APP下载
反馈
10.1 社群经济(下)
1216 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(60)
   自动播放
   [1] 1.3 移动互联网时代营销的新特点...
   1759播放
   08:46
   [2] 1.3 移动互联网时代营销的新特点...
   1384播放
   08:47
   [3] 2.1 从电商发展感受互联网时代...
   1332播放
   06:45
   [4] 2.1 从电商发展感受互联网时代...
   1057播放
   06:51
   [5] 3.2 互联网+(二)(上)
   1394播放
   06:30
   [6] 3.2 互联网+(二)(下)
   1432播放
   06:34
   [7] 4.1 市场营销管理哲学(上)
   1212播放
   06:13
   [8] 4.1 市场营销管理哲学(下)
   1141播放
   06:14
   [9] 4.2 市场营销组合新理论(上)
   1024播放
   08:15
   [10] 4.2 市场营销组合新理论(下)
   1201播放
   08:16
   [11] 5.1 蓝海战略(上)
   840播放
   05:14
   [12] 5.1 蓝海战略(下)
   1411播放
   05:11
   [13] 5.2 用户思维(上)
   1045播放
   05:09
   [14] 5.2 用户思维(下)
   1482播放
   05:14
   [15] 5.3 创新与重构(上)
   1321播放
   06:59
   [16] 5.3 创新与重构(下)
   1304播放
   07:01
   [17] 6.1 利益相关者的价值共鸣(上)
   640播放
   06:12
   [18] 6.1 利益相关者的价值共鸣(下)
   556播放
   06:14
   [19] 7.2 价值生态系统(上)
   1363播放
   07:23
   [20] 7.2 价值生态系统(下)
   1434播放
   07:24
   [21] 8.1 长尾经济(上)
   1077播放
   07:14
   [22] 8.1 长尾经济(下)
   1423播放
   07:14
   [23] 8.2 端管云协同创造价值(上)
   1421播放
   05:50
   [24] 8.2 端管云协同创造价值(下)
   829播放
   05:47
   [25] 9.1 跨界(上)
   973播放
   06:01
   [26] 9.1 跨界(下)
   1404播放
   05:59
   [27] 9.2 体验经济(上)
   854播放
   05:06
   [28] 9.2 体验经济(下)
   1085播放
   05:09
   [29] 9.3 免费经济(上)
   1355播放
   07:16
   [30] 9.3 免费经济(下)
   1039播放
   07:18
   [31] 10.1 社群经济(上)
   902播放
   08:19
   [32] 10.1 社群经济(下)
   1216播放
   待播放
   [33] 10.2 社交红利(上)
   959播放
   07:29
   [34] 10.2 社交红利(下)
   779播放
   07:34
   [35] 11.1 微营销(上)
   1393播放
   08:34
   [36] 11.1 微营销(下)
   1604播放
   08:36
   [37] 11.3 O2O(上)
   1114播放
   05:57
   [38] 11.3 O2O(下)
   1490播放
   05:58
   [39] 12.2互动营销(上)
   1039播放
   05:50
   [40] 12.2互动营销(下)
   1227播放
   05:50
   [41] 12.3 精准营销(上)
   1429播放
   05:27
   [42] 12.3 精准营销(下)
   806播放
   05:25
   [43] 13.1 PC互联网的搜索引擎营销...
   1383播放
   05:43
   [44] 13.1 PC互联网的搜索引擎营销...
   597播放
   05:42
   [45] 14.1 APP平台营销(上)
   1126播放
   05:57
   [46] 14.1 APP平台营销(下)
   1421播放
   06:00
   [47] 14.2 大数据与云计算(上)
   1009播放
   05:48
   [48] 14.2 大数据与云计算(下)
   1040播放
   05:48
   [49] 14.3 互联网原住民(上)
   552播放
   05:59
   [50] 14.3 互联网原住民(下)
   1271播放
   06:05
   [51] 14.4 众创(上)
   648播放
   08:19
   [52] 14.4 众创(下)
   794播放
   08:25
   [53] 15.1 融合与开放(上)
   651播放
   05:42
   [54] 15.1 融合与开放(下)
   1217播放
   05:41
   [55] 15.2 利他竞争力(上)
   1458播放
   06:11
   [56] 15.2 利他竞争力(下)
   900播放
   06:09
   [57] 15.3 强弱关系(上)
   977播放
   05:14
   [58] 15.3 强弱关系(下)
   927播放
   05:14
   [59] 16.1 产业互联网(上)
   889播放
   07:06
   [60] 16.1 产业互联网(下)
   564播放
   07:02
   为你推荐
   03:38
   经济形势,当前全国形势分析与策略
   798播放
   10:00
   第一节 广告与经济机制和经济周期
   2320播放
   02:12
   《聊一波》的朋友们,你关心的经济问...
   575播放
   05:56
   2.1 规模经济的含义(上)
   2798播放
   06:31
   9.2 区域经济一体化的发展历程...
   1566播放
   05:45
   4.3循环经济发展的三个层次
   740播放
   10:41
   2.3 行业与经济周期(上)
   1534播放
   03:17
   【中国矿业大学匡亚莉教授:选矿厂设...
   815播放
   05:11
   5.3 Sharing Econ...
   873播放
   06:53
   33-第一部分第八章第三节-经济发...
   1116播放
   08:57
   第13讲 3.4 安全的经济价值
   731播放
   08:35
   经济基础知识 第八章 经济全球化与...
   913播放
   18:37
   1第17章-开放经济(上)
   1627播放
   05:25
   第一节 经济增长的本质(上)
   1354播放