APP下载
反馈
0.1 水文学的定义、研究对象及发展历程(下)
1270 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(238)
   自动播放
   [1] 13.15 水资源概论_中国水资源...
   2323播放
   11:29
   [2] 13.15 水资源概论_中国水资源...
   1026播放
   11:29
   [3] 0.1 水文学的定义、研究对象及发...
   1378播放
   08:56
   [4] 0.1 水文学的定义、研究对象及发...
   1270播放
   待播放
   [5] 0.2 绪论_水文学的性质、特点及...
   1493播放
   06:42
   [6] 0.2 绪论_水文学的性质、特点及...
   1003播放
   06:40
   [7] 0.3 绪论_水文学的性质、特点及...
   1515播放
   05:04
   [8] 0.3 绪论_水文学的性质、特点及...
   1485播放
   05:05
   [9] 1.3 水循环_水循环的类型(2)...
   899播放
   07:10
   [10] 1.3 水循环_水循环的类型(2)...
   1456播放
   07:09
   [11] 2.1 水量平衡_水量平衡概述和通...
   1576播放
   07:23
   [12] 2.1 水量平衡_水量平衡概述和通...
   776播放
   07:21
   [13] 2.2 水量平衡_海洋水量平衡方程...
   901播放
   09:10
   [14] 2.2 水量平衡_海洋水量平衡方程...
   866播放
   09:16
   [15] 3.1 降水_降水的形成和分类(上...
   1400播放
   08:50
   [16] 3.1 降水_降水的形成和分类(下...
   1349播放
   08:52
   [17] 3.4 降水_降水量的确定(1)(...
   1194播放
   06:00
   [18] 3.4 降水_降水量的确定(1)(...
   948播放
   06:01
   [19] 3.5 降水_降水量的确定(2)(...
   1054播放
   06:03
   [20] 3.5 降水_降水量的确定(2)(...
   1233播放
   06:03
   [21] 3.6 降水_降水的影响因素(1)...
   1148播放
   08:02
   [22] 3.6 降水_降水的影响因素(1)...
   1427播放
   08:03
   [23] 3.7 降水_降水的影响因素(2)...
   669播放
   08:38
   [24] 3.7 降水_降水的影响因素(2)...
   703播放
   08:36
   [25] 4.1 蒸发_蒸发过程和机制(上)
   1326播放
   07:02
   [26] 4.1 蒸发_蒸发过程和机制(下)
   1331播放
   06:59
   [27] 4.2 蒸发_蒸发量或蒸发速率的确...
   1082播放
   06:10
   [28] 4.2 蒸发_蒸发量或蒸发速率的确...
   1057播放
   06:09
   [29] 4.3 蒸发_蒸发量或蒸发速率的确...
   955播放
   05:06
   [30] 4.3 蒸发_蒸发量或蒸发速率的确...
   774播放
   05:06
   [31] 4.4 蒸发_蒸发量或蒸发速率的确...
   974播放
   05:25
   [32] 4.4 蒸发_蒸发量或蒸发速率的确...
   1045播放
   05:27
   [33] 4.5 蒸发_影响蒸发的因素和流域...
   1482播放
   07:13
   [34] 4.5 蒸发_影响蒸发的因素和流域...
   1350播放
   07:13
   [35] 4.6 蒸发_影响蒸发的因素和流域...
   761播放
   05:36
   [36] 4.6 蒸发_影响蒸发的因素和流域...
   839播放
   05:36
   [37] 4.7 蒸发_ 流域总蒸发的分布(...
   1009播放
   06:22
   [38] 4.7 蒸发_ 流域总蒸发的分布(...
   836播放
   06:22
   [39] 5.1 下渗_下渗的物理过程(1)...
   1282播放
   06:38
   [40] 5.1 下渗_下渗的物理过程(1)...
   1439播放
   06:37
   [41] 5.2 下渗_下渗的物理过程(2)...
   945播放
   08:09
   [42] 5.2 下渗_下渗的物理过程(2)...
   1385播放
   08:06
   [43] 5.3 下渗_下渗的确定(上)
   1195播放
   09:05
   [44] 5.3 下渗_下渗的确定(下)
   781播放
   09:03
   [45] 5.4 下渗_影响下渗的因素(上)
   634播放
   07:46
   [46] 5.4 下渗_影响下渗的因素(下)
   837播放
   07:51
   [47] 6.1 径流_径流的形成过程(1)...
