APP下载
反馈
模块六 6.4 Time systems(上)
1426 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(59)
   自动播放
   [1] 模块一 1.1Culture(上)
   5533播放
   05:56
   [2] 模块一 1.1Culture(下)
   1352播放
   05:52
   [3] 模块一 1.2 Process o...
   1994播放
   06:32
   [4] 模块一 1.2 Process o...
   1270播放
   06:30
   [5] 模块一 1.3 Character...
   1548播放
   05:22
   [6] 模块一 1.3 Character...
   682播放
   05:24
   [7] 模块一 1.4 Interultu...
   1321播放
   06:56
   [8] 模块一 1.4 Interultu...
   1028播放
   06:55
   [9] 模块二 2.1 Value
   1230播放
   09:33
   [10] 模块二 2.2 Human Nat...
   1317播放
   09:07
   [11] 模块二 2.3 Human-nat...
   741播放
   07:02
   [12] 模块二 2.4 Sense of ...
   1620播放
   06:59
   [13] 模块二 2.5 Activity
   696播放
   05:35
   [14] 模块二 2.6 Social Re...
   913播放
   08:46
   [15] 模块三 3.1 Power Dis...
   790播放
   06:47
   [16] 模块三 3.1 Power Dis...
   936播放
   06:47
   [17] 模块三 3.2 Uncertain...
   676播放
   06:28
   [18] 模块三 3.2 Uncertain...
   752播放
   06:32
   [19] 模块三 3.3 Masculini...
   899播放
   06:41
   [20] 模块三 3.3 Masculini...
   1496播放
   06:45
   [21] 模块三 3.4 Individua...
   751播放
   05:43
   [22] 模块三 3.4 Individua...
   1277播放
   05:39
   [23] 模块四 4.1 Introduct...
   676播放
   05:20
   [24] 模块四 4.1 Introduct...
   1391播放
   05:23
   [25] 模块四 4.2 Context(上...
   1311播放
   05:33
   [26] 模块四 4.2 Context(下...
   543播放
   05:36
   [27] 模块四 4.3 Communica...
   1120播放
   06:44
   [28] 模块四 4.3 Communica...
   1188播放
   06:41
   [29] 模块四 4.4 In-groups...
   681播放
   06:42
   [30] 模块四 4.4 In-groups...
   985播放
   06:42
   [31] 模块四 4.5 Orientati...
   1012播放
   06:09
   [32] 模块四 4.5 Orientati...
   861播放
   06:06
   [33] 模块五 5.1 Language ...
   883播放
   09:00
   [34] 模块五 5.2 Cultural ...
   1037播放
   09:08
   [35] 模块五 5.3 Social No...
   1213播放
   05:36
   [36] 模块五 5.3 Social No...
   1029播放
   05:33
   [37] 模块五 5.4 Verbal St...
   1449播放
   09:14
   [38] 模块六 6.1 Body lang...
   1732播放
   05:16
   [39] 模块六 6.1 Body lang...
   1525播放
   05:19
   [40] 模块六 6.2 Personal ...
   707播放
   05:17
   [41] 模块六 6.2 Personal ...
   1464播放
   05:22
   [42] 模块六 6.3 Territory
   1086播放
   09:45
   [43] 模块六 6.4 Time syst...
   1426播放
   待播放
   [44] 模块六 6.4 Time syst...
   742播放
   05:19
   [45] 模块七 7.1Cultural S...
   1690播放
   06:12
   [46] 模块七 7.1Cultural S...
   1571播放
   06:11
   [47] 模块七 7.2Ethnocentr...
   1031播放
   05:13
   [48] 模块七 7.2Ethnocentr...
   766播放
   05:18
   [49] 模块七 7.3Stereotype
   956播放
   08:59
   [50] 模块七 7.4 Accultura...
   1175播放
   06:15
   [51] 模块七 7.4 Accultura...
   1058播放
   06:19
   [52] 模块八 8.1 Business ...
   1414播放
   05:38
   [53] 模块八 8.1 Business ...
   596播放
   05:36
   [54] 模块八 8.2 business ...
   1601播放
   06:28
   [55] 模块八 8.2 business ...
   774播放
   06:33
   [56] 模块八 8.3Business m...
   1458播放
   06:47
   [57] 模块八 8.3Business m...
   765播放
   06:49
   [58] 模块八 8.4 education...
   1270播放
   07:26
   [59] 模块八 8.4 education...
   597播放
   07:24
   为你推荐
   10:24
   6英语作业讲解课(上)
   691播放
   07:06
   《过渡语法》之句子结构上
   2599播放
   22:50
   【竞赛】全国大学生英语竞赛(C类)...
   2194播放
   08:02
   英语沟通技巧专项课程 5.2完善发...
   9.0万播放
   01:04
   competition比赛
   1165播放
   09:14
   【共78集】实用大学英语语法:零基...
   4804播放
   01:53
   【西班牙语零基础教学 】第十四节前...
   7294播放
   12:40
   英语启蒙全攻略:幼儿英语词汇教学示...
   2347播放
   12:34
   北京科技大学公开课:大学英语自学课...
   1996播放
   10:27
   【TED】不要固执于英语
   54.6万播放
   16:00
   【高中英语】精华名师宋老师基础语法...
   1286播放
   13:06
   职业汉语 阅读理解 (下)
   1193播放
   11:21
   韩语学习入门教学躺着学好韩语(下)
   1515播放
   06:52
   3.1 成功的英语口语教学要素(上...
   2065播放