APP下载
反馈
5.4 边沿触发器和触发器应用(上)
1058 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(266)
   自动播放
   [1] 《电子技术基础》课程概述(上)
   5273播放
   05:20
   [2] 《电子技术基础》课程概述(下)
   1520播放
   05:21
   [3] 《电子技术基础》课程概述
   1410播放
   04:59
   [4] 1.2 数制和码制
   1344播放
   08:25
   [5] 1.2 数制和码制(上)
   1012播放
   07:38
   [6] 1.2 数制和码制(下)
   1460播放
   07:43
   [7] 1.2 数制和码制
   1417播放
   05:45
   [8] 1.2 数制和码制
   1224播放
   07:22
   [9] 1.3 二进制数的算术运算
   877播放
   07:14
   [10] 1.3 二进制数的算术运算
   618播放
   05:23
   [11] 第1章 复习
   1452播放
   02:40
   [12] 2.2 逻辑代数中的常用运算
   1411播放
   08:48
   [13] 2.2 逻辑代数中的常用运算(上)
   1358播放
   05:30
   [14] 2.2 逻辑代数中的常用运算(下)
   1257播放
   05:29
   [15] 2.2 逻辑代数中的常用运算(上)
   597播放
   05:15
   [16] 2.2 逻辑代数中的常用运算(下)
   1480播放
   05:19
   [17] 2.3 逻辑代数中的基本定律和常用...
   1491播放
   05:05
   [18] 2.3 逻辑代数中的基本定律和常用...
   857播放
   06:36
   [19] 2.3 逻辑代数中的基本定律和常用...
   1307播放
   06:36
   [20] 2.3 逻辑代数中的基本定律和常用...
   1446播放
   04:50
   [21] 2.3 逻辑代数中的基本定律和常用...
   911播放
   08:36
   [22] 2.3 逻辑代数中的基本定律和常用...
   650播放
   04:50
   [23] 2.4 逻辑函数及其表示方法
   1396播放
   08:53
   [24] 2.4 逻辑函数及其表示方法(上)
   1186播放
   06:01
   [25] 2.4 逻辑函数及其表示方法(下)
   629播放
   05:59
   [26] 2.4 逻辑函数及其表示方法(上)
   859播放
   05:45
   [27] 2.4 逻辑函数及其表示方法(下)
   1053播放
   05:44
   [28] 2.4 逻辑函数及其表示方法
   1138播放
   03:59
   [29] 2.4 逻辑函数及其表示方法
   1208播放
   06:26
   [30] 2.4 逻辑函数及其表示方法(上)
   658播放
   07:13
   [31] 2.4 逻辑函数及其表示方法(下)
   726播放
   07:11
   [32] 2.5 逻辑函数的公式化简法
   1152播放
   04:28
   [33] 2.5 逻辑函数的公式化简法
   521播放
   09:37
   [34] 2.6 逻辑函数的卡诺图化简法
   1361播放
   09:04
   [35] 2.6 逻辑函数的卡诺图化简法(上...
   1169播放
   05:04
   [36] 2.6 逻辑函数的卡诺图化简法(下...
   938播放
   05:10
   [37] 2.6 逻辑函数的卡诺图化简法
   730播放
   08:50
   [38] 2.6 逻辑函数的卡诺图化简法(上...
   1038播放
   08:41
   [39] 2.6 逻辑函数的卡诺图化简法(下...
   1271播放
   08:38
   [40] 2.6 逻辑函数的卡诺图化简法
   660播放
   09:51
   [41] 2.6 逻辑函数的卡诺图化简法(上...
   1192播放
   06:31
   [42] 2.6 逻辑函数的卡诺图化简法(下...
   1251播放
   06:32
   [43] 2.6 逻辑函数的卡诺图化简法(上...
   745播放
   06:18
   [44] 2.6 逻辑函数的卡诺图化简法(下...
