APP下载
反馈
身体语言(上)
1519 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(30)
   自动播放
   [1] 课程导引(上)
   4697播放
   12:35
   [2] 课程导引(中)
   1222播放
   12:35
   [3] 课程导引(下)
   2308播放
   12:27
   [4] 走进演讲(上)
   2620播放
   12:41
   [5] 走进演讲(中)
   1823播放
   12:41
   [6] 走进演讲(下)
   1901播放
   12:32
   [7] 命题演讲(上)
   1670播放
   11:44
   [8] 命题演讲(中)
   1700播放
   11:44
   [9] 命题演讲(下)
   1668播放
   11:35
   [10] 即兴演讲(上)
   3261播放
   10:10
   [11] 即兴演讲(中)
   1780播放
   10:10
   [12] 即兴演讲(下)
   3804播放
   10:03
   [13] 身体语言(上)
   1519播放
   待播放
   [14] 身体语言(中)
   1770播放
   11:15
   [15] 身体语言(下)
   1575播放
   11:08
   [16] 服饰语言(上)
   1480播放
   11:22
   [17] 服饰语言(中)
   1139播放
   11:22
   [18] 服饰语言(下)
   1292播放
   11:14
   [19] 沟通媒介(上)
   1879播放
   10:20
   [20] 沟通媒介(中)
   1542播放
   10:20
   [21] 沟通媒介(下)
   1208播放
   10:12
   [22] 说话艺术(上)
   4148播放
   10:35
   [23] 说话艺术(中)
   1724播放
   10:35
   [24] 说话艺术(下)
   2459播放
   10:28
   [25] 倾听艺术(上)
   2216播放
   10:10
   [26] 倾听艺术(中)
   933播放
   10:10
   [27] 倾听艺术(下)
   2466播放
   10:02
   [28] 提问技巧(上)
   1934播放
   10:32
   [29] 提问技巧(中)
   1591播放
   10:32
   [30] 提问技巧(下)
   2027播放
   10:24
   为你推荐
   01:04
   用已成之事,调整自己的语言和思维
   1666播放
   03:57
   忧虑性格特征的英语,“杞人忧天”英...
   1275播放
   01:16
   英语思维解密,为什么lose th...
   785播放
   09:44
   1-书面表达(一)(上)
   1967播放
   02:15
   你说什么,你再说一遍好吗?除了pa...
   1383播放
   00:05
   社交牛逼症,英语居然那么简单?学会...
   4780播放
   45:11
   8.4 记忆与学习 内隐记忆
   7639播放
   02:20
   英语单词attitude和alti...
   1836播放
   02:24
   【可汗学院公开课:算术与代数预备课...
   6.3万播放
   22:36
   【TED学英语】提升倾听能力的5个...
   11.1万播放
   24:44
   A1第2课第1讲-词汇部分讲解
   4576播放
   10:45
   老师叫苦、学生摆烂、家长内卷,这位...
   2.4万播放
   05:00
   5分钟冥想 | 快速提高学习欲!轻...
   10.9万播放