APP下载
反馈
16-16-1经济学问题的数学建模(2)-字幕版(中)
631 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(114)
   自动播放
   [1] 1-1-1数学建模概论(1)-字幕...
   5885播放
   15:51
   [2] 1-1-1数学建模概论(1)-字幕...
   1124播放
   15:55
   [3] 1-1-1数学建模概论(1)-字幕...
   912播放
   15:50
   [4] 2-2-1数学建模概论(2)-字幕...
   1314播放
   17:38
   [5] 2-2-1数学建模概论(2)-字幕...
   877播放
   17:40
   [6] 2-2-1数学建模概论(2)-字幕...
   989播放
   17:37
   [7] 3-3-1生活中的数学建模(1)-...
   1670播放
   17:35
   [8] 3-3-1生活中的数学建模(1)-...
   989播放
   17:40
   [9] 3-3-1生活中的数学建模(1)-...
   663播放
   17:34
   [10] 4-4-1生活中的数学建模(2)-...
   1238播放
   19:15
   [11] 4-4-1生活中的数学建模(2)-...
   601播放
   19:19
   [12] 4-4-1生活中的数学建模(2)-...
   1155播放
   19:11
   [13] 5-5-1线性规划模型-字幕版(上...
   1191播放
   18:05
   [14] 5-5-1线性规划模型-字幕版(中...
   883播放
   18:12
   [15] 5-5-1线性规划模型-字幕版(下...
   992播放
   18:04
   [16] 6-6-1非线性规划和多目标规划模...
   1429播放
   16:56
   [17] 6-6-1非线性规划和多目标规划模...
   1432播放
   16:57
   [18] 6-6-1非线性规划和多目标规划模...
   843播放
   16:53
   [19] 7-7-1图论模型-字幕版(上)
   870播放
   13:53
   [20] 7-7-1图论模型-字幕版(中)
   1502播放
   13:55
   [21] 7-7-1图论模型-字幕版(下)
   1501播放
   13:46
   [22] 8-8-1网络模型-字幕版(上)
   932播放
   17:12
   [23] 8-8-1网络模型-字幕版(中)
   1396播放
   17:13
   [24] 8-8-1网络模型-字幕版(下)
   1455播放
   17:12
   [25] 9-9-1策略思考的数学模型—博弈...
   1122播放
   15:56
   [26] 9-9-1策略思考的数学模型—博弈...
   1130播放
   16:00
   [27] 9-9-1策略思考的数学模型—博弈...
   1474播放
   15:51
   [28] 10-10-1策略思考的数学模型—...
   1478播放
   15:39
   [29] 10-10-1策略思考的数学模型—...
   1098播放
   15:42
   [30] 10-10-1策略思考的数学模型—...
   971播放
   15:34
   [31] 11-11-1群体决策模型-字幕版...
   745播放
   16:02
   [32] 11-11-1群体决策模型-字幕版...
   993播放
   16:11
   [33] 11-11-1群体决策模型-字幕版...
   1015播放
   15:59
   [34] 12-12-1体育中的数学建模-字...
   1150播放
   15:29
   [35] 12-12-1体育中的数学建模-字...
   597播放
   15:33
   [36] 12-12-1体育中的数学建模-字...
   1124播放
   15:23
   [37] 13-13-1军事作战模型-字幕版...
   1295播放
   16:24
   [38] 13-13-1军事作战模型-字幕版...
   583播放
   16:25
   [39] 13-13-1军事作战模型-字幕版...
   1207播放
   16:18
   [40] 14-14-1随机优化模型-字幕版...
   1447播放
   16:01
   [41] 14-14-1随机优化模型-字幕版...
   1344播放
   16:04
   [42] 14-14-1随机优化模型-字幕版...
   1330播放
   16:00
   [43] 15-15-1经济学问题的数学建模...
   1113播放
   17:32
   [44] 15-15-1经济学问题的数学建模...
   1149播放
   17:35
   [45] 15-15-1经济学问题的数学建模...
   759播放
   17:35
   [46] 16-16-1经济学问题的数学建模...
   1079播放
   14:26
   [47] 16-16-1经济学问题的数学建模...
   631播放
   待播放
   [48] 16-16-1经济学问题的数学建模...
   946播放
   14:20
   [49] 17-17-1聚类分析-字幕版(上...
   945播放
   12:21
   [50] 17-17-1聚类分析-字幕版(中...
   800播放
   12:25
   [51] 17-17-1聚类分析-字幕版(下...
   1255播放
   12:23
   [52] 18-18-1方差分析-字幕版(上...
   1059播放
   12:24
   [53] 18-18-1方差分析-字幕版(中...
   1009播放
   12:32
   [54] 18-18-1方差分析-字幕版(下...
   1559播放
   12:20
   [55] 19-19-1主成分分析-字幕版(...
   1618播放
   13:11
   [56] 19-19-1主成分分析-字幕版(...
   1303播放
   13:18
   [57] 19-19-1主成分分析-字幕版(...
   740播放
   13:09
   [58] 21-21-1遗传算法(1)-字幕...
   1253播放
   12:51
   [59] 21-21-1遗传算法(1)-字幕...
   1188播放
   13:00
   [60] 21-21-1遗传算法(1)-字幕...
   1446播放
   12:51
   [61] 22-22-1遗传算法(2)-字幕...
   919播放
   13:12
   [62] 22-22-1遗传算法(2)-字幕...