   1315播放
   06:21
   [45] 第2章复习
   1029播放
   01:49
   [46] 3.2 基本逻辑门电路
   623播放
   04:54
   [47] 3.2 基本逻辑门电路(上)
   679播放
   06:58
   [48] 3.2 基本逻辑门电路(下)
   1465播放
   07:00
   [49] 3.2 基本逻辑门电路(上)
   632播放
   09:17
   [50] 3.2 基本逻辑门电路(下)
   977播放
   09:15
   [51] 3.2 基本逻辑门电路(上)
   673播放
   06:38
   [52] 3.2 基本逻辑门电路(下)
   1335播放
   06:40
   [53] 3.3 TTL集成逻辑门电路
   540播放
   07:51
   [54] 3.3 TTL集成逻辑门电路
   576播放
   08:10
   [55] 3.3 TTL集成逻辑门电路(上)
   1415播放
   05:05
   [56] 3.3 TTL集成逻辑门电路(下)
   634播放
   05:10
   [57] 3.3 TTL集成逻辑门电路
   738播放
   03:23
   [58] 3.3 TTL集成逻辑门电路(上)
   1353播放
   07:10
   [59] 3.3 TTL集成逻辑门电路(下)
   1248播放
   07:08
   [60] 3.3 TTL集成逻辑门电路(上)
   875播放
   08:22
   [61] 3.3 TTL集成逻辑门电路(下)
   1287播放
   08:26
   [62] 3.4 CMOS集成逻辑门电路(上...
   881播放
   05:54
   [63] 3.4 CMOS集成逻辑门电路(下...
   614播放
   05:51
   [64] 3.4 CMOS集成逻辑门电路
   920播放
   05:12
   [65] 3.5 TTL电路与CMOS电路的...
   881播放
   07:05
   [66] 3.5 TTL电路与CMOS电路的...
   1321播放
   05:06
   [67] 3.5 TTL电路与CMOS电路的...
   1562播放
   05:10
   [68] 第3章复习
   1322播放
   04:53
   [69] 4.2 组合电路的分析与设计
   607播放
   03:27
   [70] 4.2 组合电路的分析与设计
   1302播放
   08:05
   [71] 4.2 组合电路的分析与设计
   781播放
   06:55
   [72] 4.2 组合电路的分析与设计(上)
   1169播放
   05:28
   [73] 4.2 组合电路的分析与设计(下)
   1097播放
   05:30
   [74] 4.2 组合电路的分析与设计
   807播放
   06:28
   [75] 4.3 加法器
   1276播放
   07:54
   [76] 4.3 加法器
   994播放
   08:07
   [77] 4.4 编码器(上)
   1039播放
   07:34
   [78] 4.4 编码器(下)
   1245播放
   07:36
   [79] 4.4 编码器(上)
   1647播放
   07:38
   [80] 4.4 编码器(下)
   1438播放
   07:42
   [81] 4.5 译码器和数据分配器(上)
   995播放
   06:51
   [82] 4.5 译码器和数据分配器(下)
   1188播放
   06:48
   [83] 4.5 译码器和数据分配器
   913播放
   06:01
   [84] 4.5 译码器和数据分配器(上)
   1083播放
   12:27
   [85] 4.5 译码器和数据分配器(下)
   765播放
   12:30
   [86] 4.5 译码器和数据分配器(上)
   1376播放
   05:19
   [87] 4.5 译码器和数据分配器(下)
   824播放
   05:24
   [88] 4.5 译码器和数据分配器
   871播放
   06:09
   [89] 4.5 译码器和数据分配器(上)
   1394播放
   06:46
   [90] 4.5 译码器和数据分配器(下)
   1158播放
   06:51
   [91] 4.6 数据选择器(上)
   1362播放
   05:34
   [92] 4.6 数据选择器(下)
   929播放
   05:32
   [93] 4.6 数据选择器(上)
   981播放
   07:35
   [94] 4.6 数据选择器(下)
   1330播放
   07:36
   [95] 4.6 数据选择器
   725播放
   02:17
   [96] 4.7 数值比较器(上)
   830播放
   05:59
   [97] 4.7 数值比较器(下)
   1334播放
   06:02
   [98] 4.7 数值比较器
   918播放
   02:39
   [99] 4.8 组合逻辑电路中的竞争冒险
   782播放
   04:45
   [100] 4.8 组合逻辑电路中的竞争冒险
   1048播放
   06:43
   [101] 4.8 组合逻辑电路中的竞争冒险
   1305播放
   05:36
   [102] 第4章复习
   1398播放
   03:43
   [103] 5.2 基本RS触发器(上)
   669播放
   09:48
   [104] 5.2 基本RS触发器(下)
   849播放
   09:47
   [105] 5.2 基本RS触发器(上)
   1280播放
   08:52
   [106] 5.2 基本RS触发器(下)
   686播放
   08:51
   [107] 5.2 基本RS触发器(上)
   690播放
   12:34
   [108] 5.2 基本RS触发器(下)
   1252播放
   12:32
   [109] 5.3 同步触发器(上)
   1295播放
   12:34
   [110] 5.3 同步触发器(下)
   1384播放
   12:33
   [111] 5.3 同步触发器(上)
   1011播放
   08:56
   [112] 5.3 同步触发器(下)
   779播放
   08:59
   [113] 5.3 同步触发器(上)
   531播放
   08:10
   [114] 5.3 同步触发器(下)
   713播放
   08:11
   [115] 5.3 同步触发器(上)
   1276播放
   07:52
   [116] 5.3 同步触发器(下)
   1447播放
   07:54
   [117] 5.4 边沿触发器和触发器应用(上...