   685播放
   05:23
   [48] 6.1 径流_径流的形成过程(1)...
   1262播放
   05:23
   [49] 6.2 径流_径流的形成过程(2)...
   571播放
   07:41
   [50] 6.2 径流_径流的形成过程(2)...
   1467播放
   07:38
   [51] 6.3 径流_径流的形成过程(3)...
   814播放
   05:34
   [52] 6.3 径流_径流的形成过程(3)...
   1218播放
   05:31
   [53] 6.5 径流_影响径流的因素(1)...
   1418播放
   08:44
   [54] 6.5 径流_影响径流的因素(1)...
   592播放
   08:45
   [55] 6.7 径流_影响径流的因素(3)...
   1399播放
   06:40
   [56] 6.7 径流_影响径流的因素(3)...
   1133播放
   06:47
   [57] 6.8 径流_影响径流的因素(4)...
   709播放
   06:57
   [58] 6.8 径流_影响径流的因素(4)...
   713播放
   06:53
   [59] 7.1 河流_水系和河流(1)(上...
   1295播放
   08:17
   [60] 7.1 河流_水系和河流(1)(下...
   1036播放
   08:18
   [61] 7.3 河流_水系和河流(3)(上...
   1049播放
   05:11
   [62] 7.3 河流_水系和河流(3)(下...
   1066播放
   05:10
   [63] 7.5 河流_河流的水情要素(1)...
   1399播放
   07:11
   [64] 7.5 河流_河流的水情要素(1)...
   767播放
   07:13
   [65] 7.6 河流_河流的水情要素(2)...
   1353播放
   06:33
   [66] 7.6 河流_河流的水情要素(2)...
   826播放
   06:38
   [67] 7.8 河流_河流的水情要素(4)...
   698播放
   05:32
   [68] 7.8 河流_河流的水情要素(4)...
   1217播放
   05:33
   [69] 7.9 河流_河流的正常年径流量(...
   1204播放
   08:57
   [70] 7.9 河流_河流的正常年径流量(...
   1198播放
   09:03
   [71] 7.10 河流_河流的补给(1)(...
   1013播放
   07:12
   [72] 7.10 河流_河流的补给(1)(...
   1052播放
   07:13
   [73] 7.11 河流_河流的补给(2)(...
   665播放
   10:37
   [74] 7.11 河流_河流的补给(2)(...
   790播放
   10:36
   [75] 7.12 河流_河流径流的年际变化...
   1005播放
   05:57
   [76] 7.12 河流_河流径流的年际变化...
   1259播放
   06:02
   [77] 7.14 河流_河流径流的年际变化...
   792播放
   05:15
   [78] 7.14 河流_河流径流的年际变化...
   1068播放
   05:17
   [79] 7.15 河流_河流径流的年内变化...
   829播放
   06:33
   [80] 7.15 河流_河流径流的年内变化...
   958播放
   06:40
   [81] 7.16 河流_河流径流的年内变化...
   1478播放
   07:52
   [82] 7.16 河流_河流径流的年内变化...
   1264播放
   07:53
   [83] 7.18 河流_洪水(1)(上)
   1371播放
   08:42
   [84] 7.18 河流_洪水(1)(下)
   571播放
   08:41
   [85] 7.19 河流_洪水(2)(上)
   1305播放
   09:36
   [86] 7.19 河流_洪水(2)(下)
   1237播放
   09:35
   [87] 7.20 河流_洪水(3)(上)
   603播放
   10:12
   [88] 7.20 河流_洪水(3)(下)
   787播放
   10:15
   [89] 7.21 河流_枯水(1)(上)
   501播放
   11:05
   [90] 7.21 河流_枯水(1)(下)
   978播放
   11:07
   [91] 7.22 河流_枯水(2)(上)
   1140播放
   06:16
   [92] 7.22 河流_枯水(2)(下)
   866播放
   06:19
   [93] 8.1 河流泥沙_河流泥沙的来源(...
   852播放
   06:34
   [94] 8.1 河流泥沙_河流泥沙的来源(...
   1295播放
   06:35
   [95] 8.2 河流泥沙_河流泥沙的来源(...
   1288播放
   06:53
   [96] 8.2 河流泥沙_河流泥沙的来源(...
   1509播放
   06:53
   [97] 8.3 河流泥沙_河流泥沙的特性(...
   1351播放
   08:00
   [98] 8.3 河流泥沙_河流泥沙的特性(...
