APP下载
反馈
5.4 边沿触发的D触发器(上)
1196 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(71)
   自动播放
   [1] 1.1.1课程简介
   4880播放
   09:59
   [2] 1.2.1数制和数值的相互转换(上...
   1621播放
   06:55
   [3] 1.2.1数制和数值的相互转换(下...
   1351播放
   06:58
   [4] 1.3.1常用的编码
   1097播放
   09:45
   [5] 2.1.1 基本逻辑运算
   1309播放
   09:17
   [6] 2.1.2 复合逻辑运算
   1198播放
   09:55
   [7] 2.2.1逻辑代数运算(上)
   1742播放
   05:54
   [8] 2.2.1逻辑代数运算(下)
   1426播放
   05:56
   [9] 2.2.2 逻辑代数定理(上)
   847播放
   05:31
   [10] 2.2.2 逻辑代数定理(下)
   1674播放
   05:30
   [11] 2.3 最小项表达式(上)
   856播放
   05:46
   [12] 2.3 最小项表达式(下)
   1226播放
   05:50
   [13] 2.4.1 卡诺图化简(1)(上)
   1293播放
   05:33
   [14] 2.4.1 卡诺图化简(1)(下)
   784播放
   05:34
   [15] 2.4.2 卡诺图化简(2)(上)
   1293播放
   05:33
   [16] 2.4.2 卡诺图化简(2)(下)
   1000播放
   05:34
   [17] 2.4.3 卡诺图化简(3)(上)
   1578播放
   06:10
   [18] 2.4.3 卡诺图化简(3)(下)
   1076播放
   06:07
   [19] 2.5 无关项及其化简
   1384播放
   09:13
   [20] 3.1 二极管和三极管开关特性(上...
   1514播放
   05:52
   [21] 3.1 二极管和三极管开关特性(下...
   1600播放
   05:57
   [22] 3.2 TTL门电路(上)
   1675播放
   06:11
   [23] 3.2 TTL门电路(下)
   734播放
   06:09
   [24] 3.3 CMOS门电路(上)
   969播放
   06:13
   [25] 3.3 CMOS门电路(下)
   1519播放
   06:15
   [26] 4.1 组合逻辑电路的设计和分析
   1687播放
   09:58
   [27] 4.2.1 编码器(1)(上)
   1384播放
   05:34
   [28] 4.2.1 编码器(1)(下)
   940播放
   05:38
   [29] 4.2.2 编码器(2)(上)
   1746播放
   05:11
   [30] 4.2.2 编码器(2)(下)
   991播放
   05:10
   [31] 4.3.1 译码器(1)(上)
   1357播放
   06:55
   [32] 4.3.1 译码器(1)(下)
   892播放
   06:58
   [33] 4.3.2 译码器(2)(上)
   1544播放
   05:59
   [34] 4.3.2 译码器(2)(下)
   1335播放
   05:57
   [35] 4.4 数据选择器(上)
   1652播放
   06:17
   [36] 4.4 数据选择器(下)
   787播放
   06:21
   [37] 4.5.1 加法器(1)(上)
   1652播放
   05:24
   [38] 4.5.1 加法器(1)(下)
   1303播放
   05:25
   [39] 4.5.2 加法器(2)(上)
   1239播放
   05:37
   [40] 4.5.2 加法器(2)(下)
   1579播放
   05:43
   [41] 4.6 数值比较器(上)
   895播放
   06:29
   [42] 4.6 数值比较器(下)
   779播放
   06:35
   [43] 4.7 竞争和冒险(上)
   1153播放
   05:49
   [44] 4.7 竞争和冒险(下)
   1429播放
   05:55
   [45] 5.1 SR锁存器(上)
   1590播放
   05:25
   [46] 5.1 SR锁存器(下)
   1466播放
   05:30
   [47] 5.2 电平触发的SR触发器(上)
   897播放
   06:14
   [48] 5.2 电平触发的SR触发器(下)
   1456播放
   06:15
   [49] 5.3 脉冲触发的JK触发器(上)
   976播放
   06:55
   [50] 5.3 脉冲触发的JK触发器(下)
   1527播放
   07:01
   [51] 5.4 边沿触发的D触发器(上)
   1196播放
   待播放
   [52] 5.4 边沿触发的D触发器(下)
   606播放
   06:27
   [53] 6.1.1 寄存器与移位寄存器
   1140播放
   07:19
   [54] 6.1.2 集成移位寄存器
   627播放
   07:39
   [55] 6.2.1 二进制同步计数器
   762播放
   08:16
   [56] 6.2.2 同步十进制计数器
   628播放
   07:52
   [57] 6.2.3 异步二进制计数器
   1356播放
   07:34
   [58] 6.3.1 模N计数器(1)
   1155播放
   07:10
   [59] 6.3.2 模N计数器(2)
   702播放
   07:40
   [60] 6.4.1 同步时序电路设计(1)
   1207播放
   07:32
   [61] 6.4.2 同步时序电路设计(2)
   1011播放
   07:50
   [62] 6.5 环形计数器
   984播放
   06:45
   [63] 6.6 序列脉冲发生器
   776播放
   07:29
   [64] 7.1 555定时器及施密特触发器
   1163播放
   08:00
   [65] 7.2 555定时器构成的单稳态触...
   1403播放
   08:28
   [66] 8.1 D/A转换器(上)
   1143播放
   05:20
   [67] 8.1 D/A转换器(下)
   1176播放
   05:24
   [68] 8.2.1 A/D转换器(1)(...
   1377播放
   05:33
   [69] 8.2.1 A/D转换器(1)(...
   1479播放
   05:35
   [70] 8.2.2 A/D转换器(2)(...
   1003播放
   05:10
   [71] 8.2.2 A/D转换器(2)(...
   925播放
   05:08
   为你推荐
   09:52
   【数据库原理与设计】触发器(下)
   1118播放
   08:58
   9.2 钟控双稳态触发器(下)
   1439播放
   07:18
   4.5.1 触发器的逻辑符号v2
   1563播放
   05:45
   同步R-S触发器(上)
   1385播放
   06:11
   第18讲 基本触发器和同步触发器(...
   1423播放
   05:46
   7.3 触发器应用举例(上)
   958播放
   08:01
   【计算机结构与逻辑设计】8.2 施...
   1101播放
   06:08
   p3交互触发器的设置(下)
   1274播放
   13:19
   MySQL9.1删除触发器、使用触...
   898播放
   26:48
   动画触发器和一般效果选项
   1684播放
   06:14
   模块五 5.4 其它功能触发器及应...
   1464播放
   05:05
   ch10八字眉 触发器 trigg...
   1387播放
   15:34
   42.施密特触发器的工作原理和应用...
   929播放
   05:17
   8.4.4时序逻辑电路——寄存器及...
   1403播放