   1058播放
   待播放
   [118] 5.4 边沿触发器和触发器应用(下...
   857播放
   08:44
   [119] 5.4 边沿触发器和触发器应用(上...
   782播放
   11:50
   [120] 5.4 边沿触发器和触发器应用(下...
   852播放
   11:50
   [121] 5.4 边沿触发器和触发器应用(上...
   1175播放
   10:49
   [122] 5.4 边沿触发器和触发器应用(下...
   1399播放
   10:54
   [123] 5.4 边沿触发器和触发器应用(上...
   691播放
   12:17
   [124] 5.4 边沿触发器和触发器应用(下...
   872播放
   12:20
   [125] 第5章 复习(上)
   727播放
   06:05
   [126] 第5章 复习(下)
   624播放
   06:04
   [127] 6.2 时序逻辑电路分析(上)
   809播放
   09:27
   [128] 6.2 时序逻辑电路分析(下)
   1298播放
   09:30
   [129] 6.2 时序逻辑电路分析(上)
   1282播放
   11:00
   [130] 6.2 时序逻辑电路分析(下)
   849播放
   10:56
   [131] 6.2 时序逻辑电路分析(上)
   859播放
   07:40
   [132] 6.2 时序逻辑电路分析(下)
   1423播放
   07:42
   [133] 6.2 时序逻辑电路分析(上)
   1463播放
   09:14
   [134] 6.2 时序逻辑电路分析(下)
   1083播放
   09:19
   [135] 6.3 寄存器和移位寄存器(上)
   1277播放
   09:38
   [136] 6.3 寄存器和移位寄存器(下)
   1500播放
   09:39
   [137] 6.3 寄存器和移位寄存器(上)
   894播放
   10:45
   [138] 6.3 寄存器和移位寄存器(下)
   1052播放
   10:43
   [139] 6.3 寄存器和移位寄存器(上)
   740播放
   09:47
   [140] 6.3 寄存器和移位寄存器(下)
   708播放
   09:45
   [141] 6.3 寄存器和移位寄存器(上)
   1183播放
   10:37
   [142] 6.3 寄存器和移位寄存器(下)
   608播放
   10:35
   [143] 6.4 计数器(上)
   1012播放
   09:41
   [144] 6.4 计数器(下)
   689播放
   09:39
   [145] 6.4 计数器(上)
   1206播放
   10:43
   [146] 6.4 计数器(下)
   819播放
   10:41
   [147] 6.4 计数器(上)
   869播放
   08:28
   [148] 6.4 计数器(下)
   1409播放
   08:26
   [149] 6.4 计数器(上)
   792播放
   06:53
   [150] 6.4 计数器(下)
   831播放
   06:57
   [151] 6.4 计数器(上)
   792播放
   11:39
   [152] 6.4 计数器(下)
   875播放
   11:43
   [153] 6.4 计数器(上)
   556播放
   11:17
   [154] 6.4 计数器(下)
   857播放
   11:20
   [155] 6.4 计数器(上)
   1211播放
   10:03
   [156] 6.4 计数器(下)
   906播放
   10:04
   [157] 6.5 同步时序逻辑电路设计(上)
   549播放
   12:13
   [158] 6.5 同步时序逻辑电路设计(下)
   1169播放
   12:11
   [159] 第6章 复习(上)
   1294播放
   09:32
   [160] 第6章 复习(下)
   703播放
   09:37
   [161] 阶段性知识梳理:逻辑电路小结(上)
   1515播放
   05:28
   [162] 阶段性知识梳理:逻辑电路小结(下)
   1229播放
   05:30
   [163] 7.2 555定时器的电路结构及其...
   744播放
   11:12
   [164] 7.2 555定时器的电路结构及其...
   573播放
   11:13
   [165] 7.2 555定时器的电路结构及其...
   1481播放
   08:10
   [166] 7.2 555定时器的电路结构及其...
