APP下载
反馈
身体语言(中)
1780 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(30)
   自动播放
   [1] 课程导引(上)
   4767播放
   12:35
   [2] 课程导引(中)
   1232播放
   12:35
   [3] 课程导引(下)
   2348播放
   12:27
   [4] 走进演讲(上)
   2650播放
   12:41
   [5] 走进演讲(中)
   1833播放
   12:41
   [6] 走进演讲(下)
   1911播放
   12:32
   [7] 命题演讲(上)
   1680播放
   11:44
   [8] 命题演讲(中)
   1710播放
   11:44
   [9] 命题演讲(下)
   1678播放
   11:35
   [10] 即兴演讲(上)
   3281播放
   10:10
   [11] 即兴演讲(中)
   1800播放
   10:10
   [12] 即兴演讲(下)
   3824播放
   10:03
   [13] 身体语言(上)
   1539播放
   11:14
   [14] 身体语言(中)
   1780播放
   待播放
   [15] 身体语言(下)
   1605播放
   11:08
   [16] 服饰语言(上)
   1490播放
   11:22
   [17] 服饰语言(中)
   1149播放
   11:22
   [18] 服饰语言(下)
   1312播放
   11:14
   [19] 沟通媒介(上)
   1899播放
   10:20
   [20] 沟通媒介(中)
   1552播放
   10:20
   [21] 沟通媒介(下)
   1218播放
   10:12
   [22] 说话艺术(上)
   4158播放
   10:35
   [23] 说话艺术(中)
   1734播放
   10:35
   [24] 说话艺术(下)
   2469播放
   10:28
   [25] 倾听艺术(上)
   2226播放
   10:10
   [26] 倾听艺术(中)
   943播放
   10:10
   [27] 倾听艺术(下)
   2476播放
   10:02
   [28] 提问技巧(上)
   1954播放
   10:32
   [29] 提问技巧(中)
   1601播放
   10:32
   [30] 提问技巧(下)
   2037播放
   10:24
   为你推荐
   11:16
   纸感读写的魅力有多大?MatePa...
   1356播放
   01:04
   用已成之事,调整自己的语言和思维
   1676播放
   02:19
   厨房用语英文表达,你都知道几个?太...
   790播放
   01:16
   英语思维解密,为什么lose th...
   785播放
   01:32
   “大错特错”除了“totally ...
   1349播放
   00:05
   社交牛逼症,英语居然那么简单?学会...
   4940播放
   45:11
   8.4 记忆与学习 内隐记忆
   7699播放
   02:20
   英语单词attitude和alti...
   1836播放
   02:24
   【可汗学院公开课:算术与代数预备课...
   6.3万播放
   22:36
   【TED学英语】提升倾听能力的5个...
   11.1万播放
   24:44
   A1第2课第1讲-词汇部分讲解
   4576播放
   10:45
   老师叫苦、学生摆烂、家长内卷,这位...
   2.5万播放