APP下载
反馈
22_尚硅谷_人工智能_循环神经网络应用(下)
823 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(38)
   自动播放
   [1] 03_尚硅谷_人工智能_发展历史及...
   3358播放
   12:41
   [2] 03_尚硅谷_人工智能_发展历史及...
   1275播放
   12:54
   [3] 04_尚硅谷_人工智能_数学分析基...
   1443播放
   10:40
   [4] 04_尚硅谷_人工智能_数学分析基...
   1042播放
   10:47
   [5] 04_尚硅谷_人工智能_数学分析基...
   1246播放
   10:39
   [6] 05_尚硅谷_人工智能_线性代数与...
   1290播放
   11:29
   [7] 05_尚硅谷_人工智能_线性代数与...
   1030播放
   11:37
   [8] 05_尚硅谷_人工智能_线性代数与...
   1318播放
   11:25
   [9] 06_尚硅谷_人工智能_机器学习基...
   1148播放
   09:17
   [10] 07_尚硅谷_人工智能_线性回归模...
   1245播放
   12:29
   [11] 07_尚硅谷_人工智能_线性回归模...
   1117播放
   12:41
   [12] 07_尚硅谷_人工智能_线性回归模...
   1348播放
   12:28
   [13] 08_尚硅谷_人工智能_线性回归习...
   1190播放
   05:59
   [14] 08_尚硅谷_人工智能_线性回归习...
   833播放
   06:00
   [15] 10_尚硅谷_人工智能_决策树ID...
   1151播放
   07:58
   [16] 10_尚硅谷_人工智能_决策树ID...
   1185播放
   07:58
   [17] 11_尚硅谷_人工智能_随机森林与...
   1392播放
   07:11
   [18] 11_尚硅谷_人工智能_随机森林与...
   524播放
   07:09
   [19] 13_尚硅谷_人工智能_深度学习背...
   1416播放
   11:08
   [20] 13_尚硅谷_人工智能_深度学习背...
   651播放
   11:06
   [21] 14_尚硅谷_人工智能_深度神经网...
   775播放
   08:14
   [22] 14_尚硅谷_人工智能_深度神经网...
   597播放
   08:24
   [23] 15_尚硅谷_人工智能_Tenso...
   1311播放
   07:58
   [24] 15_尚硅谷_人工智能_Tenso...
   1184播放
   07:47
   [25] 16_尚硅谷_人工智能_Tenso...
   978播放
   06:16
   [26] 16_尚硅谷_人工智能_Tenso...
   1048播放
   06:27
   [27] 17_尚硅谷_人工智能_卷积神经网...
   1022播放
   12:36
   [28] 17_尚硅谷_人工智能_卷积神经网...
   663播放
   12:45
   [29] 18_尚硅谷_人工智能_卷积神经网...
   774播放
   09:43
   [30] 18_尚硅谷_人工智能_卷积神经网...
   643播放
   09:52
   [31] 20_尚硅谷_人工智能_循环神经网...
   988播放
   07:09
   [32] 21_尚硅谷_人工智能_循环神经网...
   1151播放
   09:03
   [33] 21_尚硅谷_人工智能_循环神经网...
   1054播放
   09:13
   [34] 22_尚硅谷_人工智能_循环神经网...
   1293播放
   09:24
   [35] 22_尚硅谷_人工智能_循环神经网...
   823播放
   待播放
   [36] 23_尚硅谷_人工智能_聊天机器人...
   748播放
   11:05
   [37] 23_尚硅谷_人工智能_聊天机器人...
   1385播放
   11:11
   [38] 23_尚硅谷_人工智能_聊天机器人...
   545播放
   11:10
   为你推荐
   00:34
   马斯克:人工智能会为人类带来富裕,...
   1824播放
   00:53
   世界人工智能大会镇馆之宝|“拎包入...
   659播放
   00:34
   马斯克:未来的三大领域是新能源、人...
   1622播放
   07:23
   我国人工智能的整体实力究竟如何?除...
   1435播放
   02:11
   人工智能也可以用于量化交易吗?
   1441播放
   00:32
   #一语 |#丁磊 :别天天讲人工智...
   1153播放
   00:44
   九安医疗:在产品算法、慢病管理服务...
   1183播放
   01:31
   现在的人工智能,已经成功的做到无人...
   940播放
   01:11
   人工智能,代我轻松掌握了七国语言,...
   821播放
   14:19
   机器人是如何识别物体的?人工智能运...
   1.8万播放
   01:39
   人工智能修炼成精,甚至还能进行自我...
   1245播放
   00:52
   盖茨:元宇宙没革命性,但人工智能有
   1587播放
   07:45
   机器学习是人工智能的一个分支,它的...
   1763播放
   04:00
   鸿篇巨智-人工智能技术在运动中的应...
   1118播放