   1243播放
   08:17
   [167] 7.3 施密特触发器(上)
   1064播放
   07:59
   [168] 7.3 施密特触发器(下)
   723播放
   07:57
   [169] 7.3 施密特触发器(上)
   1044播放
   08:12
   [170] 7.3 施密特触发器(下)
   1002播放
   08:08
   [171] 7.4 单稳态触发器(上)
   781播放
   10:21
   [172] 7.4 单稳态触发器(下)
   702播放
   10:20
   [173] 7.4 单稳态触发器(上)
   608播放
   08:04
   [174] 7.4 单稳态触发器(下)
   1256播放
   08:01
   [175] 7.4 单稳态触发器(上)
   1269播放
   07:55
   [176] 7.4 单稳态触发器(下)
   1449播放
   07:54
   [177] 7.4 单稳态触发器(上)
   871播放
   08:41
   [178] 7.4 单稳态触发器(下)
   1135播放
   08:42
   [179] 7.5 多谐振荡器(上)
   986播放
   09:20
   [180] 7.5 多谐振荡器(下)
   1163播放
   09:27
   [181] 7.5 多谐振荡器(上)
   825播放
   07:51
   [182] 7.5 多谐振荡器(下)
   897播放
   07:55
   [183] 7.5 多谐振荡器(上)
   931播放
   08:44
   [184] 7.5 多谐振荡器(下)
   1508播放
   08:42
   [185] 7.5 多谐振荡器(上)
   1320播放
   10:41
   [186] 7.5 多谐振荡器(下)
   1058播放
   10:42
   [187] 第7章 复习
   1105播放
   08:23
   [188] 8.2 D/A转换器(上)
   894播放
   07:13
   [189] 8.2 D/A转换器(下)
   1459播放
   07:11
   [190] 8.2 D/A转换器(上)
   558播放
   11:19
   [191] 8.2 D/A转换器(下)
   718播放
   11:26
   [192] 8.2 D/A转换器(上)
   1346播放
   08:44
   [193] 8.2 D/A转换器(下)
   885播放
   08:50
   [194] 8.2 D/A转换器(上)
   849播放
   07:42
   [195] 8.2 D/A转换器(下)
   1512播放
   07:40
   [196] 8.3 A/D转换器(上)
   643播放
   10:30
   [197] 8.3 A/D转换器(下)
   1207播放
   10:28
   [198] 8.3 A/D转换器(上)
   1040播放
   11:58
   [199] 8.3 A/D转换器(下)
   1401播放
   11:57
   [200] 8.3 A/D转换器(上)
   1103播放
   10:13
   [201] 8.3 A/D转换器(下)
   819播放
   10:14
   [202] 8.3 A/D转换器(上)
   616播放
   10:11
   [203] 8.3 A/D转换器(下)
   1495播放
   10:12
   [204] 第8章 复习
   1401播放
   04:08
   [205] 9.2 只读存储器(ROM)
   1079播放
   07:01
   [206] 9.2 只读存储器(ROM)(上)
   1147播放
   07:44
   [207] 9.2 只读存储器(ROM)(下)
   695播放
   07:43
   [208] 9.2 只读存储器(ROM)(上)
   1513播放
   09:29
   [209] 9.2 只读存储器(ROM)(下)
   1199播放
   09:31
   [210] 9.3 随机存取存储器(RAM)...
   984播放
   06:03
   [211] 9.3 随机存取存储器(RAM)...
   813播放
   06:01
   [212] 9.3 随机存取存储器(RAM)
   931播放
   06:14
   [213] 9.3 随机存取存储器(RAM)...
   1004播放
   06:35
   [214] 9.3 随机存取存储器(RAM)...
   1492播放
   06:33
   [215] 9.3 随机存取存储器(RAM)...
   1303播放
   05:02
   [216] 9.3 随机存取存储器(RAM)...
   1351播放
   05:03
   [217] 9.3 随机存取存储器(RAM)...
   1194播放
   12:28
   [218] 9.3 随机存取存储器(RAM)...
   1200播放
   12:33
   [219] 第9章复习
   1116播放
   03:37
   [220] 10.2 可编程逻辑器件基本结构
   623播放
   03:34
   [221] 10.2 可编程逻辑器件基本结构
   523播放
   07:32
   [222] 10.3 可编程阵列逻辑(PAL)...
   1138播放
   05:18
   [223] 10.3 可编程阵列逻辑(PAL)...
   890播放
   05:19
   [224] 10.4 通用阵列逻辑(GAL)(...
