APP下载
反馈
模块七 最后通牒与讨价还价(1)(上)
3701 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(88)
   自动播放
   [1] 模块一 课程和教师简介
   2.0万播放
   03:54
   [2] 模块一 第一讲 概述(1)(上)
   9722播放
   12:11
   [3] 模块一 第一讲 概述(1)(下)
   1465播放
   12:14
   [4] 模块一 第一讲 概述(2)(上)
   4689播放
   11:08
   [5] 模块一 第一讲 概述(2)(下)
   1590播放
   11:13
   [6] 模块一 第一讲 概述(3)(上)
   3532播放
   11:11
   [7] 模块一 第一讲 概述(3)(下)
   1321播放
   11:17
   [8] 模块一 第一讲 概述(4)(上)
   3664播放
   12:18
   [9] 模块一 第一讲 概述(4)(中)
   792播放
   12:22
   [10] 模块一 第一讲 概述(4)(下)
   1001播放
   12:12
   [11] 模块一 第一讲 概述(5)(上)
   3554播放
   12:02
   [12] 模块一 第一讲 概述(5)(下)
   820播放
   12:05
   [13] 模块一 第一讲 概述(6)(上)
   3083播放
   12:21
   [14] 模块一 第一讲 概述(6)(下)
   856播放
   12:22
   [15] 模块二 第二讲 基本假设(1)(上...
   3593播放
   12:19
   [16] 模块二 第二讲 基本假设(1)(中...
   826播放
   12:28
   [17] 模块二 第二讲 基本假设(1)(下...
   1065播放
   12:22
   [18] 模块二 第二讲 基本假设(2)(上...
   2682播放
   11:46
   [19] 模块二 第二讲 基本假设(2)(下...
   1304播放
   11:49
   [20] 模块二 第二讲 基本假设(3)(上...
   2654播放
   12:51
   [21] 模块二 第二讲 基本假设(3)(下...
   718播放
   12:53
   [22] 模块三 囚犯困境(一)(上)
   3134播放
   09:26
   [23] 模块三 囚犯困境(一)(下)
   866播放
   09:27
   [24] 模块三 囚犯困境(二)(上)
   3131播放
   11:54
   [25] 模块三 囚犯困境(二)(中)
   1229播放
   11:59
   [26] 模块三 囚犯困境(二)(下)
   685播放
   11:56
   [27] 模块三 囚犯困境(三)(上)
   2950播放
   11:27
   [28] 模块三 囚犯困境(三)(下)
   833播放
   11:26
   [29] 模块三 囚犯困境(四)(上)
   2456播放
   10:05
   [30] 模块三 囚犯困境(四)(下)
   1511播放
   10:13
   [31] 模块三 囚犯困境(五)(上)
   2715播放
   12:04
   [32] 模块三 囚犯困境(五)(下)
   1422播放
   12:06
   [33] 模块四 万元陷阱和智猪博弈(一)(...
   3439播放
   10:52
   [34] 模块四 万元陷阱和智猪博弈(一)(...
   986播放
   10:54
   [35] 模块四 万元陷阱和智猪博弈(一)(...
   966播放
   10:48
   [36] 模块四 万元陷阱和智猪博弈(二)(...
   2862播放
   13:46
   [37] 模块四 万元陷阱和智猪博弈(二)(...
   1245播放
   13:50
   [38] 模块四 万元陷阱和智猪博弈(三)(...
   2627播放
   10:16
   [39] 模块四 万元陷阱和智猪博弈(三)(...
   960播放
   10:17
   [40] 模块四 万元陷阱和智猪博弈(三)(...
   1217播放
   10:13
   [41] 模块四 万元陷阱和智猪博弈(四)(...
   2430播放
   10:33
   [42] 模块四 万元陷阱和智猪博弈(四)(...
   1274播放
   10:36
   [43] 模块四 万元陷阱和智猪博弈(四)(...
   1225播放
   10:30
   [44] 模块五 懦夫博弈和性别战(一)(上...
   4020播放
   10:23
   [45] 模块五 懦夫博弈和性别战(一)(下...
   879播放
   10:23
   [46] 模块五 懦夫博弈和性别战(二)(上...
   4299播放
   10:39
   [47] 模块五 懦夫博弈和性别战(二)(下...
   1712播放
   10:39
   [48] 模块五 懦夫博弈和性别战(三)(上...
   3224播放
   10:27
   [49] 模块五 懦夫博弈和性别战(三)(下...
   1214播放
   10:26
   [50] 模块五 懦夫博弈和性别战(四)(上...