   1105播放
   13:19
   [63] 22-22-1遗传算法(2)-字幕...
   831播放
   13:09
   [64] 23-23-1模拟退火算法(1)-...
   1738播放
   11:17
   [65] 23-23-1模拟退火算法(1)-...
   809播放
   11:21
   [66] 23-23-1模拟退火算法(1)-...
   642播放
   11:18
   [67] 24-24-1模拟退火算法(2)-...
   2180播放
   10:23
   [68] 24-24-1模拟退火算法(2)-...
   939播放
   10:23
   [69] 24-24-1模拟退火算法(2)-...
   658播放
   10:22
   [70] 25-25-1蚁群算法-字幕版(上...
   962播放
   12:29
   [71] 25-25-1蚁群算法-字幕版(中...
   835播放
   12:30
   [72] 25-25-1蚁群算法-字幕版(下...
   1050播放
   12:25
   [73] 26-26-2计算机仿真与数学建模...
   1702播放
   16:12
   [74] 26-26-2计算机仿真与数学建模...
   1522播放
   16:17
   [75] 26-26-2计算机仿真与数学建模...
   1101播放
   16:11
   [76] 27-27-1数学建模综合案例(1...
   954播放
   16:50
   [77] 27-27-1数学建模综合案例(1...
   985播放
   16:59
   [78] 27-27-1数学建模综合案例(1...
   627播放
   16:51
   [79] 28-28-1数学建模综合案例(2...
   1121播放
   14:57
   [80] 28-28-1数学建模综合案例(2...
   545播放
   14:59
   [81] 28-28-1数学建模综合案例(2...
   1047播放
   14:55
   [82] 29-29-1数学实验是什么-字幕...
   996播放
   13:21
   [83] 29-29-1数学实验是什么-字幕...
   1089播放
   13:26
   [84] 29-29-1数学实验是什么-字幕...
   1157播放
   13:21
   [85] 30-30-1体验Mathemat...
   1178播放
   18:28
   [86] 30-30-1体验Mathemat...
   988播放
   18:33
   [87] 30-30-1体验Mathemat...
   763播放
   18:28
   [88] 32-31-1用Mathemati...
   1042播放
   16:38
   [89] 32-31-1用Mathemati...
   672播放
   16:44
   [90] 32-31-1用Mathemati...
   1171播放
   16:41
   [91] 33-32-1参数曲线-字幕版(上...
   950播放
   13:54
   [92] 33-32-1参数曲线-字幕版(中...
   742播放
   14:02
   [93] 33-32-1参数曲线-字幕版(下...
   568播放
   13:50
   [94] 44-33-1图形图像的几何变换-...
   920播放
   16:15
   [95] 44-33-1图形图像的几何变换-...
   536播放
   16:19
   [96] 44-33-1图形图像的几何变换-...
   822播放
   16:17
   [97] 45-34-1割圆术与圆周率-字幕...
   1071播放
   11:00
   [98] 45-34-1割圆术与圆周率-字幕...
   608播放
   11:06
   [99] 45-34-1割圆术与圆周率-字幕...
   523播放
   10:55
   [100] 46-35-1非线性方程求根-字幕...
   660播放
   13:13
   [101] 46-35-1非线性方程求根-字幕...
   1456播放
   13:23
   [102] 46-35-1非线性方程求根-字幕...
   1377播放
   13:10
   [103] 47-36-1定积分的数值计算-字...
   1450播放
   16:16
   [104] 47-36-1定积分的数值计算-字...
   990播放
   16:18
   [105] 47-36-1定积分的数值计算-字...
   684播放
   16:10
   [106] 49-38-1多元函数的变化率及其...
   1316播放
   13:35
   [107] 49-38-1多元函数的变化率及其...
   1383播放
   13:44
   [108] 49-38-1多元函数的变化率及其...
   560播放
   13:29
   [109] 50-39-1微分方程的图解法与数...
   1433播放
   14:31
   [110] 50-39-1微分方程的图解法与数...
   559播放
   14:36
   [111] 50-39-1微分方程的图解法与数...
   1349播放
   14:29
   [112] 51-40-1平面上的几何变换-字...
   1064播放
   15:06
   [113] 51-40-1平面上的几何变换-字...
   1152播放
   15:14
   [114] 51-40-1平面上的几何变换-字...
   1142播放
   15:01
   为你推荐
   12:59
   [1]--数学实验之一:数字实验(...
   1174播放
   25:44
   小升初数学衔接课 第1章、计算篇
   3.3万播放
   13:10
   数学高中选修1_1抛物线的简单的几...
   1626播放
   15:43
   3-数学的思维方式(3)(上)
   1823播放
   13:16
   高中数学函数恒成立专题(中)
   2355播放
   10:09
   第五单元 数学广角——鸽巢问题 鸽...
   2263播放
   06:46
   模块六 第四课时 公平问题中的数学...
   882播放
   06:49
   高等数学 第一章 单调有界定理(下...
   1228播放
   03:06
   【浙江大学公开课:计算机中的数学 ...
   910播放
   32:01
   14 向量在物理中的应用举例
   5086播放
   06:50
   模块三 第五讲 导数及其运算(3)...
   1372播放
   07:58
   20考研数学 | 李永乐 | 线性...
   1216播放
   07:09
   模块一 第二讲 不定积分的换元和分...
   1467播放
   03:04
   10.初等变换问题06_2012数...
   899播放