APP下载
反馈
7.4 自然语言处理(下)
918 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(33)
   自动播放
   [1] 1.1 计算机能做什么
   2377播放
   07:12
   [2] 1.2 计算机的前世今生
   1742播放
   09:32
   [3] 1.3(上)计算思维(上)
   1287播放
   05:34
   [4] 1.3(上)计算思维(下)
   1069播放
   05:39
   [5] 1.3(下)计算思维
   1233播放
   08:38
   [6] 2.1 数制与数制转换(上)
   1650播放
   05:03
   [7] 2.1 数制与数制转换(下)
   1120播放
   05:04
   [8] 2.2 数字与数字编码
   1639播放
   09:17
   [9] 2.3 多媒体信息编码
   947播放
   09:57
   [10] 3.1 集成电路和摩尔定律
   1190播放
   06:53
   [11] 3.2 芯片是如何制成的(上)
   1270播放
   05:19
   [12] 3.2 芯片是如何制成的(下)
   671播放
   05:18
   [13] 3.3 冯·诺依曼机的结构与构成
   1520播放
   04:26
   [14] 3.4 机器指令与机器级程序
   1162播放
   07:58
   [15] 4.1 操作系统概述
   1455播放
   07:31
   [16] 4.2 高效的信息仓储中心——数据...
   1103播放
   09:42
   [17] 5.2(上)互联网
   1326播放
   07:27
   [18] 5.2(下)互联网
   1219播放
   08:42
   [19] 5.3(上)搜索引擎(上)
   1055播放
   05:07
   [20] 5.3(上)搜索引擎(下)
   980播放
   05:11
   [21] 5.1 计算机网络概述
   1650播放
   08:50
   [22] 5.3(下)搜索引擎
   1169播放
   05:28
   [23] 6.1 虚拟世界(上)
   632播放
   06:33
   [24] 6.1 虚拟世界(下)
   922播放
   06:38
   [25] 6.2 社会工程学(上)
   2431播放
   07:22
   [26] 6.2 社会工程学(下)
   1329播放
   07:27
   [27] 7.1 机器学习
   1612播放
   09:25
   [28] 7.2 计算机视觉
   1358播放
   08:01
   [29] 7.3 机器人(上)
   1869播放
   06:29
   [30] 7.3 机器人(下)
   1190播放
   06:26
   [31] 7.4 自然语言处理(上)
   1093播放
   05:18
   [32] 7.4 自然语言处理(下)
   918播放
   待播放
   [33] 7.5 计算机的未来
   1475播放
   08:14
   为你推荐
   07:11
   0-2 FORTRAN 语言简介(...
   860播放
   11:50
   D1-3-为什么选择Python语...
   1819播放
   14:55
   【TED】生而为人的语言
   2.8万播放
   52:45
   【麻省理工学院公开课:多核编程】S...
   2.0万播放
   32:48
   【【儿童发展心理学】华东师范大学(...
   1.3万播放
   05:39
   5.3幼儿期的语言发展(下)
   720播放
   14:59
   075.从C语言到C++(下)
   1286播放
   07:21
   【湖南大学公开课:生活中的语言与语...
   2.8万播放
   06:02
   第6节 语言发展和学前教育(上)
   4028播放
   14:13
   《维特根斯坦论语言的限度》(三)
   2.8万播放
   14:19
   03突破语言,地点如人(上)
   965播放
   13:47
   如何高效学习一门语言?
   8.1万播放
   03:05
   你们喜欢的“爱的语言”是哪一种?
   591播放
   07:14
   1.2语言和言语(上)
   4997播放