APP下载
反馈
第4单元 复习巩固之小说阅读 微课1(上)
1665 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(100)
   自动播放
   [1] 1 沁园春雪b(上)
   9.1万播放
   11:47
   [2] 1 沁园春雪b(下)
   8538播放
   11:47
   [3] 2 我爱这土地
   2.2万播放
   09:56
   [4] 4 你是人间的四月天(上)
   1.7万播放
   08:11
   [5] 4 你是人间的四月天(下)
   2705播放
   08:08
   [8] 6 敬业与乐业(上)
   1.0万播放
   11:54
   [9] 6 敬业与乐业(中)
   1910播放
   11:55
   [10] 6 敬业与乐业(下)
   1832播放
   11:45
   [11] 6 敬业与乐业2(上)
   5610播放
   05:12
   [12] 6 敬业与乐业2(下)
   1491播放
   05:09
   [13] 6 敬业与乐业3(上)
   3689播放
   05:12
   [14] 6 敬业与乐业3(下)
   945播放
   05:09
   [15] 6 敬业与乐业4
   3224播放
   07:00
   [16] 6 敬业与乐业5
   3343播放
   07:26
   [17] 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉...
   6027播放
   15:50
   [18] 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉...
   1840播放
   15:54
   [19] 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉...
   1781播放
   15:42
   [20] 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉...
   3264播放
   06:41
   [21] 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉...
   1253播放
   06:45
   [22] 9 精神的三间小屋(上)
   5731播放
   08:42
   [23] 9 精神的三间小屋(下)
   1621播放
   08:40
   [24] 10 岳阳楼记(上)
   2.4万播放
   10:04
   [25] 10 岳阳楼记(中)
   3078播放
   10:11
   [26] 10 岳阳楼记(下)
   2486播放
   09:58
   [27] 11 醉翁亭记1(上)
   1.7万播放
   14:18
   [28] 11 醉翁亭记1(下)
   2254播放
   14:23
   [29] 11 醉翁亭记(上)
   1.1万播放
   13:23
   [30] 11 醉翁亭记(下)
   2330播放
   13:29
   [31] 11 醉翁亭记 微课1
   5377播放
   06:07
   [32] 11 醉翁亭记 微课2(上)
   2913播放
   09:48
   [33] 11 醉翁亭记 微课2(下)
   1788播放
   09:45
   [34] 11 醉翁亭记 微课3
   3229播放
   03:36
   [35] 11 醉翁亭记 微课4
   2456播放
   04:28
   [36] 11 醉翁亭记 微课5
   2818播放
   06:16
   [37] 12 湖心亭看雪(上)
   6868播放
   16:03
   [38] 12 湖心亭看雪(中)
   1782播放
   16:06
   [39] 12 湖心亭看雪(下)
   1689播放
   15:50
   [40] 12 湖心亭1
   3673播放
   06:32
   [41] 12 湖心亭2(上)
   3064播放
   09:15
   [42] 12 湖心亭2(下)
   1389播放
   09:21
   [43] 13.1 行路难(上)
   7106播放
   09:28
   [44] 13.1 行路难(下)
   2240播放
   09:24
   [45] 13.2 酬乐天扬州初逢席上见赠(...
   5587播放
   10:03
   [46] 13.2 酬乐天扬州初逢席上见赠(...
   1947播放
   10:02
   [47] 13.2 酬乐天扬州初逢席上见赠2
   2740播放
   01:36
   [48] 13.3 水调歌头·明月几时有(上...
   6031播放
   13:15
   [49] 13.3 水调歌头·明月几时有(中...
   1718播放
   13:17
   [50] 13.3 水调歌头·明月几时有(下...