   727播放
   09:55
   [225] 10.4 通用阵列逻辑(GAL)(...
   762播放
   09:53
   [226] 10.5 现场可编程门阵列(FPG...
   1308播放
   06:40
   [227] 10.5 现场可编程门阵列(FPG...
   792播放
   06:44
   [228] 10.5 现场可编程门阵列(FPG...
   1093播放
   07:09
   [229] 10.5 现场可编程门阵列(FPG...
   1346播放
   07:13
   [230] 10.6 在系统可编程逻辑器件IS...
   1152播放
   09:21
   [231] 第10章复习
   1132播放
   02:01
   [232] 11.2 VHDL语言的程序结构
   891播放
   04:27
   [233] 11.2 VHDL语言的程序结构(...
   1327播放
   07:09
   [234] 11.2 VHDL语言的程序结构(...
   957播放
   07:15
   [235] 11.2 VHDL语言的程序结构
   1206播放
   08:05
   [236] 11.2 VHDL语言的程序结构
   883播放
   09:25
   [237] 11.3 VHDL编程语言的基本要...
   1070播放
   10:37
   [238] 11.3 VHDL编程语言的基本要...
   757播放
   10:37
   [239] 11.3 VHDL编程语言的基本要...
   753播放
   07:13
   [240] 11.3 VHDL编程语言的基本要...
   642播放
   07:19
   [241] 11.3 VHDL编程语言的基本要...
   955播放
   05:42
   [242] 11.3 VHDL编程语言的基本要...
   993播放
   05:40
   [243] 11.4 VHDL语言结构体的描述...
   645播放
   07:16
   [244] 11.5 VHDL设计基本逻辑电路...
   1020播放
   08:20
   [245] 11.5 VHDL设计基本逻辑电路...
   839播放
   08:21
   [246] 11.5 VHDL设计基本逻辑电路...
   1353播放
   05:23
   [247] 11.5 VHDL设计基本逻辑电路...
   798播放
   05:22
   [248] 11.5 VHDL设计基本逻辑电路...
   1310播放
   06:10
   [249] 11.5 VHDL设计基本逻辑电路...
   1382播放
   06:17
   [250] 第11复习
   1256播放
   01:18
   [251] 12.1 数电总复习视频(上)
   1511播放
   13:00
   [252] 12.1 数电总复习视频(下)
   1057播放
   13:07
   [253] 12.1 数电总复习视频(上)
   1454播放
   11:25
   [254] 12.1 数电总复习视频(下)
   1221播放
   11:25
   [255] 12.1 数电总复习视频(上)
   729播放
   11:29
   [256] 12.1 数电总复习视频(下)
   970播放
   11:34
   [257] 12.1 数电总复习视频(上)
   1506播放
   11:29
   [258] 12.1 数电总复习视频(下)
   696播放
   11:28
   [259] 12.3 补充:电子系统设计方法(...
   515播放
   10:04
   [260] 12.3 补充:电子系统设计方法(...
   874播放
   10:02
   [261] 12.3 补充:电子系统设计方法(...
   660播放
   10:17
   [262] 12.3 补充:电子系统设计方法(...
   1507播放
   10:17
   [263] 12.3 补充:电子系统设计方法(...
   829播放
   10:06
   [264] 12.3 补充:电子系统设计方法(...
   938播放
   10:10
   [265] 12.3 补充:电子系统设计方法(...
   974播放
   10:02
   [266] 12.3 补充:电子系统设计方法(...
   723播放
   10:05
   为你推荐
   08:39
   第2讲 触发器(一)(下)
   1082播放
   05:53
   4.3.2 钟控D触发器v2
   1190播放
   05:09
   5.4 触发器逻辑功能的描述(下)
   1071播放
   06:11
   p3交互触发器的设置(上)
   1205播放
   05:46
   10.1双稳态触发器(下)
   1525播放
   15:04
   48.触发器的电路结构和动作特点(...
   1496播放
   06:09
   17.2 主从触发器(一)(上)
   1181播放
   08:01
   【计算机结构与逻辑设计】8.2 施...
   1101播放
   06:12
   模块二 2.5 逻辑函数的代数化简...
   718播放
   05:05
   ch10八字眉 触发器 trigg...
   1387播放
   26:48
   动画触发器和一般效果选项
   1684播放
   17:23
   08.PPT中的触发器动画
   1400播放
   13:19
   MySQL9.1删除触发器、使用触...
   928播放
   09:15
   其他常用逻辑运算及其逻辑电路
   682播放