APP下载
反馈
模块五 2.4 流体输送问题的解决(1)(上)
1569 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(105)
   自动播放
   [1] 模块一 绪论
   1.9万播放
   00:27
   [2] 模块二 1.0 概述(上)
   9673播放
   06:02
   [3] 模块二 1.0 概述(下)
   1623播放
   06:01
   [4] 模块二 1.1 基本概念、名词和物...
   4533播放
   08:49
   [5] 模块二 1.1 基本概念、名词和物...
   898播放
   08:53
   [6] 模块二 1.2 流体流动内部结构(...
   4447播放
   07:19
   [7] 模块二 1.2 流体流动内部结构(...
   1605播放
   07:24
   [8] 模块二 1.2 流体流动内部结构(...
   2753播放
   07:29
   [9] 模块二 1.2 流体流动内部结构(...
   1505播放
   07:35
   [10] 模块二 1.2 流体流动内部结构(...
   2593播放
   08:57
   [11] 模块二 1.2 流体流动内部结构(...
   2091播放
   05:28
   [12] 模块二 1.2 流体流动内部结构(...
   1551播放
   05:33
   [13] 模块二 1.3 流体流动守恒方程(...
   2246播放
   06:36
   [14] 模块二 1.3 流体流动守恒方程(...
   1881播放
   08:30
   [15] 模块二 1.3 流体流动守恒方程(...
   776播放
   08:37
   [16] 模块二 1.3 流体流动守恒方程(...
   1718播放
   05:58
   [17] 模块二 1.3 流体流动守恒方程(...
   1052播放
   06:02
   [18] 模块二 1.3 流体流动守恒方程(...
   1763播放
   09:56
   [19] 模块二 1.3 流体流动守恒方程(...
   2410播放
   09:10
   [20] 模块二 1.3 流体流动守恒方程(...
   701播放
   09:12
   [21] 模块二 1.4 流体流动阻力(1)
   1312播放
   07:25
   [22] 模块二 1.4 流体流动阻力(2)
   2135播放
   04:54
   [23] 模块二 1.4 流体流动阻力(3)...
   1387播放
   10:35
   [24] 模块二 1.4 流体流动阻力(3)...
   1149播放
   10:36
   [25] 模块二 1.4 流体流动阻力(4)...
   1808播放
   07:10
   [26] 模块二 1.4 流体流动阻力(4)...
   807播放
   07:16
   [27] 模块二 1.5 本章总结
   1854播放
   03:18
   [28] 模块三 3.1 颗粒与流体的相对运...
   2074播放
   08:30
   [29] 模块三 3.1 颗粒与流体的相对运...
   1785播放
   08:07
   [30] 模块三 3.1 颗粒与流体的相对运...
   1445播放
   07:38
   [31] 模块三 3.1 颗粒与流体的相对运...
   1510播放
   07:42
   [32] 模块三 3.1 颗粒与流体的相对运...
   1806播放
   06:11
   [33] 模块三 3.1 颗粒与流体的相对运...
   1061播放
   06:09
   [34] 模块三 3.2 沉降(1)(上)
   1925播放
   05:45
   [35] 模块三 3.2 沉降(1)(下)
   843播放
   05:47
   [36] 模块三 3.2 沉降(2)
   1589播放
   09:31
   [37] 模块三 3.2 沉降(3)
   1946播放
   06:44
   [38] 模块三 3.3 过滤(1)
   1622播放
   09:27
   [39] 模块三 3.3 过滤(2)(上)
   1742播放
   08:43
   [40] 模块三 3.3 过滤(2)(下)
   684播放
   08:42
   [41] 模块三 3.3 过滤(3)(上)
   1973播放
   06:37
   [42] 模块三 3.3 过滤(3)(下)
   916播放
   06:41
   [43] 模块三 3.3 过滤(4)
   1607播放
   09:19
   [44] 模块三 3.3 过滤(5)(上)
   1877播放
   08:37
   [45] 模块三 3.3 过滤(5)(下)
   1227播放
   08:40
   [46] 模块三 3.4 本章总结
   1696播放
   08:28
   [47] 模块四 4.1 概述(上)
   1246播放
   07:52
   [48] 模块四 4.1 概述(下)
   1121播放
   07:52
   [49] 模块四 4.2 热传导(1)
   1942播放
   06:56
   [50] 模块四 4.2 热传导(2)(上)
   1501播放
   05:37
   [51] 模块四 4.2 热传导(2)(下)
   1055播放
   05:41
   [52] 模块四 4.2 热传导(3)
   1422播放
   06:22
   [53] 模块四 4.3 对流传热(1)(上...
   1737播放
   07:51
   [54] 模块四 4.3 对流传热(1)(下...
   1235播放
   07:49
   [55] 模块四 4.3 对流传热(2)(上...
   1335播放
   05:45
   [56] 模块四 4.3 对流传热(2)(下...
   1194播放
   05:47
   [57] 模块四 4.3 对流传热(3)(上...
   971播放
   06:00
   [58] 模块四 4.3 对流传热(3)(下...
