APP下载
反馈
06.客户购买频次分布(上)
803 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(23)
   自动播放
   [1] 01.分组聚合SummarizeC...
   2653播放
   07:03
   [2] 01.分组聚合SummarizeC...
   906播放
   07:11
   [3] 02.销售目标分解原理介绍(上)
   1075播放
   08:04
   [4] 02.销售目标分解原理介绍(下)
   1346播放
   08:10
   [5] 03.销售目标分解(上)
   686播放
   15:27
   [6] 03.销售目标分解(中)
   807播放
   15:28
   [7] 03.销售目标分解(下)
   1182播放
   15:19
   [8] 04.销售目标达成分析(上)
   841播放
   11:27
   [9] 04.销售目标达成分析(下)
   715播放
   11:35
   [10] 05.会员RFM分析(上)
   666播放
   13:58
   [11] 05.会员RFM分析(中)
   605播放
   14:02
   [12] 05.会员RFM分析(下)
   1381播放
   13:51
   [13] 06.客户购买频次分布(上)
   803播放
   待播放
   [14] 06.客户购买频次分布(下)
   1095播放
   09:57
   [15] 07.销售金额杜邦分析法(上)
   1116播放
   14:44
   [16] 07.销售金额杜邦分析法(中)
   890播放
   14:52
   [17] 07.销售金额杜邦分析法(下)
   587播放
   14:41
   [18] 08.计算新客户数量(上)
   1328播放
   09:23
   [19] 08.计算新客户数量(下)
   739播放
   09:27
   [20] 09.流失客户分析(上)
   567播放
   07:31
   [21] 09.流失客户分析(下)
   705播放
   07:38
   [22] 10.[本季完]移动平均值(上)
   1379播放
   08:44
   [23] 10.[本季完]移动平均值(下)
   1037播放
   08:42
   为你推荐
   04:05
   11.工作中的颜色:客户项目Col...
   1162播放
   00:09
   中国长城:公司可以根据客户需求提供...
   1187播放
   08:18
   4产品陈列成交法:客户来店里转了一...
   1090播放
   11:12
   13-第一部分第二章第三节-消费者...
   1768播放
   00:16
   如何应对Karen顾客
   1311播放
   16:57
   第5节 客户为什么不见你
   1307播放
   13:29
   5、6种规格描述,精准需求传递供应...
   1445播放
   00:36
   实体老板线上,如何批量获取精准顾客...
   1125播放
   02:30
   不要提前消费和分期消费
   1580播放
   02:57
   听花酒,到底是谁在消费啊?经销商竟...
   848播放
   00:20
   统联精密:苹果目前是公司的主要客户...
   1294播放
   14:18
   受众、消费者与公民(上)
   1756播放