APP下载
反馈
1.8 脚本规范(下)
849 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(63)
   自动播放
   [1] 1.1 shell初识-语言介绍(...
   3726播放
   05:55
   [2] 1.1 shell初识-语言介绍(...
   1816播放
   05:52
   [3] 1.2 shell简介
   1674播放
   08:29
   [4] 1.3 bash基础特性(上)
   1195播放
   05:45
   [5] 1.3 bash基础特性(下)
   1940播放
   05:56
   [6] 1.4 shell环境变量(上)
   1519播放
   05:59
   [7] 1.4 shell环境变量(下)
   1576播放
   06:02
   [8] 1.5 前后端作业控制(上)
   1323播放
   06:05
   [9] 1.5 前后端作业控制(下)
   1475播放
   06:17
   [10] 1.6 重定向(上)
   1680播放
   06:39
   [11] 1.6 重定向(下)
   1616播放
   06:42
   [12] 1.7 管道及命令排序(上)
   775播放
   07:10
   [13] 1.7 管道及命令排序(下)
   732播放
   07:16
   [14] 1.8 脚本规范(上)
   863播放
   06:50
   [15] 1.8 脚本规范(下)
   849播放
   待播放
   [16] 1.9 脚本调试及运行
   1255播放
   05:32
   [17] 1.10 screen使用
   962播放
   07:58
   [18] 1.11 变量分类(上)
   1318播放
   06:14
   [19] 1.11 变量分类(下)
   1633播放
   06:17
   [20] 1.12 变量的赋值和引用
   968播放
   05:25
   [21] 1.13 变量的运算
   1229播放
   06:29
   [22] 1.14 变量内容的删除和替换(上...
   1559播放
   05:30
   [23] 1.14 变量内容的删除和替换(下...
   900播放
   05:31
   [24] 2.1 shell编程之函数(上)
   1324播放
   05:54
   [25] 2.1 shell编程之函数(下)
   1080播放
   06:11
   [26] 2.2 shell编程之for循环
   647播放
   09:33
   [27] 2.3 shell编程之while...
   822播放
   07:04
   [28] 2.4 shell编程之until...
   1332播放
   08:00
   [29] 2.5 shell条件测试(上)
   1040播放
   06:14
   [30] 2.5 shell条件测试(下)
   1106播放
   06:12
   [31] 2.6 shell条件测试用法(上...
   868播放
   05:47
   [32] 2.6 shell条件测试用法(下...
   676播放
   06:00
   [33] 2.7 shell的if语句
   840播放
   05:44
   [34] 2.8 shell的case语句
   1586播放
   04:27
   [35] 2.9 shell条件测试案例
   809播放
   08:27
   [36] 3.1 shell编程之数组的定义...
   734播放
   07:52
   [37] 3.1 shell编程之数组的定义...
   1157播放
   07:49
   [38] 3.2 shell编程之遍历数组
   1502播放
   07:07
   [39] 3.3 shell编程之关联数组实...
   1332播放
   07:27
   [40] 3.4 shell编程之并发控制(...
   663播放
   05:27
   [41] 3.4 shell编程之并发控制(...
   1043播放
   05:48
   [42] 3.5 shell编程之正则表达式
   627播放
   08:43
   [43] 3.6 shell编程之grep(...
   786播放
   05:22
   [44] 3.6 shell编程之grep(...
   792播放
   05:37
   [45] 3.7 shell编程之expec...
   1553播放
   05:40
   [46] 3.7 shell编程之expec...
   1426播放
   05:56
   [47] 4.1 sed基础语法
   1023播放
   08:10
   [48] 4.2 sed使用实例(上)
   772播放
   06:40
   [49] 4.2 sed使用实例(下)
   1160播放
   06:58
   [50] 4.3 sed实战
   968播放
   07:07
   [51] 4.4 sed模式空间和保持空间
   689播放
   07:57
   [52] 5.1 shell流编辑器-awk...
   847播放
   09:11
   [53] 5.2 shell流编辑器-awk...
   779播放
   06:03
   [54] 5.2 shell流编辑器-awk...
   1024播放
   06:25
   [55] 5.3 shell流编辑器-awk...
   1256播放
   09:53
   [56] 5.4 shell流编辑器-awk...
   810播放
   03:40
   [57] 5.5 shell流编辑器-awk...
   719播放
   05:04
   [58] 5.6 shell流编辑器-awk...
   1471播放
   03:18
   [59] 5.7 shell流编辑器-awk...
   905播放
   05:45
   [60] 5.7 shell流编辑器-awk...
   938播放
   05:54
   [61] 5.8 shell流编辑器-awk...
   1261播放
   05:47
   [62] 5.8 shell流编辑器-awk...
   872播放
   05:45
   [63] 5.9 shell流编辑器-awk...
   1244播放
   05:52
   为你推荐
   04:33
   《钝角》2.0
   971播放
   02:44
   只移动三根,变成3个三角形,难住很...
   1192播放
   07:43
   【解三角形】3、解三角形:已知三边
   2918播放
   02:28
   已知三角形两条边是44844和56...
   1564播放
   14:54
   5.2 三角形练习课(下)
   2161播放
   12:10
   35 三角形的性质(3)(上)
   1710播放
   09:09
   4.4 用尺规作三角形(下)
   4203播放
   22:23
   4.1 认识三角形(1)
   2.7万播放
   02:17
   五年级,一个三角形,斜边长16厘米...
   1048播放
   01:58
   小升初:2个三角形面积是4和5,求...
   551播放
   03:04
   用来用三角形的纸能折出这么好看的花...
   1035播放
   03:21
   等腰三角形,底边长8和顶角30°,...
   1071播放
   03:06
   移动两根变成一个三角形,很多人都说...
   1114播放
   03:02
   如何求三角形的面积?第2种方法绝了
   1201播放