APP下载
反馈
0.2 函数-part 4 基本初等函数与初等函数(下)
870 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(158)
   自动播放
   [1] 0.1 集合与区间
   2.2万播放
   06:25
   [2] 模块一 0.2 函数-part 1...
   5468播放
   08:56
   [3] 模块一 0.2 函数-part 2...
   2611播放
   05:33
   [4] 0.2 函数-part 3 复合函...
   4001播放
   06:34
   [5] 0.2 函数-part 4 基本初...
   5092播放
   07:27
   [6] 0.2 函数-part 4 基本初...
   870播放
   待播放
   [7] 模块一 1.1 数列的极限-par...
   6092播放
   03:06
   [8] 模块一 1.1 数列的极限-par...
   1.6万播放
   05:25
   [9] 模块一 1.1 数列的极限-par...
   1800播放
   05:28
   [10] 模块一 1.1 数列的极限-par...
   8834播放
   07:17
   [11] 模块一 1.1 数列的极限-par...
   6901播放
   06:26
   [12] 模块一 1.1 数列的极限-par...
   1524播放
   06:30
   [13] 模块一 1.1 数列的极限-par...
   3854播放
   07:04
   [14] 模块一 1.1 数列的极限-par...
   1597播放
   07:00
   [15] 模块二 1.2 函数的极限-par...
   4971播放
   08:21
   [16] 模块二 1.2 函数的极限-par...
   3754播放
   07:37
   [21] 模块二 1.2 函数的极限-par...
   3168播放
   05:42
   [22] 模块二 1.2 函数的极限-par...
   1092播放
   05:40
   [23] 模块二 1.3 极限的运算法则-p...
   2596播放
   07:20
   [24] 模块二 1.3 极限的运算法则-p...
   1097播放
   07:19
   [25] 模块二 1.3 极限的运算法则-p...
   2814播放
   10:34
   [26] 模块二 1.3 极限的运算法则-p...
   1554播放
   10:36
   [27] 模块二 1.3 极限的运算法则-p...
   2587播放
   05:12
   [28] 模块二 1.3 极限的运算法则-p...
   862播放
   05:10
   [29] 模块二 1.3 极限的运算法则-p...
   2411播放
   06:28
   [30] 模块二 1.3 极限的运算法则-p...
   738播放
   06:33
   [31] 模块三 1.4 两个重要极限-pa...
   2551播放
   09:20
   [32] 模块三 1.4 两个重要极限-pa...
   2223播放
   07:08
   [33] 模块三 1.4 两个重要极限-pa...
   585播放
   07:12
   [34] 模块三 1.4 两个重要极限-pa...
   2461播放
   09:02
   [35] 模块三 1.4 两个重要极限-pa...
   847播放
   09:00
   [36] 模块三 1.4 两个重要极限-pa...
   1978播放
   11:29
   [37] 模块三 1.4 两个重要极限-pa...
   1044播放
   11:35
   [38] 模块三 1.5 无穷小与无穷大-p...
   3449播放
   10:30
   [39] 模块三 1.5 无穷小与无穷大-p...
   690播放
   10:26
   [40] 模块三 1.5 无穷小与无穷大-p...
   1910播放
   07:31
   [41] 模块三 1.5 无穷小与无穷大-p...
   1124播放
   07:29
   [42] 模块三 1.5 无穷小与无穷大-p...
   2786播放
   12:28
   [43] 模块三 1.5 无穷小与无穷大-p...
   1453播放
   12:33
   [44] 模块三 1.5 无穷小与无穷大-p...
   2967播放
   08:37
   [45] 模块三 1.5 无穷小与无穷大-p...
   749播放
   08:41
   [46] 模块四 1.6 函数的连续性-pa...
   2676播放
   05:54
   [47] 模块四 1.6 函数的连续性-pa...
   1572播放
   05:57
   [48] 模块四 1.6 函数的连续性-pa...
   1999播放
   06:06
   [49] 模块四 1.6 函数的连续性-pa...
   954播放
   06:07
   [50] 模块四 1.6 函数的连续性-pa...
   3712播放
   08:26
   [51] 模块四 1.6 函数的连续性-pa...
   601播放
   08:24
   [52] 模块四 1.6 函数的连续性-pa...
   1871播放
   06:22
   [53] 模块四 1.6 函数的连续性-pa...
   955播放
   06:22
   [54] 模块四 1.6 函数的连续性-pa...
   2088播放
   07:05
   [55] 模块四 1.6 函数的连续性-pa...
   1008播放
   07:09
   [56] 模块四 1.6 函数的连续性-pa...
   2507播放
   11:16
   [57] 模块四 1.6 函数的连续性-pa...
   694播放
   11:19
   [58] 模块四 1.6 函数的连续性-pa...