   3576播放
   06:48
   [51] 模块五 懦夫博弈和性别战(四)(下...
   1655播放
   06:45
   [52] 模块五 懦夫博弈和性别战(五)(上...
   3103播放
   08:37
   [53] 模块五 懦夫博弈和性别战(五)(下...
   1120播放
   08:42
   [54] 模块五 懦夫博弈和性别战(六)(上...
   3750播放
   11:06
   [55] 模块五 懦夫博弈和性别战(六)(中...
   1488播放
   11:09
   [56] 模块五 懦夫博弈和性别战(六)(下...
   1571播放
   11:08
   [57] 模块六 混合策略和监督博弈(一)(...
   3417播放
   09:27
   [58] 模块六 混合策略和监督博弈(一)(...
   1134播放
   09:32
   [59] 模块六 混合策略和监督博弈(二)(...
   3085播放
   08:27
   [60] 模块六 混合策略和监督博弈(二)(...
   688播放
   08:23
   [61] 模块六 混合策略和监督博弈(三)(...
   3384播放
   07:55
   [62] 模块六 混合策略和监督博弈(三)(...
   680播放
   07:52
   [63] 模块六 混合策略和监督博弈(四)(...
   2979播放
   06:13
   [64] 模块六 混合策略和监督博弈(四)(...
   1382播放
   06:10
   [65] 模块六 混合策略和监督博弈(五)(...
   2668播放
   09:48
   [66] 模块六 混合策略和监督博弈(五)(...
   1373播放
   09:48
   [67] 模块六 混合策略和监督博弈(六)(...
   2777播放
   12:09
   [68] 模块六 混合策略和监督博弈(六)(...
   1240播放
   12:19
   [69] 模块六 混合策略和监督博弈(六)(...
   969播放
   12:02
   [70] 模块七 最后通牒与讨价还价(1)(...
   3701播放
   待播放
   [71] 模块七 最后通牒与讨价还价(1)(...
   1511播放
   11:20
   [72] 模块七 最后通牒与讨价还价(1)(...
   939播放
   11:06
   [73] 模块七 最后通牒与讨价还价(2)(...
   2726播放
   12:53
   [74] 模块七 最后通牒与讨价还价(2)(...
   917播放
   13:03
   [75] 模块七 最后通牒与讨价还价(2)(...
   1559播放
   12:50
   [76] 模块七 最后通牒与讨价还价(3)(...
   2362播放
   15:00
   [77] 模块七 最后通牒与讨价还价(3)(...
   906播放
   15:05
   [78] 模块七 最后通牒与讨价还价(4)(...
   3015播放
   14:07
   [79] 模块七 最后通牒与讨价还价(4)(...
   932播放
   14:13
   [80] 模块八 重复博弈和制度建设(1)(...
   3016播放
   11:31
   [81] 模块八 重复博弈和制度建设(1)(...
   1357播放
   11:41
   [82] 模块八 重复博弈和制度建设(1)(...
   792播放
   11:31
   [83] 模块八 重复博弈和制度建设(2)(...
   2460播放
   13:19
   [84] 模块八 重复博弈和制度建设(2)(...
   719播放
   13:23
   [85] 模块八 重复博弈和制度建设(2)(...
   730播放
   13:18
   [86] 模块八 重复博弈和制度建设(3)(...
   2631播放
   11:11
   [87] 模块八 重复博弈和制度建设(3)(...
   1084播放
   11:13
   [88] 模块八 重复博弈和制度建设(3)(...
   985播放
   11:09
   为你推荐
   00:36
   专家:即使世界人口再增10亿,从经...
   1192播放
   00:30
   经济学家老被骂?厉以宁:大家要宽容...
   1268播放
   06:57
   1.1 你不知道的博弈论(2)(上...
   1155播放
   09:12
   1.1为什么学习经济学(下)
   2294播放
   07:06
   第二节 经济学的研究内容
   1.0万播放
   08:50
   1.3经济学的分析方法(下)
   1140播放
   08:35
   第六节 新结构经济学的中心思想:新...
   1066播放
   18:05
   【普林斯顿大学公开课:比特币与加密...
   1.6万播放
   14:17
   中国人民大学公开课:法经济学的学科...
   1.0万播放
   09:24
   第10章 博弈论初步(下)
   1192播放
   24:22
   07【经济学】最后一位经济学通才
   1497播放
   10:09
   U8T3 本届诺贝尔经济学奖引发经...
   886播放
   08:22
   2-6各种弹性——其他弹性_微观经...
   1546播放