APP下载
反馈
18-6-2第六章 离子聚合(2)(下)
890 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(62)
   自动播放
   [1] 1-1-1第一章 绪论(上)
   1.9万播放
   24:50
   [2] 1-1-1第一章 绪论(中)
   2567播放
   24:56
   [3] 1-1-1第一章 绪论(下)
   2090播放
   24:44
   [4] 2-2-1第二章 缩聚和逐步聚合(...
   4082播放
   13:16
   [5] 2-2-1第二章 缩聚和逐步聚合(...
   1438播放
   13:20
   [6] 2-2-1第二章 缩聚和逐步聚合(...
   1926播放
   13:14
   [7] 3-2-2第二章 缩聚和逐步聚合(...
   2271播放
   15:05
   [8] 3-2-2第二章 缩聚和逐步聚合(...
   1164播放
   15:12
   [9] 3-2-2第二章 缩聚和逐步聚合(...
   936播放
   14:56
   [10] 4-2-3第二章 缩聚和逐步聚合(...
   2724播放
   16:03
   [11] 4-2-3第二章 缩聚和逐步聚合(...
   1465播放
   16:10
   [12] 4-2-3第二章 缩聚和逐步聚合(...
   1348播放
   15:59
   [13] 5-2-4第二章 缩聚和逐步聚合(...
   2367播放
   14:19
   [14] 5-2-4第二章 缩聚和逐步聚合(...
   1414播放
   14:28
   [15] 5-2-4第二章 缩聚和逐步聚合(...
   1123播放
   14:21
   [16] 6-3-1第三章 自由基聚合(1)...
   2740播放
   12:40
   [17] 6-3-1第三章 自由基聚合(1)...
   1833播放
   12:41
   [18] 6-3-1第三章 自由基聚合(1)...
   1808播放
   12:36
   [19] 7-3-2第三章 自由基聚合(2)...
   1881播放
   14:26
   [20] 7-3-2第三章 自由基聚合(2)...
   1740播放
   14:31
   [21] 7-3-2第三章 自由基聚合(2)...
   956播放
   14:19
   [22] 8-3-3第三章 自由基聚合(3)...
   1745播放
   14:31
   [23] 8-3-3第三章 自由基聚合(3)...
   792播放
   14:36
   [24] 8-3-3第三章 自由基聚合(3)...
   1155播放
   14:30
   [25] 9-3-4第四章 自由基聚合(4)...
   2313播放
   11:07
   [26] 9-3-4第四章 自由基聚合(4)...
   885播放
   11:14
   [27] 9-3-4第四章 自由基聚合(4)...
   1515播放
   11:03
   [28] 10-3-5第三章 自由基聚合(5...
   1678播放
   13:42
   [29] 10-3-5第三章 自由基聚合(5...
   737播放
   13:45
   [30] 10-3-5第三章 自由基聚合(5...
   887播放
   13:42
   [31] 11-3-6第三章 自由基聚合(6...
   1220播放
   14:58
   [32] 11-3-6第三章 自由基聚合(6...
   786播放
   15:00
   [33] 11-3-6第三章 自由基聚合(6...
   1258播放
   14:52
   [34] 12-4-1第四章 自由基共聚合(...
   2164播放
   14:36
   [35] 12-4-1第四章 自由基共聚合(...
   1462播放
   14:39
   [36] 12-4-1第四章 自由基共聚合(...
   1226播放
   14:34
   [37] 13-4-2第四章 自由基共聚合(...
   1271播放
   17:38
   [38] 13-4-2第四章 自由基共聚合(...
   1020播放
   17:39
   [39] 13-4-2第四章 自由基共聚合(...
   710播放
   17:30
   [40] 14-4-3第四章 自由基共聚合(...
   1774播放
   10:42
   [41] 14-4-3第四章 自由基共聚合(...
   856播放
   10:39
   [42] 15-5-1第五章 聚合方法(1)...
   1499播放
   15:46
   [43] 15-5-1第五章 聚合方法(1)...
   1076播放
   15:47
   [44] 15-5-1第五章 聚合方法(1)...
   786播放
   15:46
   [45] 16-5-2第五章 聚合方法(2)...
   1446播放
   13:15
   [46] 16-5-2第五章 聚合方法(2)...
   731播放
   13:24
   [47] 16-5-2第五章 聚合方法(2)...
   1232播放
   13:15
   [48] 17-6-1第六章 离子聚合(1)...
   1671播放
   14:15
   [49] 17-6-1第六章 离子聚合(1)...
   797播放
   14:15
   [50] 17-6-1第六章 离子聚合(1)...
   1110播放
   14:08
   [51] 18-6-2第六章 离子聚合(2)...
   1224播放
   14:45
   [52] 18-6-2第六章 离子聚合(2)...
   972播放
   14:48
   [53] 18-6-2第六章 离子聚合(2)...
   890播放
   待播放
   [54] 19-7-1第七章 配位聚合(上)
   1787播放
   22:23
   [55] 19-7-1第七章 配位聚合(中)
   803播放
   22:30
   [56] 19-7-1第七章 配位聚合(下)
   1369播放
   22:23
   [57] 20-8-2第八章 开环聚合(上)
   833播放
   24:49
   [58] 20-8-2第八章 开环聚合(中)
   981播放
   24:56
   [59] 20-8-2第八章 开环聚合(下)
   804播放
   24:44
   [60] 21-9-2第九章 聚合物的化学反...
   1721播放
   33:35
   [61] 21-9-2第九章 聚合物的化学反...
   1316播放
   33:43
   [62] 21-9-2第九章 聚合物的化学反...
   1470播放
   33:29
   为你推荐
   14:34
   47-15-7离子(上)
   746播放
   07:57
   【北京化工大学公开课:物理化学(下...
   1714播放
   16:20
   第3讲 水溶液中的离子平衡(下)1...
   1113播放
   07:07
   9.2.1 离子交换概述(下)
   1821播放
   05:11
   6-2 离子通道与离子泵(下)
   1301播放
   15:29
   课时3.离子反应(下)
   1412播放
   04:44
   离子化合物与共价化合物的区别
   1435播放
   06:40
   20.离子反应发生条件的探究实验
   1687播放
   16:03
   【高三化学总复习-必修一知识抢救计...
   8574播放
   18:07
   第1讲 物质分类、离子反应、氧化还...
   790播放
   15:14
   高考化学:与量有关的离子反应书写技...
   1815播放
   07:51
   13.2 分子质谱的离子类型、基本...
   1056播放
   07:08
   电化学反应中阴阳离子的移动(下)
   923播放
   18:42
   60分钟搞定溶液中的离子问题之浓度...
   902播放