   1419播放
   13:13
   [51] 13.3 水调歌头
   3829播放
   03:16
   [52] 13 诗词三首3(上)
   5398播放
   15:16
   [53] 13 诗词三首3(中)
   1756播放
   15:21
   [54] 13 诗词三首3(下)
   1846播放
   15:12
   [56] 15 我的叔叔于勒(上)
   5501播放
   13:10
   [57] 15 我的叔叔于勒(中)
   1053播放
   13:13
   [58] 15 我的叔叔于勒(下)
   1527播放
   13:04
   [59] 15 我的叔叔于勒2(上)
   2259播放
   08:18
   [60] 15 我的叔叔于勒2(下)
   1128播放
   08:19
   [61] 16 孤独之旅1
   3156播放
   09:21
   [62] 16 孤独之旅2
   2719播放
   04:07
   [63] 16 孤独之旅3
   2200播放
   06:03
   [64] 17 中国人失掉自信力了吗(上)
   5081播放
   12:41
   [65] 17 中国人失掉自信力了吗(下)
   1586播放
   12:45
   [66] 18 怀疑与学问(上)
   3385播放
   11:51
   [67] 18 怀疑与学问(下)
   1280播放
   11:51
   [68] 19 谈创造性思维(上)
   3603播放
   11:25
   [69] 19 谈创造性思维(下)
   1109播放
   11:25
   [70] 20 创造宣言(上)
   2847播放
   11:24
   [71] 20 创造宣言(下)
   1185播放
   11:24
   [72] 21 智取生辰纲(上)
   5659播放
   14:50
   [73] 21 智取生辰纲(下)
   1150播放
   14:51
   [74] 22 范进中举(上)
   4657播放
   11:20
   [75] 22 范进中举(下)
   1420播放
   11:20
   [76] 23 三顾茅庐(上)
   3929播放
   12:40
   [77] 23 三顾茅庐(下)
   1420播放
   12:42
   [78] 24 刘姥姥进大观园(上)
   5238播放
   10:14
   [79] 24 刘姥姥进大观园(中)
   2139播放
   10:18
   [80] 24 刘姥姥进大观园(下)
   1865播放
   10:17
   [81] 谈读书 不求甚解(上)
   6634播放
   11:14
   [82] 谈读书 不求甚解(中)
   2215播放
   11:22
   [83] 谈读书 不求甚解(下)
   1941播放
   11:09
   [84] 第1单元 综合性学习写诗(上)
   2413播放
   08:11
   [85] 第1单元 综合性学习写诗(下)
   1174播放
   08:13
   [86] 第2单元 议论文练习1
   1922播放
   05:24
   [87] 第2单元 议论文练习2
   1151播放
   06:26
   [88] 第2单元 议论文练习3
   1531播放
   08:00
   [89] 第2单元 议论文练习4(上)
   1564播放
   05:05
   [90] 第2单元 议论文练习4(下)
   1063播放
   05:06
   [91] 第2单元 议论文练习5
   2037播放
   09:39
   [92] 第3单元 议论文阅读指导(上)
   1892播放
   17:33
   [93] 第3单元 议论文阅读指导(中)
   946播放
   17:39
   [94] 第3单元 议论文阅读指导(下)
   1331播放
   17:30
   [95] 第4单元 复习巩固之小说阅读 微课...
   1608播放
   07:19
   [96] 第4单元 复习巩固之小说阅读 微课...
   1365播放
   07:17
   [97] 第4单元 复习巩固之小说阅读 微课...
   1665播放
   待播放
   [98] 第4单元 复习巩固之小说阅读 微课...
   1378播放
   07:12
   [99] 第6单元 复习(上)
   2037播放
   11:42
   [100] 第6单元 复习(下)
   1076播放
   11:39
   为你推荐
   10:27
   第5单元 习作例文(吴老师)(上)
   1425播放
   12:37
   总复习-习作复习①:内容选择与结构...
   1942播放
   19:56
   专题8 写作“抗疫时刻,人人有责”
   1904播放
   11:28
   迁移阅读课:简单议论文的阅读(上)
   2184播放
   11:16
   [专项复习] 名著1(中)
   8201播放
   04:08
   【干货】如何高效整理课堂笔记?
   6.0万播放
   15:07
   【北京理工大学公开课:语文高级素养...
   2807播放
   11:41
   提升逻辑思维能力的书单:
   12.6万播放
   14:29
   P4 阅读理解现场示范(下)
   2488播放
   17:32
   2020年度惊艳书单推荐
   4.9万播放
   36:00
   20200924-酸菜公开课:文献...
   1320播放
   15:04
   口语交际:图书借阅公约(下)
   1736播放
   09:31
   语文课本里那些“已删节”的原文到底...
   12.9万播放