APP下载
反馈
模块二 1.1 基本概念、名词和物理量(上)
4333 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(105)
   自动播放
   [1] 模块一 绪论
   1.8万播放
   00:27
   [2] 模块二 1.0 概述(上)
   8763播放
   06:02
   [3] 模块二 1.0 概述(下)
   1363播放
   06:01
   [4] 模块二 1.1 基本概念、名词和物...
   4333播放
   待播放
   [5] 模块二 1.1 基本概念、名词和物...
   758播放
   08:53
   [6] 模块二 1.2 流体流动内部结构(...
   4137播放
   07:19
   [7] 模块二 1.2 流体流动内部结构(...
   1395播放
   07:24
   [8] 模块二 1.2 流体流动内部结构(...
   2573播放
   07:29
   [9] 模块二 1.2 流体流动内部结构(...
   1375播放
   07:35
   [10] 模块二 1.2 流体流动内部结构(...
   2453播放
   08:57
   [11] 模块二 1.2 流体流动内部结构(...
   1931播放
   05:28
   [12] 模块二 1.2 流体流动内部结构(...
   1411播放
   05:33
   [13] 模块二 1.3 流体流动守恒方程(...
   2096播放
   06:36
   [14] 模块二 1.3 流体流动守恒方程(...
   1801播放
   08:30
   [15] 模块二 1.3 流体流动守恒方程(...
   686播放
   08:37
   [16] 模块二 1.3 流体流动守恒方程(...
   1608播放
   05:58
   [17] 模块二 1.3 流体流动守恒方程(...
   972播放
   06:02
   [18] 模块二 1.3 流体流动守恒方程(...
   1693播放
   09:56
   [19] 模块二 1.3 流体流动守恒方程(...
   2290播放
   09:10
   [20] 模块二 1.3 流体流动守恒方程(...
   631播放
   09:12
   [21] 模块二 1.4 流体流动阻力(1)
   1222播放
   07:25
   [22] 模块二 1.4 流体流动阻力(2)
   2075播放
   04:54
   [23] 模块二 1.4 流体流动阻力(3)...
   1317播放
   10:35
   [24] 模块二 1.4 流体流动阻力(3)...
   1049播放
   10:36
   [25] 模块二 1.4 流体流动阻力(4)...
   1728播放
   07:10
   [26] 模块二 1.4 流体流动阻力(4)...
   737播放
   07:16
   [27] 模块二 1.5 本章总结
   1684播放
   03:18
   [28] 模块三 3.1 颗粒与流体的相对运...
   1904播放
   08:30
   [29] 模块三 3.1 颗粒与流体的相对运...
   1655播放
   08:07
   [30] 模块三 3.1 颗粒与流体的相对运...
   1335播放
   07:38
   [31] 模块三 3.1 颗粒与流体的相对运...
   1400播放
   07:42
   [32] 模块三 3.1 颗粒与流体的相对运...
   1736播放
   06:11
   [33] 模块三 3.1 颗粒与流体的相对运...
   1001播放
   06:09
   [34] 模块三 3.2 沉降(1)(上)
   1795播放
   05:45
   [35] 模块三 3.2 沉降(1)(下)
   763播放
   05:47
   [36] 模块三 3.2 沉降(2)
   1509播放
   09:31
   [37] 模块三 3.2 沉降(3)
   1816播放
   06:44
   [38] 模块三 3.3 过滤(1)
   1492播放
   09:27
   [39] 模块三 3.3 过滤(2)(上)
   1592播放
   08:43
   [40] 模块三 3.3 过滤(2)(下)
   554播放
   08:42
   [41] 模块三 3.3 过滤(3)(上)
   1853播放
   06:37
   [42] 模块三 3.3 过滤(3)(下)
   776播放
   06:41
   [43] 模块三 3.3 过滤(4)
   1487播放
   09:19
   [44] 模块三 3.3 过滤(5)(上)
   1737播放
   08:37
   [45] 模块三 3.3 过滤(5)(下)
   1127播放
   08:40
   [46] 模块三 3.4 本章总结
   1606播放
   08:28
   [47] 模块四 4.1 概述(上)
   1106播放
   07:52
   [48] 模块四 4.1 概述(下)
   951播放
   07:52
   [49] 模块四 4.2 热传导(1)
   1802播放
   06:56
   [50] 模块四 4.2 热传导(2)(上)
   1371播放
   05:37
   [51] 模块四 4.2 热传导(2)(下)
   935播放
   05:41
   [52] 模块四 4.2 热传导(3)
   1362播放
   06:22
   [53] 模块四 4.3 对流传热(1)(上...
   1557播放
   07:51
   [54] 模块四 4.3 对流传热(1)(下...
   1075播放
   07:49
   [55] 模块四 4.3 对流传热(2)(上...
   1215播放
   05:45
   [56] 模块四 4.3 对流传热(2)(下...
   1054播放
   05:47
   [57] 模块四 4.3 对流传热(3)(上...
   881播放
   06:00
   [58] 模块四 4.3 对流传热(3)(下...
