APP下载
反馈
ppt24_幻灯片放映(上)
1286 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(68)
   自动播放
   [1] ppt1_混个脸熟(上)
   2.4万播放
   09:40
   [2] ppt1_混个脸熟(下)
   6139播放
   09:41
   [3] ppt2_文档的新建和打开(上)
   5936播放
   00:00
   [4] ppt2_文档的新建和打开(下)
   4032播放
   08:38
   [5] ppt3_文档的保存和属性(上)
   2610播放
   10:49
   [6] ppt3_文档的保存和属性(中)
   1350播放
   10:58
   [7] ppt3_文档的保存和属性(下)
   1981播放
   10:49
   [8] ppt4_保护文档(上)
   1920播放
   08:24
   [9] ppt4_保护文档(下)
   846播放
   08:20
   [10] ppt5_幻灯片的操作与主题的应用...
   2834播放
   12:36
   [11] ppt5_幻灯片的操作与主题的应用...
   2045播放
   12:30
   [12] ppt6_大纲大纲(上)
   1934播放
   13:21
   [13] ppt6_大纲大纲(下)
   1384播放
   13:23
   [14] [oeasy]ppt07_文本框(...
   1354播放
   10:45
   [15] [oeasy]ppt07_文本框(...
   1517播放
   10:48
   [16] ppt7_2_文本框(上)
   799播放
   11:17
   [17] ppt7_2_文本框(下)
   988播放
   11:31
   [18] ppt7_3_文本框总结(上)
   1741播放
   11:43
   [19] ppt7_3_文本框总结(中)
   970播放
   11:51
   [20] ppt7_3_文本框总结(下)
   1630播放
   11:46
   [21] ppt7_4_文本框自定义符号和S...
   1093播放
   00:00
   [22] ppt7_4_文本框自定义符号和S...
   1691播放
   09:41
   [23] ppt8_表格(中)
   1730播放
   11:33
   [24] ppt8_表格(下)
   1596播放
   11:36
   [25] ppt9_图表(上)
   1106播放
   13:51
   [26] ppt9_图表(下)
   1686播放
   14:08
   [27] ppt10_图片与形状(上)
   1089播放
   10:55
   [28] ppt10_图片与形状(中)
   904播放
   10:55
   [29] ppt10_图片与形状(下)
   842播放
   10:48
   [30] ppt11_剪贴画(上)
   1578播放
   08:23
   [31] ppt11_剪贴画(下)
   1635播放
   00:00
   [32] ppt13_声音(上)
   1154播放
   08:47
   [33] ppt13_声音(下)
   1528播放
   08:52
   [37] ppt14_视频和flash(上)
   3059播放
   08:13
   [38] ppt14_视频和flash(下)
   1151播放
   08:29
   [39] ppt15_动画幻灯片切换(上)
   1687播放
   06:23
   [40] ppt15_动画幻灯片切换(下)
   1030播放
   06:32
   [41] ppt16_自定义动画(上)
   1268播放
   09:51
   [42] ppt16_自定义动画(下)
   1103播放
   09:48
   [43] ppt17_动画触发条件(上)
   1430播放
   09:55
   [44] ppt17_动画触发条件(下)
   1151播放
   09:58
   [45] ppt18_动画计时选项(上)
   1413播放
   07:20
   [46] ppt18_动画计时选项(下)
   1119播放
   07:26
   [47] ppt19_动画触发器和一般效果选...
   1242播放
   13:26
   [48] ppt19_动画触发器和一般效果选...
   999播放
   13:36
   [49] ppt20_动画综合练习和录屏(上...
   848播放
   08:20
   [50] ppt20_动画综合练习和录屏(下...
   646播放
   08:25
   [51] ppt21_动作(上)
   1019播放
   06:23
   [52] ppt21_动作(下)
   1145播放
   06:39
   [53] ppt22_各种视图
   1802播放
   05:57
   [54] ppt23_母版和版式(上)
   1082播放
   12:12
   [55] ppt23_母版和版式(下)
   1018播放
   12:19
   [56] ppt24_幻灯片放映(上)
   1286播放
   待播放
   [57] ppt24_幻灯片放映(下)
   1220播放
   09:59
   [58] ppt26_打印
   1548播放
   06:37
   [59] ppt27_审阅(上)
   759播放
   07:11
   [60] ppt27_审阅(下)
   1159播放
   00:00
   [61] ppt28_硬切效果
   671播放
   04:13
   [64] ppt_vba2_条件(上)
   740播放
   13:55
   [65] ppt_vba2_条件(下)
   1556播放
   13:53
   为你推荐
   06:26
   PPT第3课-幻灯片的添加
   1367播放
   03:12
   14-07 用Compressor...
   574播放
   07:09
   第2部分.002.批量给图片加水印
   979播放
   14:57
   05-导入素材剪辑素材
   1.8万播放
   19:32
   第4课【图片篇】借用强大无比的图片...
   797播放
   03:50
   1.31 PPT删除背景与抠图
   1865播放
   05:08
   图片exif信息的查看和修改(上)
   1202播放
   08:38
   031如何用ppt制作视频
   1886播放
   06:22
   ps风景照片局部彩色效果视频:人像...
   1205播放
   05:16
   11.图片的操作(下)
   1546播放
   05:34
   2.4 使用图片图形美化文档
   1587播放
   01:59
   excel批量添加水印视频:页面布...
   941播放
   03:20
   “每当我撑不下去的时候,我就会打开...
   90.8万播放