APP下载
反馈
[3.2.1]--3.2突触可塑性(上)
1833 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(69)
   自动播放
   [1] [1.1.1]--1.1“标准像”...
   4927播放
   11:42
   [2] [1.1.1]--1.1“标准像”...
   2181播放
   11:41
   [3] [1.2.1]--1.2信息交流的...
   1855播放
   08:22
   [4] [1.2.1]--1.2信息交流的...
   2092播放
   08:23
   [5] [1.3.1]--1.3信息交流的...
   1770播放
   06:34
   [6] [1.3.1]--1.3信息交流的...
   1633播放
   06:39
   [7] [2.1.1]--2.1神经元为什...
   1579播放
   09:49
   [8] [2.1.1]--2.1神经元为什...
   1834播放
   09:49
   [9] [2.2.1]--2.2神经元的“...
   1182播放
   06:40
   [10] [2.2.1]--2.2神经元的“...
   1993播放
   06:39
   [11] [2.3.1]--2.3接受信息的...
   1154播放
   08:40
   [12] [2.3.1]--2.3接受信息的...
   1119播放
   08:38
   [13] [3.1.1]--3.1脑的高保真...
   1470播放
   11:21
   [14] [3.1.1]--3.1脑的高保真...
   962播放
   11:19
   [15] [3.2.1]--3.2突触可塑性...
   1833播放
   待播放
   [16] [3.2.1]--3.2突触可塑性...
   1500播放
   12:27
   [17] [4.1.1]--4.1视觉通路简...
   1193播放
   05:16
   [18] [4.1.1]--4.1视觉通路简...
   1427播放
   05:16
   [19] [4.2.1]--4.2视网膜:密...
   1744播放
   14:51
   [20] [4.2.1]--4.2视网膜:密...
   1528播放
   14:51
   [21] [4.3.1]--4.3形形色色的...
   656播放
   05:57
   [22] [4.4.1]--4.4形态与功能...
   840播放
   07:13
   [23] [5.1.1]--5.1信息传递中...
   1027播放
   05:43
   [24] [5.1.1]--5.1信息传递中...
   1342播放
   05:45
   [25] [5.2.1]--5.2新特性的突...
   1213播放
   06:39
   [26] [5.2.1]--5.2新特性的突...
   1595播放
   06:44
   [27] [5.3.1]--5.3功能柱:简...
   1038播放
   09:15
   [28] [5.3.1]--5.3功能柱:简...
   1205播放
   09:12
   [29] [5.4.1]--5.4高级视皮层...
   936播放
   07:43
   [30] [6.1.1]--6.1听觉系统简...
   1140播放
   05:45
   [31] [6.1.1]--6.1听觉系统简...
   1657播放
   05:51
   [32] [6.2.1]--6.2精妙的结构...
   1260播放
   12:40
   [33] [6.2.1]--6.2精妙的结构...
   751播放
   12:41
   [34] [6.3.1]--6.3声强范围的...
   1240播放
   06:57
   [35] [6.3.1]--6.3声强范围的...
   756播放
   06:56
   [36] [7.1.1]--7.1功能各异的...
   1224播放
   08:11
   [37] [7.1.1]--7.1功能各异的...
   1590播放
   08:10
   [38] [7.2.1]--7.2形形色色的...
   1461播放
   06:36
   [39] [7.2.1]--7.2形形色色的...
   1362播放
   06:42
   [40] [7.3.1]--7.3脑中的“倒...
   729播放
   07:31
   [41] [7.4.1]--7.4自主神经系...
   1477播放
   05:48
   [42] [7.4.1]--7.4自主神经系...
   1319播放
   05:47
   [43] [8.1.1]--8.1运动系统简...
   882播放
   08:09
   [44] [8.1.1]--8.1运动系统简...
   1179播放
   08:10
   [45] [8.2.1]--8.2电信号如何...
   1502播放
   09:55
   [46] [8.2.1]--8.2电信号如何...
   982播放
   09:56
   [47] [8.3.1]--8.3不同层次的...
   1472播放
   07:50
   [48] [8.3.1]--8.3不同层次的...
   862播放
   07:53
   [49] [9.1.1]--9.1小脑的结构...
   1439播放
   08:22
   [50] [9.1.1]--9.1小脑的结构...
   980播放
   08:23
   [51] [9.3.1]--9.3基底神经节...
   665播放
   10:30
   [52] [9.3.1]--9.3基底神经节...
   1037播放
   10:36
   [53] [10.1.1]--10.1运动节...
   1132播放
   07:41
   [54] [10.1.1]--10.1运动节...
   1131播放
   07:44
   [55] [10.2.1]--10.2运动时...
   1292播放
   07:01
   [56] [10.2.1]--10.2运动时...
   830播放
   07:00
   [57] [10.3.1]--10.3运动系...
   1295播放
   10:20
   [58] [10.3.1]--10.3运动系...
   1404播放
   10:19
   [59] [11.1.1]--11.1失忆症...
   797播放
   10:23
   [60] [11.1.1]--11.1失忆症...
   903播放
   10:21
   [61] [11.2.1]--11.2无法言...
   1030播放
   06:48
   [62] [11.2.1]--11.2无法言...
   1242播放
   06:51
   [63] [11.3.1]--11.3无法言...
   986播放
   08:28
   [64] [11.3.1]--11.3无法言...
   838播放
   08:28
   [65] [12.1.1]--12.1大脑全...
   1333播放
   08:43
   [66] [12.2.1]--12.2知觉、...
   1444播放
   11:29
   [67] [12.2.1]--12.2知觉、...
   1439播放
   11:36
   [68] [12.2.1]--12.2知觉、...
   1686播放
   11:31
   [69] [12.3.1]--12.3注意力
   1268播放
   06:26
   为你推荐
   08:06
   可汗学院公开课:神经元突触(化学)...
   1395播放
   18:18
   《生理学》细胞膜的组成及结构
   1556播放
   13:53
   课时1.细胞的分子组成(中)
   1044播放
   08:30
   【中南大学公开课:细胞解码】3.细...
   1464播放
   16:29
   细胞的癌变和衰老—武少颖(上)
   1260播放
   13:25
   698元就能把配置拉满的兴戈EM6...
   543播放
   14:57
   第1-01讲 细胞的基本功能(下)
   1223播放
   02:27
   第二节 细胞可逆性损伤
   1722播放
   04:33
   这也太惊人了!宇宙竟然有自己的大脑...
   791播放
   15:13
   神经活化生物机转(中)
   597播放
   02:41
   DNA的奇迹之旅:睡眠中的细胞工匠...
   1436播放
   07:32
   细胞的结构
   598播放
   19:07
   细胞的暗战 720P(上)
   6554播放