APP下载
反馈
1.3人工智能研究的基本内容(下)
929 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(74)
   自动播放
   [1] 1.1人工智能的基本概念(上)
   1527播放
   06:17
   [2] 1.1人工智能的基本概念(下)
   1138播放
   06:16
   [3] 1.3人工智能研究的基本内容(上)
   1510播放
   06:45
   [4] 1.3人工智能研究的基本内容(下)
   929播放
   待播放
   [5] 1.4未来人工智能社会畅想(上)
   690播放
   05:29
   [6] 1.4未来人工智能社会畅想(下)
   878播放
   05:27
   [7] 2.2搜索问题(上)
   1404播放
   06:12
   [8] 2.2搜索问题(下)
   1389播放
   06:13
   [9] 2.3搜索问题的表示(上)
   1165播放
   07:15
   [10] 2.3搜索问题的表示(下)
   776播放
   07:18
   [11] 2.4解的搜索(上)
   733播放
   08:11
   [12] 2.4解的搜索(下)
   952播放
   08:09
   [13] 2.4解的搜索(上)
   639播放
   06:34
   [14] 2.4解的搜索(下)
   677播放
   06:31
   [15] 2.5盲目搜索(上)
   536播放
   07:33
   [16] 2.5盲目搜索(下)
   1399播放
   07:29
   [17] 3.1启发搜索(上)
   1367播放
   07:14
   [18] 3.1启发搜索(下)
   572播放
   07:11
   [19] 3.2知情搜索--找到任何解(上)
   1178播放
   05:11
   [20] 3.2知情搜索--找到任何解(下)
   1276播放
   05:08
   [21] 3.3知情搜索--找到最优解(上)
   572播放
   06:10
   [22] 3.3知情搜索--找到最优解(下)
   1279播放
   06:12
   [23] 3.3知情搜索--找到最优解(上)
   666播放
   05:42
   [24] 3.3知情搜索--找到最优解(下)
   993播放
   05:48
   [25] 3.4知情搜索--高级搜索算法:约...
   761播放
   05:56
   [26] 3.4知情搜索--高级搜索算法:约...
   926播放
   05:55
   [27] 4.1博弈原理(上)
   790播放
   05:19
   [28] 4.1博弈原理(下)
   1262播放
   05:22
   [29] 4.3极小化极大算法(上)
   1339播放
   06:00
   [30] 4.3极小化极大算法(下)
   1273播放
   06:03
   [31] 5.1 逻辑与知识表示(上)
   666播放
   06:23
   [32] 5.1 逻辑与知识表示(下)
   866播放
   06:21
   [33] 5.1 逻辑与知识表示(上)
   1306播放
   10:04
   [34] 5.1 逻辑与知识表示(下)
   1500播放
   10:09
   [35] 5.1 逻辑与知识表示(上)
   913播放
   11:08
   [36] 5.1 逻辑与知识表示(下)
   1394播放
   11:06
   [37] 5.2 自然演绎推理(上)
   962播放
   05:53
   [38] 5.2 自然演绎推理(下)
   727播放
   05:55
   [39] 5.2 自然演绎推理(上)
   605播放
   06:21
   [40] 5.2 自然演绎推理(下)
   1159播放
   06:25
   [41] 5.3 归结演绎推理(上)
   1298播放
   09:07
   [42] 5.3 归结演绎推理(下)
   1346播放
   09:10
   [43] 5.3 归结演绎推理(上)
   840播放
   06:40
   [44] 5.3 归结演绎推理(下)
   1448播放
   06:39
   [45] 5.3 归结演绎推理(上)
   1019播放
   05:22
   [46] 5.3 归结演绎推理(下)
   1125播放
   05:18
   [47] 5.3 归结演绎推理(上)
   783播放
   06:07
   [48] 5.3 归结演绎推理(下)
   551播放
   06:12
   [49] 6.1产生式系统(上)
   825播放
   07:09
   [50] 6.1产生式系统(下)
   1070播放
   07:08
   [51] 6.1产生式系统(上)
   1227播放
   05:54
   [52] 6.1产生式系统(下)
   829播放
   05:53
   [53] 6.1产生式系统(上)
   623播放
   05:34
   [54] 6.1产生式系统(下)
   1473播放
   05:32
   [55] 6.2 可信度方法(上)
   956播放
   08:22
   [56] 6.2 可信度方法(下)
   960播放
   08:23
   [57] 6.3 证据理论(上)
   1053播放
   05:43
   [58] 6.3 证据理论(下)
   731播放
   05:39
   [59] 6.3 证据理论(上)
   1349播放
   05:11
   [60] 6.3 证据理论(下)
   617播放
   05:13
   [61] 7.1 模糊理论(上)
   760播放
   06:50
   [62] 7.1 模糊理论(下)
   539播放
   06:48
   [63] 7.1 模糊理论(上)
   926播放
   05:33
   [64] 7.1 模糊理论(下)
   951播放
   05:36
   [65] 7.1 模糊理论(上)
   802播放
   06:42
   [66] 7.1 模糊理论(下)
   1202播放
   06:45
   [67] 7.2 模糊推理(上)
   1479播放
   08:26
   [68] 7.2 模糊推理(下)
   1339播放
   08:25
   [69] 7.2 模糊推理(上)
   1415播放
   07:09
   [70] 7.2 模糊推理(下)
   1254播放
   07:10
   [71] 8.1 专家系统简介(上)
   876播放
   05:45
   [72] 8.1 专家系统简介(下)
   541播放
   05:46
   [73] 8.4 专家系统的建立(上)
   840播放
   05:08
   [74] 8.4 专家系统的建立(下)
   1307播放
   05:11
   为你推荐
   05:26
   5.6人工智能系统中的自动控制(上...
   882播放
   08:31
   9.4 思维和人工智能(上)
   1123播放
   01:11
   4.2 人工智能与设计
   1392播放
   05:41
   人工智能 未来已来?(下)
   716播放
   03:37
   打破人工智能织造的“信息茧房”,我...
   1353播放
   07:49
   1. 人工智能基本概念和战略意义(...
   822播放
   14:10
   【TED】商业技术专家:如何最大化...
   4.6万播放
   02:30
   人工智能会不会取代人类(上)
   982播放
   04:54
   等你看不清时,人工智能会拯救你的眼...
   1849播放
   15:54
   【西安交通大学公开课:自动化专业导...
   1878播放
   04:07
   学习人工智能需要掌握哪些知识?
   702播放
   14:19
   机器人是如何识别物体的?人工智能运...
   1.8万播放
   00:51
   全透明还有人工智能帮你搓澡的全自动...
   755播放
   14:29
   AI人工智能如何改变我们未来的生活
   1622播放