APP下载
反馈
声像资料司法鉴定(下)(下)
817 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(84)
   自动播放
   [1] 司法鉴定概述(上)
   9.6万播放
   14:57
   [2] 司法鉴定概述(中)
   6492播放
   14:57
   [3] 司法鉴定概述(下)
   6470播放
   14:47
   [4] 法医死因鉴定(上)(上)
   9.4万播放
   13:27
   [5] 法医死因鉴定(上)(中)
   5570播放
   13:27
   [6] 法医死因鉴定(上)(下)
   5980播放
   13:17
   [7] 法医死因鉴定(中)(上)
   2.5万播放
   16:03
   [8] 法医死因鉴定(中)(中)
   2378播放
   16:03
   [9] 法医死因鉴定(中)(下)
   1711播放
   15:55
   [10] 法医死因鉴定(下)(上)
   1.9万播放
   14:33
   [11] 法医死因鉴定(下)(中)
   1367播放
   14:33
   [12] 法医死因鉴定(下)(下)
   1583播放
   14:22
   [13] 法医损伤鉴定(上)(上)
   2.0万播放
   12:10
   [14] 法医损伤鉴定(上)(中)
   2015播放
   12:12
   [15] 法医损伤鉴定(上)(下)
   1735播放
   12:05
   [16] 法医损伤鉴定(中)(上)
   1.8万播放
   13:14
   [17] 法医损伤鉴定(中)(中)
   1935播放
   13:15
   [18] 法医损伤鉴定(中)(下)
   1405播放
   13:05
   [19] 法医损伤鉴定(下)(上)
   1.6万播放
   12:13
   [20] 法医损伤鉴定(下)(中)
   1662播放
   12:13
   [21] 法医损伤鉴定(下)(下)
   1830播放
   12:03
   [22] 法医物证司法鉴定(上)
   1.8万播放
   14:24
   [23] 法医物证司法鉴定(中)
   1714播放
   14:24
   [24] 法医物证司法鉴定(下)
   1972播放
   14:15
   [25] 法医毒物鉴定(上)
   2.2万播放
   14:50
   [26] 法医毒物鉴定(中)
   1351播放
   14:51
   [27] 法医毒物鉴定(下)
   2108播放
   14:42
   [28] 法医精神病鉴定(上)(上)
   1.9万播放
   16:01
   [29] 法医精神病鉴定(上)(中)
   1823播放
   16:01
   [30] 法医精神病鉴定(上)(下)
   1137播放
   15:52
   [31] 法医精神病鉴定(中)(上)
   1.5万播放
   14:31
   [32] 法医精神病鉴定(中)(中)
   1375播放
   14:31
   [33] 法医精神病鉴定(中)(下)
   1693播放
   14:21
   [34] 法医精神病鉴定(下)(上)
   9623播放
   16:07
   [35] 法医精神病鉴定(下)(中)
   1345播放
   16:08
   [36] 法医精神病鉴定(下)(下)
   999播放
   15:58
   [37] 文书司法鉴定(上)(上)
   1.6万播放
   12:15
   [38] 文书司法鉴定(上)(中)
   1135播放
   12:15
   [39] 文书司法鉴定(上)(下)
   1030播放
   12:06
   [40] 文书司法鉴定(中)(上)
   1.0万播放
   14:34
   [41] 文书司法鉴定(中)(中)
   992播放
   14:34
   [42] 文书司法鉴定(中)(下)
   1222播放
   14:26
   [43] 文书司法鉴定(下)(上)
   8560播放
   11:31
   [44] 文书司法鉴定(下)(中)
   815播放
   11:31
   [45] 文书司法鉴定(下)(下)
   810播放
   11:22
   [46] 痕迹司法鉴定(上)(上)
   1.8万播放
   13:37
   [47] 痕迹司法鉴定(上)(中)
   1039播放
   13:42
   [48] 痕迹司法鉴定(上)(下)
   1344播放
   13:33
   [49] 痕迹司法鉴定(中)(上)
   1.5万播放