   558播放
   08:07
   [99] 8.4 河流泥沙_河流泥沙的分类和...
   1381播放
   08:13
   [100] 8.4 河流泥沙_河流泥沙的分类和...
   709播放
   08:15
   [101] 8.5 河流泥沙_河流泥沙的运动(...
   1291播放
   06:29
   [102] 8.5 河流泥沙_河流泥沙的运动(...
   1381播放
   06:36
   [103] 8.6 河流泥沙_河流泥沙的运动(...
   683播放
   06:31
   [104] 8.6 河流泥沙_河流泥沙的运动(...
   1143播放
   06:28
   [105] 8.8 河流泥沙_河流泥沙的运动(...
   1171播放
   06:52
   [106] 8.8 河流泥沙_河流泥沙的运动(...
   1158播放
   06:57
   [107] 8.10 河流泥沙_河流的总输沙量...
   963播放
   07:44
   [108] 8.10 河流泥沙_河流的总输沙量...
   953播放
   07:49
   [109] 8.11 河流泥沙_影响泥沙数量的...
   555播放
   10:03
   [110] 8.11 河流泥沙_影响泥沙数量的...
   1392播放
   10:06
   [111] 8.13 河流泥沙_影响泥沙数量的...
   1342播放
   06:36
   [112] 8.13 河流泥沙_影响泥沙数量的...
   869播放
   06:39
   [113] 8.14 河流泥沙_影响泥沙数量的...
   629播放
   05:09
   [114] 8.14 河流泥沙_影响泥沙数量的...
   986播放
   05:15
   [115] 9.1 湖泊_湖泊概说(1)(上)
   1126播放
   06:55
   [116] 9.1 湖泊_湖泊概说(1)(下)
   806播放
   06:52
   [117] 9.2 湖泊_湖泊概说(2)(上)
   1248播放
   08:17
   [118] 9.2 湖泊_湖泊概说(2)(下)
   1166播放
   08:21
   [119] 9.3 湖泊_湖泊的水量平衡和调蓄...
   1346播放
   06:15
   [120] 9.3 湖泊_湖泊的水量平衡和调蓄...
   770播放
   06:21
   [121] 9.5 湖泊_湖水的运动(1)(上...
   902播放
   10:58
   [122] 9.5 湖泊_湖水的运动(1)(下...
   1256播放
   11:02
   [123] 9.6 湖泊_湖水的运动(2)(上...
   865播放
   06:44
   [124] 9.6 湖泊_湖水的运动(2)(下...
   870播放
   06:45
   [125] 9.7 湖泊_湖水的运动(3)(上...
   1175播放
   09:04
   [126] 9.7 湖泊_湖水的运动(3)(下...
   900播放
   09:04
   [127] 9.8 湖泊_湖水的运动(4)(上...
   1294播放
   07:35
   [128] 9.8 湖泊_湖水的运动(4)(下...
   687播放
   07:32
   [129] 9.9 湖泊_湖水的运动(5)(上...
   1165播放
   07:55
   [130] 9.9 湖泊_湖水的运动(5)(下...
   930播放
   07:56
   [131] 9.10 湖泊_湖水的运动(6)(...
   1420播放
   07:05
   [132] 9.10 湖泊_湖水的运动(6)(...
   583播放
   07:08
   [133] 9.11 湖泊_湖水的运动(7)(...
   1483播放
   07:45
   [134] 9.11 湖泊_湖水的运动(7)(...
   1035播放
   07:46
   [135] 9.12 湖泊_水库(1)(上)
   1426播放
   09:52
   [136] 9.12 湖泊_水库(1)(下)
   1186播放
   09:53
   [137] 9.13 湖泊_水库(2)(上)
   714播放
   06:44
   [138] 9.13 湖泊_水库(2)(下)
   563播放
   06:45
   [139] 9.14 湖泊_水库(3)(上)
   1064播放
   08:19
   [140] 9.14 湖泊_水库(3)(下)
   1138播放
   08:25
   [141] 9.15 湖泊_水库(4)(上)
   1133播放
   05:56
   [142] 9.15 湖泊_水库(4)(下)
   767播放
   05:59
   [143] 9.16 湖泊_水库(5)(上)
   788播放
   05:05
   [144] 9.16 湖泊_水库(5)(下)
   890播放
   05:07
   [145] 10.1 沼泽_沼泽的形成(1)(...
