APP下载
反馈
11. 货币与金融(上)
1733 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(63)
   自动播放
   [1] 【合集】10分钟速成课:经济学【...
   6340播放
   01:33
   [2] 1. 经济学简介(上)
   6451播放
   06:06
   [3] 1. 经济学简介(下)
   3301播放
   06:12
   [4] 2. 专业化与贸易
   2715播放
   09:03
   [5] 3. 经济体系(上)
   4169播放
   05:10
   [6] 3. 经济体系(下)
   3568播放
   05:14
   [7] 4. 供给与需求(上)
   2976播放
   05:13
   [8] 4. 供给与需求(下)
   1267播放
   05:15
   [9] 5. 宏观经济(上)
   1411播放
   06:53
   [10] 5. 宏观经济(下)
   1940播放
   06:52
   [11] 6. 生产力与增长
   1847播放
   08:50
   [12] 7. 通货膨胀与泡沫(上)
   1736播放
   05:14
   [13] 7. 通货膨胀与泡沫(下)
   1155播放
   05:12
   [14] 8. 财政政策(上)
   1019播放
   05:58
   [15] 8. 财政政策(下)
   1812播放
   06:01
   [16] 9. 赤字与负债
   1893播放
   07:30
   [17] 10. 货币政策
   1726播放
   09:24
   [18] 11. 货币与金融(上)
   1733播放
   待播放
   [19] 11. 货币与金融(下)
   1611播放
   05:18
   [20] 12. 金融危机(上)
   1560播放
   05:44
   [21] 12. 金融危机(下)
   1096播放
   05:43
   [22] 13. 经济崩溃
   1621播放
   09:53
   [23] 14. 经济学派的思想(上)
   1632播放
   05:04
   [24] 14. 经济学派的思想(下)
   900播放
   05:05
   [25] 15. 国际贸易(上)
   1796播放
   05:07
   [26] 15. 国际贸易(下)
   914播放
   05:04
   [27] 16. 全球化
   1201播放
   09:01
   [28] 17. 收入不平等(上)
   1427播放
   05:09
   [29] 17. 收入不平等(下)
   1304播放
   05:16
   [30] 18. 微观经济(上)
   1357播放
   05:48
   [31] 18. 微观经济(下)
   1635播放
   05:46
   [32] 【合集】10分钟速成课:经济学【...
   1059播放
   05:32
   [33] 【合集】10分钟速成课:经济学【...
   827播放
   05:32
   [34] 20. 价格控制(上)
   899播放
   05:09
   [35] 20. 价格控制(下)
   910播放
   05:06
   [36] 21. 市场失灵(上)
   930播放
   06:07
   [37] 21. 市场失灵(下)
   1001播放
   06:10
   [38] 22. 环境经济学
   1228播放
   08:23
   [39] 23. 教育经济学(上)
   866播放
   05:14
   [40] 23. 教育经济学(下)
   1328播放
   05:16
   [41] 24. 生产成本(上)
   843播放
   05:37
   [42] 24. 生产成本(下)
   1405播放
   05:42
   [43] 【合集】10分钟速成课:经济学【...
   1452播放
   05:10
   [44] 【合集】10分钟速成课:经济学【...
   1526播放
   05:15
   [45] 26. 博弈论
   953播放
   09:56
   [46] 27. 行为经济学(上)
   1568播放
   05:18
   [47] 27. 行为经济学(下)
   1104播放
   05:19
   [48] 28. 劳动市场(上)
   1335播放
   05:20
   [49] 28. 劳动市场(下)
   1140播放
   05:24
   [50] 29. 医疗经济学(上)
   1226播放
   05:14
   [51] 29. 医疗经济学(下)
   1725播放
   05:19
   [52] 30. 死亡经济学(上)
   981播放
   06:18
   [53] 30. 死亡经济学(下)
   1334播放
   06:21
   [54] 【合集】10分钟速成课:经济学【...
   1544播放
   06:16
   [55] 【合集】10分钟速成课:经济学【...
   971播放
   06:14
   [56] 32. 地下经济
   1096播放
   09:01
   [57] 33. 移民经济学(上)
   1687播放
   05:42
   [58] 33. 移民经济学(下)
   1462播放
   05:45
   [59] 34. 外国援助(上)
   1355播放
   06:00
   [60] 34. 外国援助(下)
   838播放
   06:05
   [61] 35. 幸福经济学(上)
   716播放
   05:14
   [62] 35. 幸福经济学(下)
   1917播放
   05:16
   [63] 【合集】10分钟速成课:经济学【...
   827播放
   05:49
   为你推荐
   01:39
   财学堂:什么是货币市场?
   795播放
   11:32
   金融基础知识:金融市场(三)(上)
   2051播放
   01:56
   #观察家TALK | #张明 :...
   694播放
   13:55
   【北京交通大学公开课:金融与生活】...
   13.5万播放
   07:25
   中国货币的历史
   1119播放
   05:19
   什么是擅自设立金融机构罪?
   1680播放
   03:31
   家庭条件不好能不能学金融专业?
   1976播放
   29:57
   当前金融危机对自然资源的影响2(中...
   1210播放
   09:28
   76-第十四章-金融工具(十三)(...
   1221播放
   05:40
   1.第4章-金融范畴的形成与发展(...
   1376播放
   11:21
   【4-5】外汇储备:攒下大量的外国...
   1218播放
   09:54
   全球经济与金融的发展和建设 实体和...
   1045播放
   21:24
   半决赛 金融vs统计 宁为鸡口,无...
   1346播放