APP下载
反馈
1.1计算机概述-2015(上)
8459 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(143)
   自动播放
   [1] 1.1计算机概述-2015(上)
   8459播放
   待播放
   [2] 1.1计算机概述-2015(中)
   1818播放
   14:43
   [3] 1.1计算机概述-2015(下)
   1740播放
   14:35
   [4] 1.2存储程序原理-2015(上)
   1956播放
   14:30
   [5] 1.2存储程序原理-2015(中)
   1117播放
   14:38
   [6] 1.2存储程序原理-2015(下)
   1606播放
   14:33
   [7] 1.3计算机的性能评价-2015(...
   1564播放
   15:08
   [8] 1.3计算机的性能评价-2015(...
   1268播放
   15:11
   [9] 1.3计算机的性能评价-2015(...
   1165播放
   15:02
   [10] 1.4计算机发展所面临的挑战-20...
   1403播放
   16:11
   [11] 1.4计算机发展所面临的挑战-20...
   901播放
   16:14
   [12] 1.4计算机发展所面临的挑战-20...
   1562播放
   16:05
   [13] 2.1指令格式-2015(上)
   1016播放
   14:36
   [14] 2.1指令格式-2015(中)
   737播放
   14:47
   [15] 2.1指令格式-2015(下)
   1337播放
   14:31
   [16] 2.2寻址方式-2015(上)
   1081播放
   17:41
   [17] 2.2寻址方式-2015(中)
   938播放
   17:48
   [18] 2.2寻址方式-2015(下)
   759播放
   17:35
   [19] 2.3计算机中的数据表示-2015...
   1535播放
   18:01
   [20] 2.3计算机中的数据表示-2015...
   639播放
   18:02
   [21] 2.3计算机中的数据表示-2015...
   624播放
   18:03
   [22] 2.4数据校验-2015(上)
   959播放
   18:32
   [23] 2.4数据校验-2015(中)
   1438播放
   18:39
   [24] 2.4数据校验-2015(下)
   1310播放
   18:33
   [25] 2.5MIPS指令集(1)-201...
   1341播放
   19:22
   [26] 2.5MIPS指令集(1)-201...
   1278播放
   19:26
   [27] 2.5MIPS指令集(1)-201...
   1066播放
   19:17
   [28] 2.6MIPS指令集(2)-201...
   1015播放
   16:47
   [29] 2.6MIPS指令集(2)-201...
   1056播放
   16:54
   [30] 2.6MIPS指令集(2)-201...
   1297播放
   16:50
   [31] 3.1计算机的基本运算-2015(...
   1298播放
   19:41
   [32] 3.1计算机的基本运算-2015(...
   1380播放
   19:48
   [33] 3.1计算机的基本运算-2015(...
   1503播放
   19:35
   [34] 3.2加法器和ALU 2015(上...
   1517播放
   13:02
   [35] 3.2加法器和ALU 2015(下...
   731播放
   13:05
   [36] 3.3定点乘法 2015(上)
   735播放
   13:53
   [37] 3.3定点乘法 2015(中)
   1373播放
   13:58
   [38] 3.3定点乘法 2015(下)
   1146播放
   13:53
   [39] 3.4定点除法-2015(上)
   1219播放
   14:41
   [40] 3.4定点除法-2015(中)
   1300播放
   14:48
   [41] 3.4定点除法-2015(下)
   962播放
   14:37
   [42] 3.5浮点加法-2015(上)
   650播放
   14:02
   [43] 3.5浮点加法-2015(中)
   721播放
   14:06
   [44] 3.5浮点加法-2015(下)
   753播放
   14:02
   [45] 3.6浮点乘法-2015(上)
   925播放
   11:23
   [46] 3.6浮点乘法-2015(中)
   529播放
   11:25
   [47] 3.6浮点乘法-2015(下)
   687播放
   11:25
   [48] 4.2单周期数据通路的建立-201...
   559播放
   16:25
   [49] 4.2单周期数据通路的建立-201...
   744播放
   16:34
   [50] 4.2单周期数据通路的建立-201...
   1174播放
   16:22
   [51] 4.3单周期数据通路的控制器设计-...
   654播放
   16:49
   [52] 4.3单周期数据通路的控制器设计-...
