
   1352播放
   08:09
   第二讲 id3算法(下)
   1065播放
   07:03
   串的模式匹配算法(下)
   1327播放
   05:27
   【数据智能与应用】回归算法 下(上...
   969播放
   08:15
   1.2 算法及其描述(下)
   1199播放
   06:00
   5.算法优化介绍(上)
   1074播放
   05:40
   9.1 C4.5算法的改进之处(下...
   895播放
   05:08
   5.2 算法策略(下)
   852播放
   09:11
   26-第一章-集合、逻辑与算法初步...
   1921播放