APP下载
反馈
第4单元 复习巩固之小说阅读 微课1(下)
1148 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(100)
   自动播放
   [1] 1 沁园春雪b(上)
   8.8万播放
   11:47
   [2] 1 沁园春雪b(下)
   6958播放
   11:47
   [3] 2 我爱这土地
   2.1万播放
   09:56
   [4] 4 你是人间的四月天(上)
   1.7万播放
   08:11
   [5] 4 你是人间的四月天(下)
   2195播放
   08:08
   [8] 6 敬业与乐业(上)
   9761播放
   11:54
   [9] 6 敬业与乐业(中)
   1500播放
   11:55
   [10] 6 敬业与乐业(下)
   1552播放
   11:45
   [11] 6 敬业与乐业2(上)
   5340播放
   05:12
   [12] 6 敬业与乐业2(下)
   1201播放
   05:09
   [13] 6 敬业与乐业3(上)
   3389播放
   05:12
   [14] 6 敬业与乐业3(下)
   705播放
   05:09
   [15] 6 敬业与乐业4
   2954播放
   07:00
   [16] 6 敬业与乐业5
   3053播放
   07:26
   [17] 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉...
   5707播放
   15:50
   [18] 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉...
   1520播放
   15:54
   [19] 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉...
   1551播放
   15:42
   [20] 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉...
   2984播放
   06:41
   [21] 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉...
   1133播放
   06:45
   [22] 9 精神的三间小屋(上)
   5361播放
   08:42
   [23] 9 精神的三间小屋(下)
   1341播放
   08:40
   [24] 10 岳阳楼记(上)
   2.4万播放
   10:04
   [25] 10 岳阳楼记(中)
   2258播放
   10:11
   [26] 10 岳阳楼记(下)
   1926播放
   09:58
   [27] 11 醉翁亭记1(上)
   1.6万播放
   14:18
   [28] 11 醉翁亭记1(下)
   1734播放
   14:23
   [29] 11 醉翁亭记(上)
   1.0万播放
   13:23
   [30] 11 醉翁亭记(下)
   1820播放
   13:29
   [31] 11 醉翁亭记 微课1
   4947播放
   06:07
   [32] 11 醉翁亭记 微课2(上)
   2593播放
   09:48
   [33] 11 醉翁亭记 微课2(下)
   1548播放
   09:45
   [34] 11 醉翁亭记 微课3
   2999播放
   03:36
   [35] 11 醉翁亭记 微课4
   2226播放
   04:28
   [36] 11 醉翁亭记 微课5
   2578播放
   06:16
   [37] 12 湖心亭看雪(上)
   6378播放
   16:03
   [38] 12 湖心亭看雪(中)
   1542播放
   16:06
   [39] 12 湖心亭看雪(下)
   1539播放
   15:50
   [40] 12 湖心亭1
   3503播放
   06:32
   [41] 12 湖心亭2(上)
   2924播放
   09:15
   [42] 12 湖心亭2(下)
   1219播放
   09:21
   [43] 13.1 行路难(上)
   6456播放
   09:28
   [44] 13.1 行路难(下)
   1700播放
   09:24
   [45] 13.2 酬乐天扬州初逢席上见赠(...
   5187播放
   10:03
   [46] 13.2 酬乐天扬州初逢席上见赠(...
   1677播放
   10:02
   [47] 13.2 酬乐天扬州初逢席上见赠2
   2470播放
   01:36
   [48] 13.3 水调歌头·明月几时有(上...
   5581播放
   13:15
   [49] 13.3 水调歌头·明月几时有(中...
   1468播放
   13:17
   [50] 13.3 水调歌头·明月几时有(下...