   2030播放
   05:25
   [60] 模块五 2.1 导数概念-part...
   1768播放
   05:41
   [61] 模块五 2.1 导数概念-part...
   1329播放
   05:46
   [62] 模块五 2.1 导数概念-part...
   1557播放
   09:21
   [63] 模块五 2.1 导数概念-part...
   1572播放
   07:20
   [64] 模块五 2.1 导数概念-part...
   705播放
   07:19
   [65] 模块五 2.1 导数概念-part...
   2307播放
   07:47
   [66] 模块五 2.1 导数概念-part...
   2256播放
   08:58
   [67] 模块五 2.1 导数概念-part...
   2394播放
   07:39
   [68] 模块五 2.2 求导法则与基本公式...
   1597播放
   09:39
   [69] 模块五 2.2 求导法则与基本公式...
   1865播放
   09:25
   [70] 模块五 2.2 求导法则与基本公式...
   1330播放
   05:12
   [71] 模块五 2.2 求导法则与基本公式...
   756播放
   05:15
   [72] 模块五 2.2 求导法则与基本公式...
   1397播放
   06:08
   [73] 模块五 2.2 求导法则与基本公式...
   1437播放
   06:07
   [74] 模块六 2.3 隐函数与参数方程的...
   1511播放
   08:07
   [75] 模块六 2.3 隐函数与参数方程的...
   1944播放
   08:28
   [76] 模块六 2.3 隐函数与参数方程的...
   1541播放
   07:39
   [77] 模块六 2.3 隐函数与参数方程的...
   1916播放
   05:55
   [78] 模块六 2.3 隐函数与参数方程的...
   1389播放
   08:43
   [79] 模块六 2.4 高阶导数-part...
   2095播放
   07:24
   [80] 模块六 2.4 高阶导数-part...
   1897播放
   09:17
   [81] 模块六 2.4 高阶导数-part...
   1440播放
   09:46
   [82] 模块六 2.4 高阶导数-part...
   2410播放
   07:21
   [83] 模块六 2.4 高阶导数-part...
   1812播放
   07:02
   [84] 模块七 2.5 函数的微分-par...
   2357播放
   09:20
   [85] 模块七 2.5 函数的微分-par...
   2150播放
   05:04
   [86] 模块七 2.5 函数的微分-par...
   750播放
   05:04
   [87] 模块七 2.5 函数的微分-par...
   1276播放
   06:09
   [88] 模块七 2.5 函数的微分-par...
   553播放
   06:10
   [89] 模块七 2.5 函数的微分-par...
   1639播放
   07:14
   [90] 模块七 2.5 函数的微分-par...
   1294播放
   05:20
   [91] 模块七 2.5 函数的微分-par...
   1201播放
   05:20
   [92] 模块八 3.1 微分中值定理-pa...
   2305播放
   10:08
   [93] 模块八 3.1 微分中值定理-pa...
   1305播放
   10:07
   [94] 模块八 3.1 微分中值定理-pa...
   2235播放
   09:00
   [95] 模块八 3.1 微分中值定理-pa...
   1526播放
   09:06
   [96] 模块八 3.1 微分中值定理-pa...
   1121播放
   05:06
   [97] 模块八 3.1 微分中值定理-pa...
   852播放
   05:09
   [98] 模块八 3.2 未定式的极限-pa...
   1867播放
   07:21
   [99] 模块八 3.2 未定式的极限-pa...
   1034播放
   07:19
   [100] 模块八 3.2 未定式的极限-pa...
   1846播放
   07:04
   [101] 模块八 3.2 未定式的极限-pa...
   1191播放
   07:05
   [102] 模块八 3.3 泰勒公式-part...
   1985播放
   08:40
   [103] 模块八 3.3 泰勒公式-part...
   1272播放
   08:47
   [104] 模块八 3.3 泰勒公式-part...
   2259播放
   08:14
   [105] 模块八 3.3 泰勒公式-part...
   1373播放
   08:19
   [106] 模块八 3.3 泰勒公式-part...
   1367播放
   05:42
   [107] 模块九 3.4 函数性态的研究-p...
   1362播放
   06:39
   [108] 模块九 3.4 函数性态的研究-p...
   1284播放
   06:45
   [109] 模块九 3.4 函数性态的研究-p...
   1018播放
   10:15
   [110] 模块九 3.4 函数性态的研究-p...
   593播放
   10:16
   [111] 模块九 3.4 函数性态的研究-p...
   1428播放
   06:32
   [112] 模块九 3.4 函数性态的研究-p...
   574播放
   06:31
   [113] 模块九 3.4 函数性态的研究-p...
   1019播放
   07:42
   [114] 模块九 3.4 函数性态的研究-p...
   812播放
   07:43
   [115] 模块九 3.5 曲线的曲率-par...