   1398播放
   06:38
   [146] 10.1 沼泽_沼泽的形成(1)(...
   731播放
   06:42
   [147] 10.3 沼泽_沼泽的形成(3)(...
   685播放
   05:13
   [148] 10.3 沼泽_沼泽的形成(3)(...
   660播放
   05:13
   [149] 10.4 沼泽_沼泽的类型(1)(...
   1228播放
   06:15
   [150] 10.4 沼泽_沼泽的类型(1)(...
   883播放
   06:12
   [151] 10.6 沼泽_沼泽的水文特征(1...
   533播放
   08:11
   [152] 10.6 沼泽_沼泽的水文特征(1...
   1272播放
   08:08
   [153] 10.7 沼泽_沼泽的水文特征(2...
   1344播放
   09:13
   [154] 10.7 沼泽_沼泽的水文特征(2...
   954播放
   09:17
   [155] 10.8 沼泽_沼泽的水文特征(3...
   997播放
   05:46
   [156] 10.8 沼泽_沼泽的水文特征(3...
   1148播放
   05:50
   [157] 11.1 河口(上)
   1176播放
   06:20
   [158] 11.1 河口(下)
   960播放
   06:17
   [159] 11.2 河口_河口区的范围和分段...
   771播放
   05:41
   [160] 11.2 河口_河口区的范围和分段...
   1320播放
   05:43
   [161] 11.3 河口_河口区的范围和分段...
   857播放
   10:15
   [162] 11.3 河口_河口区的范围和分段...
   1002播放
   10:18
   [163] 11.4 河口_河口的类型(上)
   1254播放
   05:50
   [164] 11.4 河口_河口的类型(下)
   952播放
   05:54
   [165] 11.5 河口_ 河口的水文特性(...
   602播放
   05:17
   [166] 11.5 河口_ 河口的水文特性(...
   763播放
   05:21
   [167] 11.6 河口_ 河口的水文特性(...
   635播放
   05:26
   [168] 11.6 河口_ 河口的水文特性(...
   567播放
   05:29
   [169] 11.7 河口_ 河口的水文特性(...
   1502播放
   10:19
   [170] 11.7 河口_ 河口的水文特性(...
   614播放
   10:20
   [171] 11.9 河口_ 河口区的泥沙(2...
   1055播放
   08:42
   [172] 11.9 河口_ 河口区的泥沙(2...
   838播放
   08:44
   [173] 12.1 地下水_地下水的贮存(1...
   643播放
   08:40
   [174] 12.1 地下水_地下水的贮存(1...
   785播放
   08:41
   [175] 12.2 地下水_地下水的贮存(2...
   1370播放
   08:00
   [176] 12.2 地下水_地下水的贮存(2...
   1421播放
   08:04
   [177] 12.3 地下水_地下水的贮存(3...
   885播放
   09:18
   [178] 12.3 地下水_地下水的贮存(3...
   542播放
   09:15
   [179] 12.4 地下水_地下水的贮存(4...
   540播放
   08:29
   [180] 12.4 地下水_地下水的贮存(4...
   1143播放
   08:26
   [181] 12.6 地下水_地下水的贮存(6...
   630播放
   05:53
   [182] 12.6 地下水_地下水的贮存(6...
   1244播放
   05:55
   [183] 12.7 地下水_地下水的贮存(7...
   544播放
   05:13
   [184] 12.7 地下水_地下水的贮存(7...
   779播放
   05:10
   [185] 12.8 地下水_地下水的分类(1...
   1163播放
   09:10
   [186] 12.8 地下水_地下水的分类(1...
   1253播放
   09:06
   [187] 12.9 地下水_地下水的分类(2...
   1178播放
   06:04
   [188] 12.9 地下水_地下水的分类(2...
   1457播放
   06:05
   [189] 12.10 地下水_地下水的分类(...
   1139播放
   11:06
   [190] 12.10 地下水_地下水的分类(...
   671播放
   11:10
   [191] 12.11 地下水_地下水的分类(...
   863播放
   08:10
   [192] 12.11 地下水_地下水的分类(...
   702播放
   08:11
   [193] 12.12 地下水_地下水的分类(...
   795播放
   07:43
   [194] 12.12 地下水_地下水的分类(...
   1220播放
   07:48
   [195] 12.13 地下水_地下水的运动(...
   672播放
   09:33
   [196] 12.13 地下水_地下水的运动(...