   1179播放
   13:13
   [51] 13.3 水调歌头
   3499播放
   03:16
   [52] 13 诗词三首3(上)
   5028播放
   15:16
   [53] 13 诗词三首3(中)
   1536播放
   15:21
   [54] 13 诗词三首3(下)
   1566播放
   15:12
   [56] 15 我的叔叔于勒(上)
   4921播放
   13:10
   [57] 15 我的叔叔于勒(中)
   853播放
   13:13
   [58] 15 我的叔叔于勒(下)
   1317播放
   13:04
   [59] 15 我的叔叔于勒2(上)
   1949播放
   08:18
   [60] 15 我的叔叔于勒2(下)
   788播放
   08:19
   [61] 16 孤独之旅1
   2566播放
   09:21
   [62] 16 孤独之旅2
   2289播放
   04:07
   [63] 16 孤独之旅3
   1810播放
   06:03
   [64] 17 中国人失掉自信力了吗(上)
   4681播放
   12:41
   [65] 17 中国人失掉自信力了吗(下)
   1316播放
   12:45
   [66] 18 怀疑与学问(上)
   3135播放
   11:51
   [67] 18 怀疑与学问(下)
   1110播放
   11:51
   [68] 19 谈创造性思维(上)
   3333播放
   11:25
   [69] 19 谈创造性思维(下)
   899播放
   11:25
   [70] 20 创造宣言(上)
   2657播放
   11:24
   [71] 20 创造宣言(下)
   1105播放
   11:24
   [72] 21 智取生辰纲(上)
   5189播放
   14:50
   [73] 21 智取生辰纲(下)
   800播放
   14:51
   [74] 22 范进中举(上)
   4207播放
   11:20
   [75] 22 范进中举(下)
   1190播放
   11:20
   [76] 23 三顾茅庐(上)
   3539播放
   12:40
   [77] 23 三顾茅庐(下)
   1170播放
   12:42
   [78] 24 刘姥姥进大观园(上)
   4808播放
   10:14
   [79] 24 刘姥姥进大观园(中)
   1889播放
   10:18
   [80] 24 刘姥姥进大观园(下)
   1695播放
   10:17
   [81] 谈读书 不求甚解(上)
   5144播放
   11:14
   [82] 谈读书 不求甚解(中)
   1675播放
   11:22
   [83] 谈读书 不求甚解(下)
   1681播放
   11:09
   [84] 第1单元 综合性学习写诗(上)
   2213播放
   08:11
   [85] 第1单元 综合性学习写诗(下)
   1114播放
   08:13
   [86] 第2单元 议论文练习1
   1682播放
   05:24
   [87] 第2单元 议论文练习2
   1031播放
   06:26
   [88] 第2单元 议论文练习3
   1351播放
   08:00
   [89] 第2单元 议论文练习4(上)
   1324播放
   05:05
   [90] 第2单元 议论文练习4(下)
   853播放
   05:06
   [91] 第2单元 议论文练习5
   1807播放
   09:39
   [92] 第3单元 议论文阅读指导(上)
   1542播放
   17:33
   [93] 第3单元 议论文阅读指导(中)
   746播放
   17:39
   [94] 第3单元 议论文阅读指导(下)
   1031播放
   17:30
   [95] 第4单元 复习巩固之小说阅读 微课...
   1488播放
   07:19
   [96] 第4单元 复习巩固之小说阅读 微课...
   1265播放
   07:17
   [97] 第4单元 复习巩固之小说阅读 微课...
   1535播放
   07:08
   [98] 第4单元 复习巩固之小说阅读 微课...
   1148播放
   待播放
   [99] 第6单元 复习(上)
   1867播放
   11:42
   [100] 第6单元 复习(下)
   956播放
   11:39
   为你推荐
   10:27
   第5单元 习作例文(吴老师)(上)
   1055播放
   12:37
   总复习-习作复习①:内容选择与结构...
   1892播放
   11:28
   迁移阅读课:简单议论文的阅读(上)
   2004播放
   11:16
   [专项复习] 名著1(中)
   5311播放
   04:08
   【干货】如何高效整理课堂笔记?
   909播放
   15:07
   【北京理工大学公开课:语文高级素养...
   2157播放
   09:17
   27 相似三角形补充学习微课(上)
   857播放
   14:29
   P4 阅读理解现场示范(下)
   2028播放
   36:00
   20200924-酸菜公开课:文献...
   1260播放
   15:04
   口语交际:图书借阅公约(下)
   1396播放
   14:54
   8-1任务型阅读(下)
   1102播放
   04:38
   【不是天生的】阅读能力和写作是分开...
   1564播放
   13:19
   我从鲁迅身上学到的15个阅读技巧
   3.7万播放