   928播放
   06:06
   [59] 模块四 4.3 对流传热(4)
   1281播放
   05:20
   [60] 模块四 4.3 对流传热(5)
   1278播放
   04:27
   [61] 模块四 4.3 对流传热(6)(上...
   926播放
   05:06
   [62] 模块四 4.3 对流传热(6)(下...
   1055播放
   05:09
   [63] 模块四 4.3 对流传热(7)
   913播放
   07:38
   [64] 模块四 4.4 热辐射(上)
   1521播放
   07:13
   [65] 模块四 4.4 热辐射(下)
   1435播放
   07:13
   [66] 模块四 4.5 传热设备(1)
   1614播放
   06:40
   [67] 模块四 4.5 传热设备(2)(上...
   876播放
   07:36
   [68] 模块四 4.5 传热设备(2)(下...
   817播放
   07:39
   [69] 模块四 4.5 传热设备(3)
   1154播放
   07:15
   [70] 模块四 4.6 传热问题的解决(1...
   1275播放
   05:15
   [71] 模块四 4.6 传热问题的解决(1...
   695播放
   05:16
   [72] 模块四 4.6 传热问题的解决(2...
   1073播放
   09:54
   [73] 模块四 4.6 传热问题的解决(3...
   994播放
   06:50
   [74] 模块四 4.6 传热问题的解决(4...
   1202播放
   09:49
   [75] 模块四 4.6 传热问题的解决(5...
   799播放
   08:30
   [76] 模块四 4.6 传热问题的解决(6...
   1269播放
   06:18
   [77] 模块四 4.6 传热问题的解决(7...
   1567播放
   06:22
   [78] 模块四 4.7 本章总结
   1724播放
   03:57
   [79] 模块五 2.0 引言
   2108播放
   04:27
   [80] 模块五 2.1 离心泵(1)(上)
   2937播放
   08:30
   [81] 模块五 2.1 离心泵(1)(下)
   1149播放
   08:37
   [82] 模块五 2.1 离心泵(2)(上)
   2030播放
   09:37
   [83] 模块五 2.1 离心泵(2)(下)
   1457播放
   09:41
   [84] 模块五 2.1 离心泵(3)(上)
   2094播放
   07:35
   [85] 模块五 2.1 离心泵(3)(下)
   944播放
   07:36
   [86] 模块五 2.1 离心泵(4)
   1178播放
   08:50
   [87] 模块五 2.1 离心泵(5)(上)
   1828播放
   08:19
   [88] 模块五 2.1 离心泵(5)(下)
   1485播放
   08:25
   [89] 模块五 2.2 其他类型泵(1)(...
   1369播放
   06:00
   [90] 模块五 2.2 其他类型泵(1)(...
   669播放
   06:07
   [91] 模块五 2.2 其他类型泵(2)(...
   1173播放
   05:46
   [92] 模块五 2.2 其他类型泵(2)(...
   712播放
   05:48
   [93] 模块五 2.3 气体输送设备(1)...
   2034播放
   05:24
   [94] 模块五 2.3 气体输送设备(1)...
   981播放
   05:25
   [95] 模块五 2.3 气体输送设备(2)...
   1508播放
   08:32
   [96] 模块五 2.3 气体输送设备(2)...
   951播放
   08:31
   [97] 模块五 2.4 流体输送问题的解决...
   1439播放
   10:10
   [98] 模块五 2.4 流体输送问题的解决...
   1013播放
   10:17
   [99] 模块五 2.4 流体输送问题的解决...
   906播放
   05:50
   [100] 模块五 2.4 流体输送问题的解决...
   667播放
   05:57
   [101] 模块五 2.4 流体输送问题的解决...
   1481播放
   09:31
   [102] 模块五 2.5 流量测量(1)(上...
   1343播放
   09:19
   [103] 模块五 2.5 流量测量(1)(下...
   874播放
   09:24
   [104] 模块五 2.5 流量测量(2)
   1362播放
   09:12
   [105] 模块五 2.6 本章总结
   1462播放
   08:28
   为你推荐
   06:13
   6.1 大气物理量及相关概念(下)
   719播放
   04:36
   第4讲:常用物理量的测量
   736播放
   07:35
   0.1 物理化学课程简介、物理化学...
   1047播放
   12:24
   1.2 电路的基本物理量及其参考方...
   1395播放
   11:19
   野渡无人舟自横:漫谈流体运动中物体...
   1959播放
   05:41
   3.2 研究流体运动基本概念(1)...
   881播放
   07:25
   7.3 精馏原理及其基本方程(上)
   1829播放
   02:33
   【fluent通风管道受力分析】5...
   571播放
   09:58
   第六讲 3.3 流体微团运动分析,...
   811播放
   05:08
   2 矩阵位移法中的基本物理量(上)
   1484播放
   09:47
   1.3 光度学基础(1)-光度学基...
   706播放
   14:35
   【哈尔滨工程大学公开课:无处不在的...
   2.8万播放
   09:35
   模块六 第14讲 能量方程1. 理...
   1093播放
   15:26
   春蚕到死丝方尽——漫谈奇妙的非牛顿...
   1766播放