APP下载
反馈
day2-11-跟摄镜头拍摄
1688 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(45)
   自动播放
   [1] day1-08-IP定位
   2317播放
   04:35
   [2] day1-09-对比类视频
   2466播放
   09:57
   [3] day1-10-好奇类
   1625播放
   05:03
   [4] day1-11-情绪类视频(上)
   883播放
   05:28
   [5] day1-11-情绪类视频(下)
   839播放
   05:29
   [6] day1-12-合拍类视频
   1480播放
   07:02
   [7] day1-13-看下去(上)
   1702播放
   05:32
   [8] day1-13-看下去(下)
   654播放
   05:36
   [9] day1-14-原因(上)
   1664播放
   06:38
   [10] day1-14-原因(下)
   817播放
   06:45
   [11] day1-16-以人物魅力为诱因
   1327播放
   09:34
   [12] day1-17-以明确告知为诱因
   1295播放
   07:46
   [13] day2-02-三脚架
   680播放
   08:27
   [14] day2-03-自拍杆
   1550播放
   05:04
   [15] day2-04-稳定器
   751播放
   05:51
   [16] day2-05-麦克风(上)
   1470播放
   06:55
   [17] day2-05-麦克风(下)
   1466播放
   07:05
   [18] day2-06-推摄
   1310播放
   04:12
   [19] day2-07-拉摄
   1498播放
   07:11
   [20] day2-08-推拉镜头拍摄方法
   1606播放
   04:20
   [21] day2-10-移摄
   1624播放
   07:04
   [22] day2-11-跟摄镜头拍摄
   1688播放
   待播放
   [23] day2-12-升降
   1557播放
   07:41
   [24] day2-13-曝光、对焦、动作转...
   717播放
   06:49
   [25] day2-14-遮罩转场
   978播放
   06:10
   [26] day2-16-景别衔接
   680播放
   05:56
   [27] day2-17-光位布置技巧(上)
   830播放
   06:14
   [28] day2-17-光位布置技巧(下)
   608播放
   06:22
   [29] day2-19-多镜头分析
   814播放
   07:55
   [30] day3-02-5S进入主题与视频...
   1480播放
   08:32
   [31] day3-03-视频内容质量(上)
   610播放
   06:26
   [32] day3-03-视频内容质量(下)
   807播放
   06:30
   [33] day3-04-热度加权
   1068播放
   05:53
   [34] day3-06-背景音乐
   1126播放
   07:52
   [35] day3-07-标题怎么起(上)
   1361播放
   07:30
   [36] day3-07-标题怎么起(下)
   1109播放
   07:36
   [37] day3-08-选题机制(上)
   971播放
   07:33
   [38] day3-08-选题机制(下)
   1434播放
   07:32
   [39] day3-09-根据粉丝分阶段运营
   1116播放
   09:09
   [40] day3-10-疑问、叙述式
   1200播放
   07:08
   [41] day3-11-悬念、数字、人物式...
   1213播放
   05:54
   [42] day3-11-悬念、数字、人物式...
   1426播放
   05:52
   [43] day3-13-稀缺、互动式
   1269播放
   07:04
   [44] day3-14-提高完播率技巧
   837播放
   05:23
   [45] day3-15-卡思数据
   904播放
   05:04
   为你推荐
   02:22
   金正恩手挽8旬老人,镜头下金正恩一...
   528播放
   04:34
   【婚礼电影制作全流程】04 出彩的...
   765播放
   06:31
   航拍镜头=无聊?NoNoNo~快试...
   1655播放
   07:47
   【mmd教程/pe教程】摄影机的运...
   1329播放
   00:59
   教摄影-拍摄时快门时机也很重要
   672播放
   04:12
   雷达罩你会用吗?小姐姐该如何拍摄?...
   2316播放
   02:27
   一秒进入裸眼3D状态 放松眼睛恢复...
   25.7万播放
   03:01
   为何风光大师钟爱超广角?此镜头究竟...
   618播放
   03:31
   【【AE教程】惊艳吗?这才是ae该...
   973播放
   04:00
   剪辑第二季(二)“镜头呼吸感”- ...
   694播放
   03:18
   01 开机前准备与镜头拆装
   1152播放
   03:57
   拍照时如何选择焦点和取景
   1.9万播放