APP下载
反馈
[13.1.1]--13.1创伤后应激障碍(下)
1410 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(68)
   自动播放
   [1] [1.1.1]--1.1性格=气质...
   3598播放
   09:06
   [5] [1.2.1]--1.2人格的特性
   1507播放
   09:38
   [6] [1.3.1]--1.3人格可测吗...
   2141播放
   09:18
   [7] [2.1.1]--2.1人格特质和...
   1812播放
   08:18
   [8] [2.2.1]--2.2人格障碍的...
   1456播放
   09:58
   [9] [2.3.1]--2.3人格障碍可...
   1843播放
   07:39
   [10] [3.1.1]--3.1精神障碍的...
   924播放
   09:03
   [11] [3.2.1]--3.2精神障碍的...
   1637播放
   06:03
   [12] [3.2.1]--3.2精神障碍的...
   1193播放
   06:03
   [13] [3.3.1]--3.3精神障碍患...
   1531播放
   09:10
   [14] [4.2.1]--4.2孤独症
   1858播放
   09:36
   [15] [4.3.1]--4.3注意缺陷多...
   1229播放
   09:26
   [16] [4.4.1]--4.4抽动障碍
   1626播放
   09:12
   [17] [5.1.1]--5.1抑郁症的概...
   1123播放
   05:25
   [18] [5.1.1]--5.1抑郁症的概...
   1013播放
   05:32
   [19] [5.1.2]--抑郁障碍直播(上...
   1466播放
   33:02
   [20] [5.1.2]--抑郁障碍直播(中...
   1209播放
   33:10
   [21] [5.1.2]--抑郁障碍直播(下...
   1340播放
   33:02
   [22] [5.2.1]--5.2抑郁症的临...
   1573播放
   05:20
   [23] [5.2.1]--5.2抑郁症的临...
   769播放
   05:22
   [24] [5.3.1]--5.3抑郁症的治...
   1417播放
   09:33
   [25] [5.4.1]--5.4女性与抑郁...
   1492播放
   05:54
   [26] [5.4.1]--5.4女性与抑郁...
   1161播放
   05:58
   [27] [6.1.1]--6.1双相情感障...
   824播放
   06:58
   [28] [6.1.1]--6.1双相情感障...
   1396播放
   06:57
   [29] [6.2.1]--6.2双相情感障...
   979播放
   06:21
   [30] [6.2.1]--6.2双相情感障...
   1541播放
   06:22
   [31] [6.3.1]--6.3双相情感障...
   852播放
   08:05
   [32] [6.4.1]--6.4双相情感障...
   960播放
   09:40
   [33] [7.1.1]--7.1精神分裂症...
   1578播放
   08:45
   [34] [7.2.1]--7.2精神分裂症...
   1037播放
   09:42
   [35] [7.3.1]--7.3精神分裂症...
   1615播放
   05:03
   [36] [7.3.1]--7.3精神分裂症...
   1772播放
   05:09
   [37] [7.4.1]--7.4精神分裂症...
   1934播放
   08:54
   [38] [8.1.1]--8.1揭开强迫症...
   1066播放
   05:44
   [39] [8.1.1]--8.1揭开强迫症...
   765播放
   05:44
   [40] [8.2.1]--8.2强迫症的诊...
   1102播放
   08:49
   [41] [8.3.1]--8.3强迫症的治...
   1261播放
   09:00
   [42] [9.1.1]--9.1什么是焦虑...
   1735播放
   09:44
   [43] [9.3.1]--9.3焦虑障碍的...
   952播放
   09:26
   [44] [10.2.1]--10.2恐怖症...
   1490播放
   09:40
   [45] [10.3.1]--10.3恐怖症...
   1275播放
   08:29
   [46] [11.1.1]--11.1进食障...
   782播放
   05:30
   [47] [11.1.1]--11.1进食障...
   1453播放
   05:27
   [48] [11.2.1]--11.2进食障...
   1263播放
   05:40
   [49] [11.2.1]--11.2进食障...
   725播放
   05:37
   [50] [11.3.1]--11.3进食障...
   818播放
   08:58
   [51] [12.1.1]--12.1失眠障...
   933播放
   05:08
   [52] [12.1.1]--12.1失眠障...
   1070播放
   05:06
   [56] [12.2.1]--12.2阻塞性...
   1389播放
   08:26
   [57] [12.3.1]--12.3其他睡...
   1229播放
   05:47
   [58] [12.3.1]--12.3其他睡...
   1229播放
   05:44
   [59] [13.1.1]--13.1创伤后...
   1045播放
   05:03
   [60] [13.1.1]--13.1创伤后...
   1410播放
   待播放
   [61] [13.2.1]--13.2应激障...
   1060播放
   09:02
   [62] [13.3.1]--13.3创伤与...
   779播放
   08:50
   [63] [14.1.1]--14.1老年痴...
   1511播放
   09:47
   [64] [14.2.1]--14.2老年痴...
   1430播放
   08:13
   [65] [14.3.1]--14.3老年痴...
   1535播放
   05:44
   [66] [14.3.1]--14.3老年痴...
   1133播放
   05:45
   [67] [15.1.1]--总结与讨论(上...
   1366播放
   07:49
   [68] [15.1.1]--总结与讨论(下...
   1496播放
   07:52
   为你推荐
   41:31
   01 创伤对个体的影响及治疗方法第...
   3958播放
   09:48
   【TED】艺术能够治疗创伤后应激障...
   13.4万播放
   07:04
   [1]--5.3创伤演绎视频
   1082播放
   09:10
   为什么会对某件事上瘾?童年创伤竟是...
   4.5万播放
   02:31
   即使生活再辛苦,也总会有人治愈你的...
   670播放
   05:37
   人生学院:怎样克服心理创伤
   6.4万播放
   07:58
   4.2创伤心理和创伤记忆
   1110播放
   00:39
   2岁孩子市场摸鱼感染创伤弧菌! 这...
   1440播放
   05:09
   4种迹象,代表你还有未曾疗愈的童年...
   8.8万播放
   00:42
   马斯克谈童年创伤:人们不会想成为我
   1841播放
   07:23
   28-教学课件-创伤后心理应激与创...
   971播放
   03:29
   战争所带来的创伤,一辈子也无法消除...
   1231播放
   04:52
   总有父母意识不到对孩子的伤害?要这...
   1307播放
   05:37
   【TED】探索创伤,并为治愈腾出空...
   4.4万播放