APP下载
反馈
18-6-2第六章 离子聚合(2)(中)
962 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(62)
   自动播放
   [1] 1-1-1第一章 绪论(上)
   1.8万播放
   24:50
   [2] 1-1-1第一章 绪论(中)
   2267播放
   24:56
   [3] 1-1-1第一章 绪论(下)
   1780播放
   24:44
   [4] 2-2-1第二章 缩聚和逐步聚合(...
   3732播放
   13:16
   [5] 2-2-1第二章 缩聚和逐步聚合(...
   1188播放
   13:20
   [6] 2-2-1第二章 缩聚和逐步聚合(...
   1746播放
   13:14
   [7] 3-2-2第二章 缩聚和逐步聚合(...
   2101播放
   15:05
   [8] 3-2-2第二章 缩聚和逐步聚合(...
   1114播放
   15:12
   [9] 3-2-2第二章 缩聚和逐步聚合(...
   856播放
   14:56
   [10] 4-2-3第二章 缩聚和逐步聚合(...
   2684播放
   16:03
   [11] 4-2-3第二章 缩聚和逐步聚合(...
   1425播放
   16:10
   [12] 4-2-3第二章 缩聚和逐步聚合(...
   1298播放
   15:59
   [13] 5-2-4第二章 缩聚和逐步聚合(...
   2317播放
   14:19
   [14] 5-2-4第二章 缩聚和逐步聚合(...
   1384播放
   14:28
   [15] 5-2-4第二章 缩聚和逐步聚合(...
   1073播放
   14:21
   [16] 6-3-1第三章 自由基聚合(1)...
   2590播放
   12:40
   [17] 6-3-1第三章 自由基聚合(1)...
   1783播放
   12:41
   [18] 6-3-1第三章 自由基聚合(1)...
   1678播放
   12:36
   [19] 7-3-2第三章 自由基聚合(2)...
   1801播放
   14:26
   [20] 7-3-2第三章 自由基聚合(2)...
   1680播放
   14:31
   [21] 7-3-2第三章 自由基聚合(2)...
   896播放
   14:19
   [22] 8-3-3第三章 自由基聚合(3)...
   1685播放
   14:31
   [23] 8-3-3第三章 自由基聚合(3)...
   752播放
   14:36
   [24] 8-3-3第三章 自由基聚合(3)...
   1125播放
   14:30
   [25] 9-3-4第四章 自由基聚合(4)...
   2273播放
   11:07
   [26] 9-3-4第四章 自由基聚合(4)...
   865播放
   11:14
   [27] 9-3-4第四章 自由基聚合(4)...
   1485播放
   11:03
   [28] 10-3-5第三章 自由基聚合(5...
   1608播放
   13:42
   [29] 10-3-5第三章 自由基聚合(5...
   677播放
   13:45
   [30] 10-3-5第三章 自由基聚合(5...
   867播放
   13:42
   [31] 11-3-6第三章 自由基聚合(6...
   1190播放
   14:58
   [32] 11-3-6第三章 自由基聚合(6...
   756播放
   15:00
   [33] 11-3-6第三章 自由基聚合(6...
   1248播放
   14:52
   [34] 12-4-1第四章 自由基共聚合(...
   2154播放
   14:36
   [35] 12-4-1第四章 自由基共聚合(...
   1452播放
   14:39
   [36] 12-4-1第四章 自由基共聚合(...
   1206播放
   14:34
   [37] 13-4-2第四章 自由基共聚合(...
   1271播放
   17:38
   [38] 13-4-2第四章 自由基共聚合(...
   1020播放
   17:39
   [39] 13-4-2第四章 自由基共聚合(...
   710播放
   17:30
   [40] 14-4-3第四章 自由基共聚合(...
   1774播放
   10:42
   [41] 14-4-3第四章 自由基共聚合(...
   856播放
   10:39
   [42] 15-5-1第五章 聚合方法(1)...
   1489播放
   15:46
   [43] 15-5-1第五章 聚合方法(1)...
   1076播放
   15:47
   [44] 15-5-1第五章 聚合方法(1)...
   786播放
   15:46
   [45] 16-5-2第五章 聚合方法(2)...
   1446播放
   13:15
   [46] 16-5-2第五章 聚合方法(2)...
   731播放
   13:24
   [47] 16-5-2第五章 聚合方法(2)...
   1222播放
   13:15
   [48] 17-6-1第六章 离子聚合(1)...
   1651播放
   14:15
   [49] 17-6-1第六章 离子聚合(1)...
   797播放
   14:15
   [50] 17-6-1第六章 离子聚合(1)...
   1110播放
   14:08
   [51] 18-6-2第六章 离子聚合(2)...
   1224播放
   14:45
   [52] 18-6-2第六章 离子聚合(2)...
   962播放
   待播放
   [53] 18-6-2第六章 离子聚合(2)...
   880播放
   14:44
   [54] 19-7-1第七章 配位聚合(上)
   1787播放
   22:23
   [55] 19-7-1第七章 配位聚合(中)
   793播放
   22:30
   [56] 19-7-1第七章 配位聚合(下)
   1369播放
   22:23
   [57] 20-8-2第八章 开环聚合(上)
   823播放
   24:49
   [58] 20-8-2第八章 开环聚合(中)
   961播放
   24:56
   [59] 20-8-2第八章 开环聚合(下)
   804播放
   24:44
   [60] 21-9-2第九章 聚合物的化学反...
   1681播放
   33:35
   [61] 21-9-2第九章 聚合物的化学反...
   1256播放
   33:43
   [62] 21-9-2第九章 聚合物的化学反...
   1470播放
   33:29
   为你推荐
   14:34
   47-15-7离子(上)
   696播放
   07:57
   【北京化工大学公开课:物理化学(下...
   1574播放
   06:32
   5.离子的跨膜运输(下)
   1005播放
   06:16
   【人教版化学必修一微课上册】离子共...
   667播放
   16:16
   第2讲 水溶液中的离子平衡(中)2...
   1458播放
   07:40
   6.4 质谱中离子的类型(下)
   697播放
   05:11
   6-2 离子通道与离子泵(下)
   1301播放
   15:29
   课时3.离子反应(下)
   1222播放
   04:44
   离子化合物与共价化合物的区别
   1155播放
   06:40
   20.离子反应发生条件的探究实验
   1417播放
   13:52
   11.多元弱酸与碱的反应离子方程式
   6366播放
   12:32
   第一章 物质及其变化 离子反应(第...
   8339播放
   07:47
   13.2 分子质谱的离子类型、基本...
   1119播放
   07:08
   电化学反应中阴阳离子的移动(下)
   923播放