   911播放
   09:32
   [197] 12.14 地下水_地下水的运动(...
   855播放
   05:50
   [198] 12.14 地下水_地下水的运动(...
   1243播放
   05:56
   [199] 12.15 地下水_地下水的动态与...
   1313播放
   06:59
   [200] 12.15 地下水_地下水的动态与...
   850播放
   07:05
   [201] 12.16 地下水_地下水的动态与...
   1459播放
   07:56
   [202] 12.16 地下水_地下水的动态与...
   539播放
   07:59
   [203] 12.17 地下水_地下水的动态与...
   1049播放
   05:45
   [204] 12.17 地下水_地下水的动态与...
   699播放
   05:47
   [205] 12.18 地下水_地下水的动态与...
   830播放
   07:42
   [206] 12.18 地下水_地下水的动态与...
   1272播放
   07:42
   [207] 12.19 地下水_地下水的动态与...
   1247播放
   08:44
   [208] 12.19 地下水_地下水的动态与...
   928播放
   08:47
   [209] 13.1 水资源概论_水资源的特性...
   706播放
   05:04
   [210] 13.1 水资源概论_水资源的特性...
   1286播放
   05:04
   [211] 13.2 水资源概论_水资源的特性...
   622播放
   05:20
   [212] 13.2 水资源概论_水资源的特性...
   876播放
   05:17
   [213] 13.3 水资源概论_水资源的特性...
   1027播放
   06:49
   [214] 13.3 水资源概论_水资源的特性...
   1266播放
   06:51
   [215] 13.4 水资源概论_水资源的特性...
   523播放
   05:06
   [216] 13.4 水资源概论_水资源的特性...
   1064播放
   05:12
   [217] 13.5 水资源概论_水资源的特性...
   1049播放
   06:29
   [218] 13.5 水资源概论_水资源的特性...
   977播放
   06:35
   [219] 13.6 水资源概论_水资源的特性...
   1427播放
   08:30
   [220] 13.6 水资源概论_水资源的特性...
   716播放
   08:37
   [221] 13.7 水资源概论_水资源的特性...
   515播放
   07:14
   [222] 13.7 水资源概论_水资源的特性...
   546播放
   07:18
   [223] 13.9 水资源概论_水资源量的...
   1375播放
   08:17
   [224] 13.9 水资源概论_水资源量的...
   592播放
   08:21
   [225] 13.10 水资源概论_水资源量的...
   1088播放
   07:41
   [226] 13.10 水资源概论_水资源量的...
   948播放
   07:44
   [227] 13.11 水资源概论_水资源量的...
   1206播放
   07:41
   [228] 13.11 水资源概论_水资源量的...
   589播放
   07:39
   [229] 13.13 水资源概论_水资源量的...
   1095播放
   07:45
   [230] 13.13 水资源概论_水资源量的...
   1357播放
   07:45
   [231] 13.14 水资源概论_中国水资源...
   1233播放
   06:14
   [232] 13.14 水资源概论_中国水资源...
   541播放
   06:20
   [233] 13.16 水资源概论_中国水资源...
   1343播放
   05:29
   [234] 13.16 水资源概论_中国水资源...
   1244播放
   05:25
   [235] 13.18 水资源概论_中国水资源...
   764播放
   05:05
   [236] 13.18 水资源概论_中国水资源...
   1386播放
   05:08
   [237] 13.20 水资源概论_中国水资源...
   969播放
   06:46
   [238] 13.20 水资源概论_中国水资源...
   948播放
   06:46
   为你推荐
   07:21
   1.4文学的功能是什么
   912播放
   11:35
   68-文学常识(三)(上)
   1546播放
   05:40
   3.1中世纪文学的主要类型(上)
   1230播放
   15:28
   文学常识-中国古代文学(五)(上)
   970播放
   05:29
   13-第一部分第一章第三节-文学基...
   1157播放
   17:50
   第43节——文学2(中)
   1635播放
   05:54
   1.4 木的文学(下)
   697播放
   08:14
   29中国现当代文学(下)
   986播放
   03:09
   “不为五斗米折腰”这句话说的是谁?...
   792播放
   02:45
   文学判断:“莫须有”是什么意思?也...
   1389播放
   08:43
   10.1 导读 现代文学之美
   2413播放
   02:39
   极致BE文学:莞莞类卿和兰因絮果,...
   1584播放
   03:32
   根据提示写出文学名著的名称,你能写...
   1589播放