APP下载
反馈
06_尚硅谷_人工智能_机器学习基本知识
1558 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(38)
   自动播放
   [1] 03_尚硅谷_人工智能_发展历史及...
   7638播放
   12:41
   [2] 03_尚硅谷_人工智能_发展历史及...
   2365播放
   12:54
   [3] 04_尚硅谷_人工智能_数学分析基...
   2453播放
   10:40
   [4] 04_尚硅谷_人工智能_数学分析基...
   1502播放
   10:47
   [5] 04_尚硅谷_人工智能_数学分析基...
   1546播放
   10:39
   [6] 05_尚硅谷_人工智能_线性代数与...
   1630播放
   11:29
   [7] 05_尚硅谷_人工智能_线性代数与...
   1300播放
   11:37
   [8] 05_尚硅谷_人工智能_线性代数与...
   1508播放
   11:25
   [9] 06_尚硅谷_人工智能_机器学习基...
   1558播放
   待播放
   [10] 07_尚硅谷_人工智能_线性回归模...
   1505播放
   12:29
   [11] 07_尚硅谷_人工智能_线性回归模...
   1417播放
   12:41
   [12] 07_尚硅谷_人工智能_线性回归模...
   1468播放
   12:28
   [13] 08_尚硅谷_人工智能_线性回归习...
   1290播放
   05:59
   [14] 08_尚硅谷_人工智能_线性回归习...
   933播放
   06:00
   [15] 10_尚硅谷_人工智能_决策树ID...
   1291播放
   07:58
   [16] 10_尚硅谷_人工智能_决策树ID...
   1295播放
   07:58
   [17] 11_尚硅谷_人工智能_随机森林与...
   1532播放
   07:11
   [18] 11_尚硅谷_人工智能_随机森林与...
   654播放
   07:09
   [19] 13_尚硅谷_人工智能_深度学习背...
   1706播放
   11:08
   [20] 13_尚硅谷_人工智能_深度学习背...
   791播放
   11:06
   [21] 14_尚硅谷_人工智能_深度神经网...
   935播放
   08:14
   [22] 14_尚硅谷_人工智能_深度神经网...
   717播放
   08:24
   [23] 15_尚硅谷_人工智能_Tenso...
   1891播放
   07:58
   [24] 15_尚硅谷_人工智能_Tenso...
   1294播放
   07:47
   [25] 16_尚硅谷_人工智能_Tenso...
   1098播放
   06:16
   [26] 16_尚硅谷_人工智能_Tenso...
   1118播放
   06:27
   [27] 17_尚硅谷_人工智能_卷积神经网...
   1142播放
   12:36
   [28] 17_尚硅谷_人工智能_卷积神经网...
   763播放
   12:45
   [29] 18_尚硅谷_人工智能_卷积神经网...
   864播放
   09:43
   [30] 18_尚硅谷_人工智能_卷积神经网...
   763播放
   09:52
   [31] 20_尚硅谷_人工智能_循环神经网...
   1078播放
   07:09
   [32] 21_尚硅谷_人工智能_循环神经网...
   1231播放
   09:03
   [33] 21_尚硅谷_人工智能_循环神经网...
   1094播放
   09:13
   [34] 22_尚硅谷_人工智能_循环神经网...
   1373播放
   09:24
   [35] 22_尚硅谷_人工智能_循环神经网...
   903播放
   09:33
   [36] 23_尚硅谷_人工智能_聊天机器人...
   908播放
   11:05
   [37] 23_尚硅谷_人工智能_聊天机器人...
   1585播放
   11:11
   [38] 23_尚硅谷_人工智能_聊天机器人...
   615播放
   11:10
   为你推荐
   00:43
   马斯克:知识面要广,培养孩子对计算...
   757播放
   00:44
   九安医疗:在产品算法、慢病管理服务...
   1213播放
   03:09
   我所看到的中美人工智能在人才储备及...
   1131播放
   01:23
   人工智能!
   1319播放
   02:26
   人工智能帮不了你
   957播放
   03:19
   人工智能不智能?那是你不会写提示词...
   1830播放
   03:39
   21、你怎样看待日益热门的人工智能...
   959播放
   12:26
   当人工智能拥有了人的意识,人类会被...
   1766播放
   00:31
   高科技不一定就好,人工智能会威胁很...
   1112播放
   00:33
   当人工智能一旦走上正确的道路,在将...
   1390播放
   04:00
   鸿篇巨智-人工智能技术在运动中的应...
   1188播放
   15:38
   多水下机器人技术——“群狼”战术的...
   1011播放
   07:45
   机器学习是人工智能的一个分支,它的...
   1983播放