   988播放
   06:06
   [59] 模块四 4.3 对流传热(4)
   1381播放
   05:20
   [60] 模块四 4.3 对流传热(5)
   1368播放
   04:27
   [61] 模块四 4.3 对流传热(6)(上...
   1006播放
   05:06
   [62] 模块四 4.3 对流传热(6)(下...
   1185播放
   05:09
   [63] 模块四 4.3 对流传热(7)
   1023播放
   07:38
   [64] 模块四 4.4 热辐射(上)
   1581播放
   07:13
   [65] 模块四 4.4 热辐射(下)
   1525播放
   07:13
   [66] 模块四 4.5 传热设备(1)
   1674播放
   06:40
   [67] 模块四 4.5 传热设备(2)(上...
   936播放
   07:36
   [68] 模块四 4.5 传热设备(2)(下...
   887播放
   07:39
   [69] 模块四 4.5 传热设备(3)
   1234播放
   07:15
   [70] 模块四 4.6 传热问题的解决(1...
   1375播放
   05:15
   [71] 模块四 4.6 传热问题的解决(1...
   785播放
   05:16
   [72] 模块四 4.6 传热问题的解决(2...
   1183播放
   09:54
   [73] 模块四 4.6 传热问题的解决(3...
   1094播放
   06:50
   [74] 模块四 4.6 传热问题的解决(4...
   1282播放
   09:49
   [75] 模块四 4.6 传热问题的解决(5...
   909播放
   08:30
   [76] 模块四 4.6 传热问题的解决(6...
   1409播放
   06:18
   [77] 模块四 4.6 传热问题的解决(7...
   1667播放
   06:22
   [78] 模块四 4.7 本章总结
   1744播放
   03:57
   [79] 模块五 2.0 引言
   2198播放
   04:27
   [80] 模块五 2.1 离心泵(1)(上)
   3127播放
   08:30
   [81] 模块五 2.1 离心泵(1)(下)
   1379播放
   08:37
   [82] 模块五 2.1 离心泵(2)(上)
   2240播放
   09:37
   [83] 模块五 2.1 离心泵(2)(下)
   1737播放
   09:41
   [84] 模块五 2.1 离心泵(3)(上)
   2264播放
   07:35
   [85] 模块五 2.1 离心泵(3)(下)
   1094播放
   07:36
   [86] 模块五 2.1 离心泵(4)
   1398播放
   08:50
   [87] 模块五 2.1 离心泵(5)(上)
   1968播放
   08:19
   [88] 模块五 2.1 离心泵(5)(下)
   1665播放
   08:25
   [89] 模块五 2.2 其他类型泵(1)(...
   1479播放
   06:00
   [90] 模块五 2.2 其他类型泵(1)(...
   739播放
   06:07
   [91] 模块五 2.2 其他类型泵(2)(...
   1283播放
   05:46
   [92] 模块五 2.2 其他类型泵(2)(...
   792播放
   05:48
   [93] 模块五 2.3 气体输送设备(1)...
   2124播放
   05:24
   [94] 模块五 2.3 气体输送设备(1)...
   1021播放
   05:25
   [95] 模块五 2.3 气体输送设备(2)...
   1578播放
   08:32
   [96] 模块五 2.3 气体输送设备(2)...
   1051播放
   08:31
   [97] 模块五 2.4 流体输送问题的解决...
   1569播放
   待播放
   [98] 模块五 2.4 流体输送问题的解决...
   1063播放
   10:17
   [99] 模块五 2.4 流体输送问题的解决...
   946播放
   05:50
   [100] 模块五 2.4 流体输送问题的解决...
   697播放
   05:57
   [101] 模块五 2.4 流体输送问题的解决...
   1501播放
   09:31
   [102] 模块五 2.5 流量测量(1)(上...
   1373播放
   09:19
   [103] 模块五 2.5 流量测量(1)(下...
   894播放
   09:24
   [104] 模块五 2.5 流量测量(2)
   1392播放
   09:12
   [105] 模块五 2.6 本章总结
   1492播放
   08:28
   为你推荐
   10:56
   2.流体水冠模拟(下)
   641播放
   03:20
   非牛顿流体是否真的坚不可摧,老外测...
   2703播放
   07:29
   1.3.1 流体类型与雷诺数(下)
   1282播放
   02:33
   【fluent通风管道受力分析】5...
   571播放
   09:58
   第六讲 3.3 流体微团运动分析,...
   1261播放
   06:55
   0.2 化工单元操作概述
   6509播放
   01:13
   把水宝宝倒进非牛顿流体中,会发生什...
   1525播放
   01:32
   来啊,互相伤害的非牛顿流体【爆炸实...
   621播放
   11:11
   10.6 粘滞流体的阻力(上)
   1053播放
   06:17
   【PS习题21】流体文字制作(上)
   664播放
   05:14
   模块三 3.1 过程系统稳态模拟基...
   1434播放
   02:34
   电磁弹射是啥原理?看完就懂!
   2102播放
   02:03
   打造氢气发生器,真能制作氢气,你知...
   1375播放