APP下载
反馈
day2-08-推拉镜头拍摄方法
1646 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(45)
   自动播放
   [1] day1-08-IP定位
   2397播放
   04:35
   [2] day1-09-对比类视频
   2556播放
   09:57
   [3] day1-10-好奇类
   1655播放
   05:03
   [4] day1-11-情绪类视频(上)
   903播放
   05:28
   [5] day1-11-情绪类视频(下)
   859播放
   05:29
   [6] day1-12-合拍类视频
   1540播放
   07:02
   [7] day1-13-看下去(上)
   1732播放
   05:32
   [8] day1-13-看下去(下)
   674播放
   05:36
   [9] day1-14-原因(上)
   1684播放
   06:38
   [10] day1-14-原因(下)
   827播放
   06:45
   [11] day1-16-以人物魅力为诱因
   1347播放
   09:34
   [12] day1-17-以明确告知为诱因
   1315播放
   07:46
   [13] day2-02-三脚架
   700播放
   08:27
   [14] day2-03-自拍杆
   1550播放
   05:04
   [15] day2-04-稳定器
   761播放
   05:51
   [16] day2-05-麦克风(上)
   1470播放
   06:55
   [17] day2-05-麦克风(下)
   1466播放
   07:05
   [18] day2-06-推摄
   1340播放
   04:12
   [19] day2-07-拉摄
   1528播放
   07:11
   [20] day2-08-推拉镜头拍摄方法
   1646播放
   待播放
   [21] day2-10-移摄
   1654播放
   07:04
   [22] day2-11-跟摄镜头拍摄
   1718播放
   05:19
   [23] day2-12-升降
   1587播放
   07:41
   [24] day2-13-曝光、对焦、动作转...
   767播放
   06:49
   [25] day2-14-遮罩转场
   1008播放
   06:10
   [26] day2-16-景别衔接
   710播放
   05:56
   [27] day2-17-光位布置技巧(上)
   870播放
   06:14
   [28] day2-17-光位布置技巧(下)
   638播放
   06:22
   [29] day2-19-多镜头分析
   844播放
   07:55
   [30] day3-02-5S进入主题与视频...
   1500播放
   08:32
   [31] day3-03-视频内容质量(上)
   630播放
   06:26
   [32] day3-03-视频内容质量(下)
   827播放
   06:30
   [33] day3-04-热度加权
   1088播放
   05:53
   [34] day3-06-背景音乐
   1146播放
   07:52
   [35] day3-07-标题怎么起(上)
   1381播放
   07:30
   [36] day3-07-标题怎么起(下)
   1129播放
   07:36
   [37] day3-08-选题机制(上)
   991播放
   07:33
   [38] day3-08-选题机制(下)
   1454播放
   07:32
   [39] day3-09-根据粉丝分阶段运营
   1136播放
   09:09
   [40] day3-10-疑问、叙述式
   1220播放
   07:08
   [41] day3-11-悬念、数字、人物式...
   1233播放
   05:54
   [42] day3-11-悬念、数字、人物式...
   1446播放
   05:52
   [43] day3-13-稀缺、互动式
   1289播放
   07:04
   [44] day3-14-提高完播率技巧
   857播放
   05:23
   [45] day3-15-卡思数据
   954播放
   05:04
   为你推荐
   03:01
   为何风光大师钟爱超广角?此镜头究竟...
   618播放
   05:42
   第20节 - OC摄像机景深案例(...
   1387播放
   02:22
   金正恩手挽8旬老人,镜头下金正恩一...
   528播放
   01:40
   小姐姐们都爱的人像照片,Reno1...
   1298播放
   02:27
   一秒进入裸眼3D状态 放松眼睛恢复...
   25.7万播放
   06:17
   【每天一个电影镜头】25-48期全...
   1525播放
   13:53
   ps84扭曲类滤镜 球面化 镜头校...
   866播放
   11:30
   【中国传媒大学公开课:走进电视编辑...
   4083播放
   01:22
   手机有没有必要贴镜头膜?贴了会更好...
   739播放
   04:36
   【TED】Kristen Ashb...
   2.7万播放
   05:05
   暗黑翻转短片《鸟》
   13.0万播放
   06:06
   day2-7.拍女生4
   2072播放