   942播放
   16:52
   [53] 4.3单周期数据通路的控制器设计-...
   781播放
   16:42
   [54] 4.4流水线的基本概念-2015(...
   1524播放
   15:02
   [55] 4.4流水线的基本概念-2015(...
   1061播放
   15:11
   [56] 4.4流水线的基本概念-2015(...
   1269播放
   15:02
   [57] 4.5流水线冒险-2015(上)
   750播放
   10:44
   [58] 4.5流水线冒险-2015(中)
   1390播放
   10:54
   [59] 4.5流水线冒险-2015(下)
   583播放
   10:44
   [60] 4.6流水线冒险的处理方法-201...
   1085播放
   15:40
   [61] 4.6流水线冒险的处理方法-201...
   907播放
   15:48
   [62] 4.6流水线冒险的处理方法-201...
   738播放
   15:38
   [63] 4.7处理器的异常处理-2015(...
   1492播放
   11:44
   [64] 4.7处理器的异常处理-2015(...
   1214播放
   11:53
   [65] 4.7处理器的异常处理-2015(...
   983播放
   11:41
   [66] 4.8流水线处理器的设计-2015...
   1315播放
   13:03
   [67] 4.8流水线处理器的设计-2015...
   1494播放
   13:13
   [68] 4.8流水线处理器的设计-2015...
   1430播放
   12:59
   [69] 4.9流水线的数据转发和分支预测-...
   915播放
   11:48
   [70] 4.9流水线的数据转发和分支预测-...
   918播放
   11:57
   [71] 4.9流水线的数据转发和分支预测-...
   613播放
   11:48
   [72] 4.10微程序控制器的结构和工作原...
   1317播放
   12:24
   [73] 4.10微程序控制器的结构和工作原...
   529播放
   12:22
   [74] 4.11微指令格式设计(1) 20...
   633播放
   10:34
   [75] 4.11微指令格式设计(1) 20...
   798播放
   10:42
   [76] 4.11微指令格式设计(1) 20...
   1077播放
   10:27
   [77] 4.12微指令格式设计(2)-20...
   933播放
   14:32
   [78] 4.12微指令格式设计(2)-20...
   1444播放
   14:36
   [79] 4.12微指令格式设计(2)-20...
   628播放
   14:31
   [80] 5.1存储器概述-2015(上)
   1139播放
   17:52
   [81] 5.1存储器概述-2015(中)
   1012播放
   17:58
   [82] 5.1存储器概述-2015(下)
   962播放
   17:46
   [83] 5.2随机访问存储器RAM-201...
   737播放
   15:15
   [84] 5.2随机访问存储器RAM-201...
   668播放
   15:25
   [85] 5.2随机访问存储器RAM-201...
   1021播放
   15:14
   [86] 5.3半导体存储器的逻辑设计 20...
   1313播放
   15:13
   [87] 5.3半导体存储器的逻辑设计 20...
   1437播放
   15:18
   [88] 5.3半导体存储器的逻辑设计 20...
   535播放
   15:08
   [89] 5.4半导体存储器与CPU的连接 ...
   1256播放
   14:58
   [90] 5.4半导体存储器与CPU的连接 ...
   570播放
   15:07
   [91] 5.4半导体存储器与CPU的连接 ...
   804播放
   14:57
   [92] 5.5局部性原理和Cache 20...
   1043播放
   20:11
   [93] 5.5局部性原理和Cache 20...
   958播放
   20:19
   [94] 5.5局部性原理和Cache 20...
   1267播放
   20:09
   [95] 5.6Cache性能评估 2015...
   954播放
   15:49
   [96] 5.6Cache性能评估 2015...
   1192播放
   15:53
   [97] 5.6Cache性能评估 2015...
   1189播放
   15:47
   [98] 5.7Cache的写策略和替换算法...
   1341播放
   16:09
   [99] 5.7Cache的写策略和替换算法...
   1344播放
   16:14
   [100] 5.7Cache的写策略和替换算法...
