APP下载
反馈
5.5 多进制调制(下)
554 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(28)
   自动播放
   [1] 1.1 课程简介(上)
   1.1万播放
   06:37
   [2] 1.1 课程简介(下)
   1759播放
   06:41
   [3] 1.2 通信发展历史
   3034播放
   08:26
   [4] 1.3 通信系统的组成(1)(上)
   2592播放
   08:52
   [5] 1.3 通信系统的组成(1)(下)
   1160播放
   08:53
   [6] 1.3 通信系统的组成(2)(上)
   2042播放
   07:29
   [7] 1.3 通信系统的组成(2)(下)
   1196播放
   07:28
   [8] 1.4 通信系统的分类及通信方式(...
   3427播放
   06:35
   [9] 1.4 通信系统的分类及通信方式(...
   1736播放
   06:38
   [10] 1.5 信息及其度量(上)
   1884播放
   07:35
   [11] 1.5 信息及其度量(下)
   826播放
   07:40
   [12] 1.6 通信系统的主要性能指标(上...
   1488播放
   07:35
   [13] 1.6 通信系统的主要性能指标(下...
   1031播放
   07:34
   [14] 2.1 信道和噪声概述
   1511播放
   02:21
   [15] 2.2 物理信道简介
   1438播放
   05:29
   [16] 2.3 信道的数学模型
   1292播放
   06:27
   [17] 2.4 信道特性对信号传输的影响(...
   1185播放
   06:50
   [18] 2.4 信道特性对信号传输的影响(...
   1132播放
   07:42
   [19] 2.4 信道特性对信号传输的影响(...
   1181播放
   04:53
   [20] 2.5 随机过程相关知识(1)(上...
   1141播放
   07:49
   [21] 2.5 随机过程相关知识(1)(下...
   1140播放
   07:54
   [22] 2.5 随机过程相关知识(2)(上...
   1544播放
   08:45
   [23] 2.5 随机过程相关知识(2)(下...
   1172播放
   08:46
   [24] 2.6 信道中的噪声
   1340播放
   06:11
   [25] 2.7信道容量(1)
   1287播放
   09:50
   [26] 2.7信道容量(2)
   1586播放
   05:16
   [27] 5.5 多进制调制(上)
   1452播放
   07:16
   [28] 5.5 多进制调制(下)
   554播放
   待播放
   为你推荐
   02:36
   第3讲 信号的运算(2)
   2377播放
   08:45
   第2节 信号分析与信号处理(一)(...
   1272播放
   07:53
   1.5 典型无失真信源编码方法(上...
   1582播放
   07:23
   显示译码器(1)(上)
   1363播放
   10:15
   2.2信号转换分析(中)
   1156播放
   05:59
   7.8 空间矢量脉宽调制及其它脉宽...
   2531播放
   07:31
   10.4 - 第4讲 差分PCM和...
   1407播放
   07:26
   1.1 数字信号描述方法(上)
   4543播放
   05:35
   模块五 5.19习题讲解(上)
   753播放
   15:50
   双极差分对的例子(下)
   1213播放
   07:20
   5.2 信号的调制解调(下)
   1561播放
   08:22
   【【电子科技大学】《模拟电路基础》...
   784播放
   04:01
   transformer9-解码器输...
   1136播放
   06:20
   相位调制假彩色编码(下)
   1367播放