APP下载
反馈
7.5 摩擦力(上)
2337 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(57)
   自动播放
   [3] 7.2 力的描述(上)
   2907播放
   09:37
   [4] 7.2 力的描述(下)
   2416播放
   09:43
   [5] 7.3 弹力 弹簧测力计(上)
   2545播放
   10:18
   [6] 7.3 弹力 弹簧测力计(下)
   2346播放
   10:15
   [9] 7.5 摩擦力(上)
   2337播放
   待播放
   [10] 7.5 摩擦力(下)
   1840播放
   09:54
   [11] 7.6 复习课(上)
   2092播放
   11:18
   [12] 7.6 复习课(下)
   1077播放
   11:16
   [13] 8.1 牛顿第一定律和惯性(上)
   1653播放
   10:02
   [14] 8.1 牛顿第一定律和惯性(下)
   1953播放
   10:27
   [15] 8.2 力的平衡1(上)
   1472播放
   11:06
   [16] 8.2 力的平衡1(下)
   1237播放
   11:17
   [17] 8.2 力的平衡2(上)
   1322播放
   10:05
   [18] 8.2 力的平衡2(下)
   1586播放
   10:02
   [19] 8.3 力改变物体的运动状态(上)
   1693播放
   10:11
   [20] 8.3 力改变物体的运动状态(下)
   1477播放
   10:19
   [21] 9.1 压强1(上)
   2722播放
   10:02
   [22] 9.1 压强1(下)
   2229播放
   10:03
   [23] 9.1 压强2(上)
   1530播放
   09:43
   [24] 9.1 压强2(下)
   1860播放
   09:50
   [25] 9.2 液体的压强1(上)
   2177播放
   09:54
   [26] 9.2 液体的压强1(下)
   1870播放
   09:51
   [27] 9.2 液体的压强2(上)
   1642播放
   10:07
   [28] 9.2 液体的压强2(下)
   1976播放
   10:13
   [29] 9.3 连通器(上)
   2134播放
   10:16
   [30] 9.3 连通器(下)
   1613播放
   10:17
   [31] 9.4 大气压强(上)
   1833播放
   10:08
   [32] 9.4 大气压强(下)
   1105播放
   10:07
   [33] 10.1 在流体中运动(上)
   1294播放
   10:10
   [34] 10.1 在流体中运动(下)
   1769播放
   10:18
   [35] 10.2 认识浮力(上)
   1552播放
   10:00
   [36] 10.2 认识浮力(下)
   1726播放
   10:06
   [37] 10.3 科学探究:浮力的大小1(...
   1446播放
   10:29
   [38] 10.3 科学探究:浮力的大小1(...
   1584播放
   10:32
   [39] 10.3 科学探究:浮力的大小2(...
   1626播放
   09:34
   [40] 10.3 科学探究:浮力的大小2(...
   914播放
   09:36
   [41] 10.4 沉与浮(上)
   1164播放
   09:57
   [42] 10.4 沉与浮(下)
   940播放
   10:04
   [43] 10.5 复习课(上)
   1458播放
   10:59
   [44] 10.5 复习课(下)
   1193播放
   11:05
   [45] 11.1 杠杆1(上)
   2447播放
   10:15
   [46] 11.1 杠杆1(下)
   2003播放
   10:27
   [47] 11.1 杠杆2(上)
   1646播放
   10:14
   [48] 11.1 杠杆2(下)
   1785播放
   10:15
   [49] 11.2 滑轮(上)
   2202播放
   10:18
   [50] 11.2 滑轮(下)
   1758播放
   10:20
   [51] 11.3 功 功率(上)
   1473播放
   10:22
   [52] 11.3 功 功率(下)
   1196播放
   10:35
   [53] 11.4 机械效率(下)
   1821播放
   10:27
   [54] 11.5 改变世界的机械(上)
   1529播放
   10:04
   [55] 11.5 改变世界的机械(下)
   1544播放
   10:01
   [56] 11.6 复习课(上)
   1104播放
   09:30
   [57] 11.6 复习课(下)
   904播放
   09:29
   为你推荐
   01:05
   晚说话三分钟,能减少很多摩擦
   1562播放
   01:45
   为什么热熔轮胎是光面的,起步时都变...
   1483播放
   14:50
   第4章第5节 运动与摩擦力(下)
   833播放
   01:34
   这4点帮糖友评估自己的运动强度
   1534播放
   00:44
   很特别的训练拉伸
   671播放
   05:24
   汽车摩擦力的重要参数
   1236播放
   02:04
   初中物理竞赛题:物体匀速直线运动,...
   980播放
   01:20
   两本书交叉叠加后的摩擦力有多大?坦...
   2794播放
   02:09
   中考物理常考题,压强、浮力、摩擦力
   795播放
   08:52
   判断摩擦力方向的两道经典例题
   624播放
   13:20
   魔方转动的数学描述(下)
   1541播放
   14:54
   苏教物理8下-摩擦力_ECF3(中...
   1160播放
   03:16
   【麻省理工大学公开课: 经典力学】...
   1096播放
   17:01
   第3讲 三种基本力(重力、弹力和摩...
   910播放