APP下载
反馈
5. 宏观经济(上)
1591 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(63)
   自动播放
   [1] 【合集】10分钟速成课:经济学【...
   7760播放
   01:33
   [2] 1. 经济学简介(上)
   7161播放
   06:06
   [3] 1. 经济学简介(下)
   3621播放
   06:12
   [4] 2. 专业化与贸易
   3125播放
   09:03
   [5] 3. 经济体系(上)
   4659播放
   05:10
   [6] 3. 经济体系(下)
   3988播放
   05:14
   [7] 4. 供给与需求(上)
   3316播放
   05:13
   [8] 4. 供给与需求(下)
   1477播放
   05:15
   [9] 5. 宏观经济(上)
   1591播放
   待播放
   [10] 5. 宏观经济(下)
   2080播放
   06:52
   [11] 6. 生产力与增长
   2127播放
   08:50
   [12] 7. 通货膨胀与泡沫(上)
   1936播放
   05:14
   [13] 7. 通货膨胀与泡沫(下)
   1335播放
   05:12
   [14] 8. 财政政策(上)
   1129播放
   05:58
   [15] 8. 财政政策(下)
   1922播放
   06:01
   [16] 9. 赤字与负债
   2023播放
   07:30
   [17] 10. 货币政策
   1846播放
   09:24
   [18] 11. 货币与金融(上)
   1863播放
   05:19
   [19] 11. 货币与金融(下)
   1711播放
   05:18
   [20] 12. 金融危机(上)
   1700播放
   05:44
   [21] 12. 金融危机(下)
   1206播放
   05:43
   [22] 13. 经济崩溃
   1761播放
   09:53
   [23] 14. 经济学派的思想(上)
   1792播放
   05:04
   [24] 14. 经济学派的思想(下)
   1000播放
   05:05
   [25] 15. 国际贸易(上)
   2116播放
   05:07
   [26] 15. 国际贸易(下)
   1154播放
   05:04
   [27] 16. 全球化
   1381播放
   09:01
   [28] 17. 收入不平等(上)
   1497播放
   05:09
   [29] 17. 收入不平等(下)
   1404播放
   05:16
   [30] 18. 微观经济(上)
   1477播放
   05:48
   [31] 18. 微观经济(下)
   1715播放
   05:46
   [32] 【合集】10分钟速成课:经济学【...
   1169播放
   05:32
   [33] 【合集】10分钟速成课:经济学【...
   937播放
   05:32
   [34] 20. 价格控制(上)
   1059播放
   05:09
   [35] 20. 价格控制(下)
   1010播放
   05:06
   [36] 21. 市场失灵(上)
   1050播放
   06:07
   [37] 21. 市场失灵(下)
   1081播放
   06:10
   [38] 22. 环境经济学
   1328播放
   08:23
   [39] 23. 教育经济学(上)
   996播放
   05:14
   [40] 23. 教育经济学(下)
   1458播放
   05:16
   [41] 24. 生产成本(上)
   923播放
   05:37
   [42] 24. 生产成本(下)
   1475播放
   05:42
   [43] 【合集】10分钟速成课:经济学【...
   1592播放
   05:10
   [44] 【合集】10分钟速成课:经济学【...
   1646播放
   05:15
   [45] 26. 博弈论
   1063播放
   09:56
   [46] 27. 行为经济学(上)
   1658播放
   05:18
   [47] 27. 行为经济学(下)
   1214播放
   05:19
   [48] 28. 劳动市场(上)
   1385播放
   05:20
   [49] 28. 劳动市场(下)
   1210播放
   05:24
   [50] 29. 医疗经济学(上)
   1286播放
   05:14
   [51] 29. 医疗经济学(下)
   1815播放
   05:19
   [52] 30. 死亡经济学(上)
   1091播放
   06:18
   [53] 30. 死亡经济学(下)
   1544播放
   06:21
   [54] 【合集】10分钟速成课:经济学【...
   1614播放
   06:16
   [55] 【合集】10分钟速成课:经济学【...
   1051播放
   06:14
   [56] 32. 地下经济
   1216播放
   09:01
   [57] 33. 移民经济学(上)
   1897播放
   05:42
   [58] 33. 移民经济学(下)
   1512播放
   05:45
   [59] 34. 外国援助(上)
   1415播放
   06:00
   [60] 34. 外国援助(下)
   888播放
   06:05
   [61] 35. 幸福经济学(上)
   856播放
   05:14
   [62] 35. 幸福经济学(下)
   2237播放
   05:16
   [63] 【合集】10分钟速成课:经济学【...
   957播放
   05:49
   为你推荐
   08:55
   第二讲 05经济应用(仅数三)(上...
   1080播放
   11:23
   09-宋代经济的发展-庄琪(下)
   758播放
   14:06
   宁可---中国的经济重心转移到了南...
   1433播放
   00:51
   财学堂:什么是经济周期?
   822播放
   01:25
   面对经济周期,我们该怎么做?
   978播放
   03:48
   信心,将会如何影响当下的宏观经济?
   1427播放
   01:33
   经济横着走就不错了
   1218播放
   06:15
   经济大省挑大梁
   1671播放
   01:43
   经济梗在哪?
   2582播放
   19:57
   第5讲+经济生活(五)---2(中...
   1315播放
   01:01
   今年经济发展目标为何定在5%?
   874播放
   03:15
   一次性说清n、n+1、2n都是什么...
   1203播放
   04:58
   第三节 技术与经济的关系
   816播放
   01:23
   支撑中国经济的到底是哪些企业?
   984播放