APP下载
反馈
2.涵盖内容 What We'll Cover
964 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(21)
   自动播放
   [1] 1.简介 Introduction
   1425播放
   01:46
   [2] 2.涵盖内容 What We'll...
   964播放
   待播放
   [3] 3.色彩的力量和陷阱The Pow...
   1481播放
   05:53
   [4] 4.谈论颜色How to Talk...
   1365播放
   02:42
   [5] 5.原则1:相对性Principl...
   1324播放
   03:16
   [6] 6.原则2:一致性Principl...
   1273播放
   03:05
   [7] 7.原则3:价值对比Princip...
   1351播放
   04:14
   [8] 8.原则4:强调色Principl...
   1240播放
   03:20
   [9] 9.原则5:比例Principle...
   1447播放
   01:55
   [10] 10.工作中的颜色:杰作Color...
   983播放
   06:45
   [11] 11.工作中的颜色:客户项目Col...
   1162播放
   04:05
   [12] 12.准备作品Prepare Yo...
   1508播放
   07:42
   [13] 13.“偷”调色板“Steal” ...
   987播放
   05:57
   [14] 13.“偷”调色板“Steal” ...
   680播放
   05:59
   [15] 14.个性化你的调色盘Person...
   1285播放
   05:08
   [16] 14.个性化你的调色盘Person...
   1302播放
   05:08
   [17] 15.优化调色板Refine Yo...
   848播放
   05:26
   [18] 15.优化调色板Refine Yo...
   628播放
   05:28
   [19] 16.收尾工作Finishing ...
   538播放
   07:02
   [20] 17.输出作品Export You...
   1478播放
   03:00
   [21] 18.最后的想法Final Tho...
   1293播放
   00:41
   为你推荐
   01:12
   一定要告诉孩子九大安全知识
   1543播放
   10:50
   第1讲 RTOS背景知识简介(上)
   1017播放
   08:36
   03-专题一-相关基础知识(一)(...
   3173播放
   02:16
   对话此念:面对新领域、新知识我怎样...
   1271播放
   02:58
   2.4补充基础技术知识:认识iso
   1402播放
   19:37
   【001学霸一本通】04信息技术知...
   1454播放
   05:35
   统计【辞典】5方差知识补充(新教材...
   1671播放
   01:21
   属加种差 #思维 #种类 #认知 ...
   1252播放
   00:43
   管理是实践而非知识#职场干货 #认...
   1212播放
   1:03:19
   01【001教材精讲2022】第1...
   6659播放
   14:35
   伪知识视频是如何把观众变傻的?
   11.5万播放
   01:53
   自我满意是一剂药 #自我提升 #认...
   1313播放
   11:14
   航海技术专业导论(上)
   9892播放