APP下载
反馈
30.6.1政策与制度(P30)(下)
1465 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(62)
   自动播放
   [1] 1.1.1社会性别(P1)(上)
   6259播放
   08:00
   [2] 1.1.1社会性别(P1)(下)
   1494播放
   08:04
   [3] 2.1.2性别规范与性别角色(P2...
   1824播放
   07:58
   [4] 2.1.2性别规范与性别角色(P2...
   1041播放
   07:58
   [5] 3.1.3社会性别机制(P3)(上...
   1900播放
   07:49
   [6] 3.1.3社会性别机制(P3)(下...
   1662播放
   07:54
   [7] 4.1.4女性主义与女权主义(P4...
   1825播放
   12:35
   [8] 4.1.4女性主义与女权主义(P4...
   1499播放
   12:38
   [9] 5.1.5社会性别作为一个分析范畴...
   1733播放
   05:32
   [10] 5.1.5社会性别作为一个分析范畴...
   903播放
   05:29
   [11] 6.1.6参考书目推荐(P6)(上...
   1493播放
   12:22
   [12] 6.1.6参考书目推荐(P6)(下...
   1589播放
   12:20
   [13] 7.2.1性别差异与性别平等(P7...
   1487播放
   10:19
   [14] 7.2.1性别差异与性别平等(P7...
   1238播放
   10:24
   [15] 8.2.2性别格式化与刻板印象(P...
   916播放
   06:34
   [16] 8.2.2性别格式化与刻板印象(P...
   1188播放
   06:34
   [17] 10.2.4机会平等、结果平等和情...
   947播放
   08:48
   [18] 12.2.6参考书目推荐(P12)
   594播放
   01:33
   [19] 13.3.1美与权力(一)(P13...
   1576播放
   05:12
   [20] 13.3.1美与权力(一)(P13...
   828播放
   05:10
   [21] 14.3.2美与权力(二)(P14...
   1591播放
   05:27
   [22] 14.3.2美与权力(二)(P14...
   876播放
   05:26
   [23] 15.3.3美与权力(三)(P15...
   817播放
   05:32
   [24] 15.3.3美与权力(三)(P15...
   1514播放
   05:35
   [25] 16.3.4创作者与观看 艺术与...
   1114播放
   08:12
   [26] 16.3.4创作者与观看 艺术与...
   863播放
   08:15
   [27] 17.3.5性存在(P17)(上)
   1197播放
   07:43
   [28] 17.3.5性存在(P17)(下)
   1356播放
   07:42
   [29] 18.3.6性的等级与性革命(P1...
   1051播放
   06:51
   [30] 18.3.6性的等级与性革命(P1...
   1145播放
   06:53
   [31] 19.3.7性教育(P19)
   1479播放
   07:53
   [32] 20.3.8参考书目推荐(P20)
   923播放
   09:18
   [33] 21.4.1爱情与性别(P21)(...
   1260播放
   13:59
   [34] 21.4.1爱情与性别(P21)(...
   1454播放
   13:58
   [35] 23.4.3辣妈(P23)(上)
   843播放
   09:04
   [36] 23.4.3辣妈(P23)(下)
   1574播放
   09:05
   [37] 25.4.5参考书目推荐(P25)
   738播放
   02:58
   [38] 26.5.1双重负担(P26)(上...
   1464播放
   08:29
   [39] 26.5.1双重负担(P26)(下...
   1328播放
   08:27
   [40] 27.5.2女性回家争论(P27)...
   1223播放
   10:21
   [41] 27.5.2女性回家争论(P27)...
   959播放
   10:20
   [42] 28.5.3玻璃天花板(P28)(...
   875播放
   05:39
   [43] 28.5.3玻璃天花板(P28)(...
   724播放
   05:43
   [44] 29.5.4性骚扰(P29)(上)
   1657播放
   08:00
   [45] 29.5.4性骚扰(P29)(下)
   1378播放
   08:04
   [46] 30.6.1政策与制度(P30)(...
   1132播放
   06:56
   [47] 30.6.1政策与制度(P30)(...
   1465播放
   待播放
   [48] 31.6.2空间与性别(P31)(...
   890播放
   08:21
   [49] 31.6.2空间与性别(P31)(...
   787播放
   08:23
   [50] 32.6.3建构性别的途径(P32...
   1608播放
   07:49
   [51] 32.6.3建构性别的途径(P32...
   958播放
   07:50
   [52] 33.7.1社会发展与性别(一)(...
   1372播放
   05:35
   [53] 34.7.2社会发展与性别(二)(...
   1748播放
   07:32
   [54] 34.7.2社会发展与性别(二)(...
   1395播放
   07:38
   [55] 35.7.3社会性别主流化(一)(...
   1168播放
   05:12
   [56] 35.7.3社会性别主流化(一)(...
   1119播放
   05:11
   [57] 36.7.4社会性别主流化(二)(...
   1097播放
   07:34
   [58] 38.7.6社会性别主流化(四)(...
   1532播放
   07:23
   [59] 38.7.6社会性别主流化(四)(...
   1261播放
   07:22
   [60] 39.7.7社会性别主流化(五)(...
   1596播放
   05:07
   [61] 39.7.7社会性别主流化(五)(...
   1669播放
   05:09
   [62] 40.7.8参考书目推荐(P40)
   1384播放
   05:08
   为你推荐
   05:54
   【厦门大学-网络经济学(国家级精品...
   1358播放
   14:25
   15 第六讲 市场和政府政策2(上...
   2651播放
   13:28
   【周玄毅的辩论笔记】11 政策之辩...
   1267播放
   05:33
   回看中国20年前提出的这个政策,突...
   1297播放
   08:17
   4.2 烧成制度的制定(下)
   1340播放
   07:38
   16-第三章第四节-教育救助与住房...
   693播放
   04:53
   透过一份简单通知,看财务制度的制定
   1082播放
   09:31
   26. 主体资格:法律政策(下)
   2185播放
   28:06
   【厚大法硕法综精讲法理和法制史】宋...
   1270播放
   11:06
   第16课(上)-劳动合同与社会保险...
   858播放
   04:59
   10.1 CIO制度(下)
   519播放
   20:10
   【郭翔民诉先修】基本制度(上)
   1325播放
   04:16
   33-第九章第五节-建立现代财政制...
   1588播放