   1863播放
   05:43
   [116] 模块九 3.5 曲线的曲率-par...
   962播放
   05:45
   [117] 模块九 3.5 曲线的曲率-par...
   1256播放
   06:24
   [118] 模块九 3.5 曲线的曲率-par...
   1359播放
   06:25
   [119] 模块十 4.1 定积分的概念与性质...
   3332播放
   05:17
   [120] 模块十 4.1 定积分的概念与性质...
   989播放
   05:14
   [121] 模块十 4.1 定积分的概念与性质...
   3044播放
   06:24
   [122] 模块十 4.1 定积分的概念与性质...
   2925播放
   05:19
   [123] 模块十 4.1 定积分的概念与性质...
   1313播放
   05:25
   [124] 模块十 4.2 微积分基本定理-p...
   2600播放
   05:39
   [125] 模块十 4.2 微积分基本定理-p...
   968播放
   05:41
   [126] 模块十 4.2 微积分基本定理-p...
   3076播放
   08:11
   [127] 模块十一 4.3 不定积分-par...
   2756播放
   05:31
   [128] 模块十一 4.3 不定积分-par...
   1551播放
   05:30
   [129] 模块十一 4.3 不定积分-par...
   4608播放
   08:54
   [130] 模块十一 4.3 不定积分-par...
   1404播放
   08:57
   [131] 模块十一 4.3 不定积分-par...
   3061播放
   08:49
   [132] 模块十一 4.3 不定积分-par...
   819播放
   08:52
   [133] 模块十一 4.3 不定积分-par...
   3257播放
   06:38
   [134] 模块十一 4.3 不定积分-par...
   1331播放
   06:35
   [135] 模块十一 4.3 不定积分-par...
   2930播放
   07:26
   [136] 模块十一 4.3 不定积分-par...
   658播放
   07:28
   [137] 模块十一 4.3 不定积分-par...
   1636播放
   09:58
   [138] 模块十一 4.4 定积分的计算-p...
   2743播放
   06:59
   [139] 模块十一 4.4 定积分的计算-p...
   1358播放
   07:05
   [140] 模块十一 4.4 定积分的计算-p...
   1475播放
   06:13
   [141] 模块十一 4.4 定积分的计算-p...
   1057播放
   06:18
   [142] 模块十二 4.5 反常积分-par...
   2263播放
   06:09
   [143] 模块十二 4.5 反常积分-par...
   835播放
   06:15
   [144] 模块十二 4.5 反常积分-par...
   1334播放
   06:11
   [145] 模块十二 4.5 反常积分-par...
   573播放
   06:08
   [146] 模块十二 4.6 定积分的几何应用...
   1363播放
   07:51
   [147] 模块十二 4.6 定积分的几何应用...
   1888播放
   05:12
   [148] 模块十二 4.6 定积分的几何应用...
   1151播放
   05:12
   [149] 模块十二 4.6 定积分的几何应用...
   1358播放
   06:19
   [150] 模块十二 4.6 定积分的几何应用...
   1202播放
   06:41
   [151] 模块十二 4.6 定积分的几何应用...
   1117播放
   09:53
   [152] 模块十二 4.6 定积分的几何应用...
   1383播放
   06:48
   [153] 模块十二 4.6 定积分的几何应用...
   1537播放
   06:48
   [154] 模块十二 4.6 定积分的几何应用...
   1923播放
   05:17
   [155] 模块十二 4.6 定积分的几何应用...
   1136播放
   05:21
   [156] 模块十三 4.7 定积分的物理应用...
   928播放
   07:57
   [157] 模块十三 4.7 定积分的物理应用...
   1532播放
   06:50
   [158] 模块十三 4.7 定积分的物理应用...
   1261播放
   07:26
   为你推荐
   06:11
   模块四 第四讲 隐函数求导法则及对...
   597播放
   07:51
   模块三 第五讲 空间的直线及其方程...
   1060播放
   25:31
   3.8.1 Antiderivat...
   4172播放
   11:14
   模块十 9.2 矩阵相合对角化(下...
   1072播放
   11:21
   【北京航空航天大学公开课:数学大观...
   1792播放
   10:08
   模块三 2.7 Implicit ...
   1091播放
   06:26
   第十讲 空间曲线的切线与法平面(上...
   1441播放
   16:35
   第五章第三单元 高阶导数及微分:微...
   1.6万播放
   11:42
   第二十二章 二次函数 数学活动:研...
   1204播放
   06:19
   模块一 1.4.3-有限覆盖定理(...
   1233播放
   1:12:48
   【【麻省理工公开课】数学在金融中的...
   3.5万播放
   07:36
   【可汗学院公开课:电子工程】三角学...
   2.8万播放
   13:39
   【可汗学院公开课:多项式】圆锥曲线
   1.7万播放