   924播放
   16:12
   [101] 5.8虚拟存储器 2015(上)
   1046播放
   15:27
   [102] 5.8虚拟存储器 2015(中)
   1043播放
   15:38
   [103] 5.8虚拟存储器 2015(下)
   1138播放
   15:27
   [104] 5.9虚存的优化 2015(上)
   539播放
   23:25
   [105] 5.9虚存的优化 2015(中)
   652播放
   23:36
   [106] 5.9虚存的优化 2015(下)
   997播放
   23:23
   [107] 5.10并行主存系统-2015(上...
   1064播放
   12:23
   [108] 5.10并行主存系统-2015(中...
   848播放
   12:28
   [109] 5.10并行主存系统-2015(下...
   713播放
   12:25
   [110] 6.1IO概述-2015(上)
   1308播放
   16:19
   [111] 6.1IO概述-2015(中)
   1407播放
   16:24
   [112] 6.1IO概述-2015(下)
   1457播放
   16:13
   [113] 6.2磁盘-2015(上)
   1345播放
   16:00
   [114] 6.2磁盘-2015(中)
   1022播放
   16:07
   [115] 6.2磁盘-2015(下)
   1367播放
   15:57
   [116] 6.3Flash和光盘-2015(...
   1553播放
   11:07
   [117] 6.3Flash和光盘-2015(...
   1515播放
   11:13
   [118] 6.3Flash和光盘-2015(...
   981播放
   11:04
   [119] 6.4IO接口-2015(上)
   1521播放
   15:08
   [120] 6.4IO接口-2015(中)
   818播放
   15:18
   [121] 6.4IO接口-2015(下)
   1063播放
   15:05
   [122] 6.5-1章程序查询方式(Av38...
   592播放
   06:16
   [123] 6.5-1章程序查询方式(Av38...
   1452播放
   06:19
   [124] 6.5-2程序中断方式1(Av38...
   1044播放
   10:40
   [125] 6.5-2程序中断方式1(Av38...
   1482播放
   10:43
   [126] 6.5-3程序中断方式2(Av38...
   619播放
   16:59
   [127] 6.5-3程序中断方式2(Av38...
   648播放
   17:10
   [128] 6.5-3程序中断方式2(Av38...
   1290播放
   16:54
   [129] 国防科技大学-计算机原理(国家级精...
   1403播放
   11:23
   [130] 国防科技大学-计算机原理(国家级精...
   863播放
   11:25
   [131] 国防科技大学-计算机原理(国家级精...
   532播放
   11:25
   [132] 6.7IO通道和IO处理机-201...
   987播放
   13:31
   [133] 6.7IO通道和IO处理机-201...
   1454播放
   13:39
   [134] 6.7IO通道和IO处理机-201...
   536播放
   13:33
   [135] 国防科技大学-计算机原理(国家级精...
   1435播放
   13:55
   [136] 国防科技大学-计算机原理(国家级精...
   877播放
   13:56
   [137] 国防科技大学-计算机原理(国家级精...
   757播放
   13:56
   [138] 7.1总线概述 2015(上)
   1205播放
   15:47
   [139] 7.1总线概述 2015(中)
   749播放
   15:51
   [140] 7.1总线概述 2015(下)
   601播放
   15:43
   [141] 7.2总线设计的主要考虑因素 20...
   748播放
   15:56
   [142] 7.2总线设计的主要考虑因素 20...
   984播放
   15:58
   [143] 7.2总线设计的主要考虑因素 20...
   750播放
   15:52
   为你推荐
   01:43
   模块二 2.7多路复用(1)
   1292播放
   09:33
   【系统平台与C#基础】计算机中的数...
   1097播放
   19:13
   计算机图形学应用与发展(中)
   1605播放
   17:10
   计算机控制系统直接设计方法研究(频...
   772播放
   17:57
   03-第二章计算机的运算方法-第二...
   1259播放
   05:14
   2 计算机何以成为计算机
   1861播放
   06:27
   1.1 计算机是什么?
   2053播放
   09:51
   【上海工程技术大学公开课:计算机导...
   1452播放
   09:56
   计算机的一般工作过程(下)
   1050播放
   17:34
   微型计算机基础 第三讲(上)
   862播放
   07:17
   2-2-2 直观认识计算机——计算...
   1540播放
   03:44
   1.6让计算机为您服务
   4.8万播放
   05:57
   计算机网络126集(上部 1-46...
   1540播放
   00:06
   和计算机相关的专业有哪些?
   1633播放