APP下载
反馈
31.二次型问题(几何意义)_2016数学一(4分)
570 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(35)
   自动播放
   [1] 1.二次型问题_序
   1116播放
   03:20
   [2] 2.二次型问题概念篇_概念5.8 ...
   713播放
   05:25
   [3] 3.二次型问题概念篇_概念5.9 ...
   1331播放
   03:50
   [4] 4.二次型问题概念篇_概念5.10...
   1382播放
   04:57
   [5] 5.二次型问题概念篇_概念5.11...
   877播放
   02:42
   [6] 6.二次型问题概念篇_概念5.11...
   1123播放
   08:05
   [7] 7.二次型问题概念篇_概念5.12...
   1126播放
   05:42
   [8] 8.二次型问题概念篇_概念5.13...
   1340播放
   04:26
   [9] 9.二次型问题概念篇_概念5.14...
   555播放
   02:34
   [10] 10.二次型问题概念篇_概念5.1...
   1303播放
   04:45
   [11] 11.二次型问题概念篇_概念5.1...
   1192播放
   02:45
   [12] 12.二次型问题概念篇_概念5.1...
   1130播放
   04:02
   [13] 13.二次型问题(规范形)_201...
   1010播放
   09:43
   [14] 14.二次型问题(标准形)_201...
   1125播放
   06:25
   [15] 15.二次型问题(标准形)_201...
   1144播放
   06:02
   [16] 15.二次型问题(标准形)_201...
   956播放
   06:02
   [17] 16.二次型问题(标准形)_201...
   629播放
   02:09
   [18] 17.二次型问题(标准形)_201...
   922播放
   03:36
   [19] 18.二次型问题(规范形)_200...
   1315播放
   03:35
   [20] 19.二次型问题(惯性指数)_20...
   1289播放
   03:30
   [21] 20.二次型问题(惯性指数)_20...
   625播放
   03:43
   [22] 21.二次型问题(惯性指数)_20...
   895播放
   02:14
   [23] 22.二次型问题(正交矩阵)_20...
   1339播放
   09:16
   [24] 23.二次型问题(正交矩阵)_20...
   637播放
   06:02
   [25] 24.二次型问题(正交矩阵)_20...
   661播放
   06:57
   [26] 25.二次型问题(配方)_2020...
   640播放
   05:16
   [27] 25.二次型问题(配方)_2020...
   1426播放
   05:19
   [28] 26.二次型问题(配方)_2018...
   777播放
   05:50
   [29] 27.二次型问题(配方)_2014...
   996播放
   02:55
   [30] 28.二次型问题(反求A-正定)_...
   920播放
   05:09
   [31] 28.二次型问题(反求A-正定)_...
   872播放
   05:13
   [32] 29.二次型问题(合同)_2008...
   1341播放
   01:57
   [33] 30.二次型问题(合同)_2007...
   1140播放
   04:51
   [34] 31.二次型问题(几何意义)_20...
   570播放
   待播放
   [35] 32.二次型问题(几何意义)_20...
   581播放
   01:52
   为你推荐
   06:45
   数学中的无字证明——几何级数背后的...
   1657播放
   04:57
   几何数学,难得是你如何思路清晰,很...
   1214播放
   01:32
   掌握高分数学思维,轻松搞定复杂解方...
   857播放
   49:15
   数学初中3下用函数观点看一元二次方...
   1535播放
   02:38
   初中数学:化简求值,这种题怎么做,...
   1415播放
   02:31
   南京数学竞赛,求a²+b²,套公式...
   755播放
   01:51
   学习苏教版八年级物理需要储备的数学...
   1212播放
   05:03
   北京航空航天大学公开课:函数极限四...
   970播放
   04:10
   初中数学,代数问题,求a、b、c之...
   1163播放
   02:27
   初中数学:一元二次不等式怎么解?学...
   558播放
   02:53
   高中数学经典:f(x)+2f(-x...
   1513播放
   00:48
   孩子数学学不好,快来试试这个方法!
   1.1万播放