APP下载
反馈
14.3_5.3提升算法(boosting)(P14)(上)
2244 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(72)
   自动播放
   [1] 1.1_1.1 可计算思想起源与发...
   2.4万播放
   07:59
   [2] 1.1_1.1 可计算思想起源与发...
   6370播放
   08:00
   [3] 2.2_1.2 人工智能的发展简史...
   4987播放
   10:12
   [4] 2.2_1.2 人工智能的发展简史...
   3832播放
   10:15
   [5] 2.2_1.2 人工智能的发展简史...
   3521播放
   10:09
   [6] 3.3_1.3人工智能研究的基本内...
   4796播放
   05:52
   [7] 3.3_1.3人工智能研究的基本内...
   4159播放
   05:54
   [8] 4.1_2.1启发式搜索(P4)(...
   5105播放
   13:23
   [9] 4.1_2.1启发式搜索(P4)(...
   2893播放
   13:29
   [10] 5.2_2.2 对抗搜索(P5)(...
   2886播放
   08:29
   [11] 5.2_2.2 对抗搜索(P5)(...
   2325播放
   08:31
   [12] 6.3_2.3 蒙特卡洛树搜索(P...
   2042播放
   12:08
   [13] 6.3_2.3 蒙特卡洛树搜索(P...
   1890播放
   12:15
   [14] 6.3_2.3 蒙特卡洛树搜索(P...
   1889播放
   12:10
   [15] 7.1_3.1 命题逻辑(P7)(...
   1567播放
   09:05
   [16] 7.1_3.1 命题逻辑(P7)(...
   2217播放
   09:09
   [17] 8.2_3.2 谓词逻辑(P8)(...
   2237播放
   08:08
   [18] 8.2_3.2 谓词逻辑(P8)(...
   1616播放
   08:08
   [19] 9.3_3.3 知识图谱推理:一阶...
   1704播放
   14:06
   [20] 9.3_3.3 知识图谱推理:一阶...
   1712播放
   14:08
   [21] 10.1_4.1知识图谱推理:路径...
   1624播放
   06:17
   [22] 10.1_4.1知识图谱推理:路径...
   2098播放
   06:21
   [23] 11.2_4.2 因果推理(P11...
   1610播放
   10:43
   [24] 11.2_4.2 因果推理(P11...
   1498播放
   10:47
   [25] 11.2_4.2 因果推理(P11...
   1389播放
   10:42
   [26] 12.1_5.1 机器学习基本概念...
   2264播放
   09:37
   [27] 12.1_5.1 机器学习基本概念...
   1917播放
   09:38
   [28] 13.2_5.2 线性回归分析(P...
   1579播放
   05:12
   [29] 13.2_5.2 线性回归分析(P...
   1140播放
   05:09
   [30] 14.3_5.3提升算法(boos...
   2244播放
   待播放
   [31] 14.3_5.3提升算法(boos...
   1315播放
   08:27
   [32] 15.1_6.1 K均值聚类(P1...
   2135播放
   09:01
   [33] 15.1_6.1 K均值聚类(P1...
   1000播放
   09:03
   [34] 16.2_6.2 主成分分析(P1...
   1438播放
   11:19
   [35] 16.2_6.2 主成分分析(P1...
   1079播放
   11:20
   [36] 17.3_6.3 特征人脸算法(P...
   1268播放
   05:11
   [37] 17.3_6.3 特征人脸算法(P...
   1023播放
   05:11
   [38] 18.1_7.1 逻辑斯蒂回归与...
   1573播放
   10:07
   [39] 18.1_7.1 逻辑斯蒂回归与...
   1615播放
   10:11
   [40] 19.2_7.2 潜在语义分析(P...
   1949播放
   09:49
   [41] 19.2_7.2 潜在语义分析(P...
   1006播放
   09:53
   [42] 20.3_7.3线性区别分析及分类...
   1159播放
   07:20
   [43] 20.3_7.3线性区别分析及分类...
   1256播放
   07:16
   [44] 21.1_8.1 深度学习基本概念...
   1773播放
   11:37
   [45] 21.1_8.1 深度学习基本概念...
   1223播放
   11:35
   [46] 22.2_8.2 前馈神经网络(P...
   1560播放
   08:11
   [47] 22.2_8.2 前馈神经网络(P...
   1074播放
   08:15
   [48] 24.1_9.1 卷积神经网络(P...
   1303播放
   08:34
   [49] 24.1_9.1 卷积神经网络(P...
   1810播放
   08:32
   [50] 25.2_9.2 -自然语言理解与...
   1713播放
   09:03
   [51] 25.2_9.2 -自然语言理解与...
   1438播放
   09:08
   [52] 26.1_10.1 强化学习定义(...
   1504播放
   12:28
   [53] 26.1_10.1 强化学习定义(...
   1995播放
   12:34
   [54] 27.2_10.2 策略优化与策略...
   1163播放
   08:51
   [55] 27.2_10.2 策略优化与策略...
   1596播放
   08:51
   [56] 28.3_10.3 强化学习求解 ...
   1295播放
   08:39
   [57] 28.3_10.3 强化学习求解 ...
   1854播放
   08:37
   [58] 29.4_10.4 深度强化学习(...
   1392播放
   07:42
   [59] 30.1_11.1 博弈相关概念(...
   1180播放
   09:06
   [60] 30.1_11.1 博弈相关概念(...
   1327播放
   09:08
   [61] 31.2_11.2 遗憾最小化算法...
   1523播放
   09:28
   [62] 31.2_11.2 遗憾最小化算法...
   1414播放
   09:25
   [63] 32.3_11.3 虚拟遗憾最小化...
   1463播放
   12:38
   [64] 32.3_11.3 虚拟遗憾最小化...
   1270播放
   12:41
   [65] 33.4_11.4 人工智能安全(...
   2007播放
   09:04
   [66] 33.4_11.4 人工智能安全(...
   1727播放
   09:04
   [67] 34.1_12.1 记忆驱动的智能...
   1243播放
   10:23
   [68] 34.1_12.1 记忆驱动的智能...
   1198播放
   10:26
   [69] 35.2_12.2 可计算社会学(...
   1087播放
   09:35
   [70] 35.2_12.2 可计算社会学(...
   1432播放
   09:32
   [71] 36.3_12.3 若干挑战(P3...
   1767播放
   12:19
   [72] 36.3_12.3 若干挑战(P3...
   1498播放
   12:23
   为你推荐
   13:35
   4.5.2 应用递归算法解决问题的...
   1285播放
   11:40
   9.4算法初步(提高篇B)(下)
   1637播放
   39:41
   第8节:EM算法(下)
   1202播放
   07:03
   串的模式匹配算法(下)
   1347播放
   03:42
   【数据结构基础】算法描述方式
   911播放
   06:22
   【电子科技大学公开课:数据结构与算...
   1076播放
   06:20
   [3]--图算法(二)(上)
   848播放
   25:11
   【斯坦福大学公开课:机器学习】生成...
   6038播放
   03:49
   【慕尼黑工业大学公开课:面向对象的...
   1400播放
   07:21
   这个算法看似很简单,但是大多数人都...
   624播放
   07:47
   递归算法(下)
   1000播放
   06:05
   【数据智能与应用】回归算法 上(上...
   807播放
   13:02
   抖音窥视你的思想?带你了解抖音算法
   3.7万播放
   04:36
   (四)算法的评价(4)
   1780播放