   16:08
   [50] 痕迹司法鉴定(中)(中)
   1763播放
   16:09
   [51] 痕迹司法鉴定(中)(下)
   852播放
   15:59
   [52] 痕迹司法鉴定(下)(上)
   1.8万播放
   15:43
   [53] 痕迹司法鉴定(下)(中)
   988播放
   15:52
   [54] 痕迹司法鉴定(下)(下)
   1093播放
   15:40
   [55] 微量物证司法鉴定(上)(上)
   9877播放
   12:41
   [56] 微量物证司法鉴定(上)(中)
   1101播放
   12:42
   [57] 微量物证司法鉴定(上)(下)
   1695播放
   12:35
   [58] 微量物证司法鉴定(下)(上)
   7914播放
   14:49
   [59] 微量物证司法鉴定(下)(中)
   1067播放
   14:55
   [60] 微量物证司法鉴定(下)(下)
   1621播放
   14:41
   [61] 声像资料司法鉴定(上)(上)
   9992播放
   15:51
   [62] 声像资料司法鉴定(上)(中)
   824播放
   15:59
   [63] 声像资料司法鉴定(上)(下)
   1677播放
   15:48
   [64] 声像资料司法鉴定(中)(上)
   8200播放
   14:48
   [65] 声像资料司法鉴定(中)(中)
   1062播放
   14:57
   [66] 声像资料司法鉴定(中)(下)
   1325播放
   14:44
   [67] 声像资料司法鉴定(下)(上)
   1.0万播放
   13:40
   [68] 声像资料司法鉴定(下)(中)
   1489播放
   13:46
   [69] 声像资料司法鉴定(下)(下)
   817播放
   待播放
   [70] 计算机司法鉴定(上)(上)
   1.6万播放
   13:48
   [71] 计算机司法鉴定(上)(中)
   1740播放
   13:52
   [72] 计算机司法鉴定(上)(下)
   899播放
   13:42
   [73] 计算机司法鉴定(中)(上)
   1.0万播放
   12:10
   [74] 计算机司法鉴定(中)(中)
   1023播放
   12:14
   [75] 计算机司法鉴定(中)(下)
   1345播放
   12:06
   [76] 计算机司法鉴定(下)(上)
   9124播放
   16:28
   [77] 计算机司法鉴定(下)(中)
   1506播放
   16:35
   [78] 计算机司法鉴定(下)(下)
   1722播放
   16:22
   [79] 会计司法鉴定(上)(上)
   1.9万播放
   11:32
   [80] 会计司法鉴定(上)(中)
   1157播放
   11:32
   [81] 会计司法鉴定(上)(下)
   1400播放
   11:30
   [82] 会计司法鉴定(下)(上)
   1.9万播放
   15:02
   [83] 会计司法鉴定(下)(中)
   1584播放
   15:11
   [84] 会计司法鉴定(下)(下)
   2029播放
   14:54
   为你推荐
   09:37
   动态代理-06-静态优缺点
   1428播放
   01:33
   【【2021软考】《软件设计师》精...
   8937播放
   11:15
   第23集 数据的描述性分析(四)【...
   1572播放
   15:23
   信息的认识与利用(中)
   1938播放
   19:03
   宁原:知识盲区不用怕,做个模型试试...
   5171播放
   10:49
   2.5【实验操作】短时记忆视觉编码...
   4826播放
   10:26
   【北京师范大学公开课:统计学导论】...
   1528播放
   11:28
   经济生活的交互作用(中)
   1635播放
   15:59
   【同济大学公开课:视觉文化创新】动...
   1463播放
   16:51
   【北京交通大学公开课:走近数字技术...
   2.9万播放
   12:26
   法律的不确定性与可推导性(中)
   1.0万播放
   17:05
   同济大学:营销利器——市场调查与市...
   7408播放
   13:36
   设计的过程与创新(下)
   2571播放
   03:40
   打开你的历史浏览记录,就能判你个死...
   17.4万播放