APP下载
反馈
1.4但丁《神曲》(上)
6278 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(98)
   自动播放
   [1] 1.1希腊神话的魅力(上)
   4.0万播放
   05:25
   [2] 1.1希腊神话的魅力(下)
   7141播放
   05:30
   [3] 1.2荷马史诗(上)
   1.7万播放
   06:51
   [4] 1.2荷马史诗(下)
   4893播放
   06:53
   [5] 1.2荷马史诗(上)
   1.1万播放
   07:31
   [6] 1.2荷马史诗(下)
   3844播放
   07:32
   [7] 1.3俄狄浦斯王(上)
   9309播放
   06:42
   [8] 1.3俄狄浦斯王(下)
   3571播放
   06:42
   [9] 1.3俄狄浦斯王(上)
   7537播放
   07:05
   [10] 1.3俄狄浦斯王(下)
   2912播放
   07:08
   [11] 1.4但丁《神曲》(上)
   9628播放
   10:50
   [12] 1.4但丁《神曲》(下)
   3140播放
   10:48
   [13] 1.4但丁《神曲》(上)
   6601播放
   08:23
   [14] 1.4但丁《神曲》(下)
   3098播放
   08:21
   [15] 1.4但丁《神曲》(上)
   6278播放
   待播放
   [16] 1.4但丁《神曲》(下)
   2533播放
   07:55
   [17] 2.1 塞万提斯《堂吉诃德》(上)
   9049播放
   10:10
   [18] 2.1 塞万提斯《堂吉诃德》(下)
   2529播放
   10:15
   [19] 2.1 塞万提斯《堂吉诃德》(上)
   5736播放
   07:13
   [20] 2.1 塞万提斯《堂吉诃德》(下)
   2533播放
   07:14
   [21] 2.1 塞万提斯《堂吉诃德》(上)
   5631播放
   05:58
   [22] 2.1 塞万提斯《堂吉诃德》(下)
   2120播放
   06:02
   [23] 2.2 莎士比亚《哈姆雷特》(上)
   9341播放
   06:33
   [24] 2.2 莎士比亚《哈姆雷特》(下)
   2400播放
   06:39
   [25] 2.2 莎士比亚《哈姆雷特》(上)
   6672播放
   06:54
   [26] 2.2 莎士比亚《哈姆雷特》(下)
   2332播放
   06:52
   [27] 2.3 歌德《浮士德》(上)
   9156播放
   07:32
   [28] 2.3 歌德《浮士德》(下)
   3282播放
   07:32
   [29] 2.3 歌德《浮士德》(上)
   6019播放
   06:33
   [30] 2.3 歌德《浮士德》(下)
   2541播放
   06:30
   [31] 3.1 司汤达《红与黑》(上)
   9779播放
   07:39
   [32] 3.1 司汤达《红与黑》(下)
   2756播放
   07:37
   [33] 3.1 司汤达《红与黑》(上)
   7843播放
   07:21
   [34] 3.1 司汤达《红与黑》(下)
   2940播放
   07:19
   [35] 3.2 巴尔扎克《高老头》(上)
   8691播放
   07:32
   [36] 3.2 巴尔扎克《高老头》(下)
   2184播放
   07:29
   [37] 3.2 巴尔扎克《高老头》(上)
   6902播放
   08:25
   [38] 3.2 巴尔扎克《高老头》(下)
   2030播放
   08:23
   [39] 3.3 雨果《巴黎圣母院》(上)
   7566播放
   07:09
   [40] 3.3 雨果《巴黎圣母院》(下)
   2951播放
   07:06
   [41] 3.3 雨果《巴黎圣母院》(上)
   5858播放
   05:33
   [42] 3.3 雨果《巴黎圣母院》(下)
   2668播放
   05:34
   [43] 4.1 简·奥斯汀《傲慢与偏见》(...
   8680播放
   06:30
   [44] 4.1 简·奥斯汀《傲慢与偏见》(...
   2181播放
   06:28
   [45] 4.1 简·奥斯汀《傲慢与偏见》(...
   7750播放
   07:46
   [46] 4.1 简·奥斯汀《傲慢与偏见》(...
   2441播放
   07:43
   [47] 4.2 狄更斯《大卫·科波菲尔》...
   7712播放
   06:18
   [48] 4.2 狄更斯《大卫·科波菲尔》...
   2366播放
   06:16
   [49] 4.2 狄更斯《大卫·科波菲尔》...
   6530播放
   07:46
   [50] 4.2 狄更斯《大卫·科波菲尔》...
   2242播放
   07:43
   [51] 4.3夏洛蒂·勃朗特《简爱》(上)
   8060播放
   06:51
   [52] 4.3夏洛蒂·勃朗特《简爱》(下)
   1903播放
   06:50
   [53] 4.3夏洛蒂·勃朗特《简爱》(上)
   6407播放
   06:19
   [54] 4.3夏洛蒂·勃朗特《简爱》(下)
   1899播放
   06:15
   [55] 4.4 福楼拜《包法利夫人》(上)
   7942播放
   06:12
   [56] 4.4 福楼拜《包法利夫人》(下)
   1838播放
   06:16
   [57] 4.4 福楼拜《包法利夫人》(上)
   6453播放
   07:05
   [58] 4.4 福楼拜《包法利夫人》(下)
   2146播放
   07:05
   [59] 4.4 福楼拜《包法利夫人》(上)
   5968播放
   07:15
   [60] 4.4 福楼拜《包法利夫人》(下)
   2255播放
   07:17
   [61] 4.4 福楼拜《包法利夫人》(上)
   6173播放
   07:38
   [62] 4.4 福楼拜《包法利夫人》(下)
   1724播放
   07:39
   [63] 5.1 陀思妥耶夫斯《罪与罚》(上...
   9767播放
   06:15
   [64] 5.1 陀思妥耶夫斯《罪与罚》(下...
   2822播放
   06:18
   [65] 5.1 陀思妥耶夫斯《罪与罚》(上...
   8242播放
   07:21
   [66] 5.1 陀思妥耶夫斯《罪与罚》(下...
   2920播放
   07:19
   [67] 5.2托尔斯泰《安娜·卡列尼娜》(...
   8605播放
   06:06
   [68] 5.2托尔斯泰《安娜·卡列尼娜》(...
   2750播放
   06:03
   [69] 5.2托尔斯泰《安娜·卡列尼娜》(...
   6950播放
   07:57
   [70] 5.2托尔斯泰《安娜·卡列尼娜》(...
   2556播放
   07:54
   [71] 5.2托尔斯泰《安娜·卡列尼娜》(...
   6284播放
   08:15
   [72] 5.2托尔斯泰《安娜·卡列尼娜》(...
   2874播放
   08:16
   [73] 5.2托尔斯泰《安娜·卡列尼娜》(...
   5085播放
   07:37
   [74] 5.2托尔斯泰《安娜·卡列尼娜》(...
   2434播放
   07:36
   [75] 5.3 莫泊桑《羊脂球》(上)
   7374播放
   06:16
   [76] 5.3 莫泊桑《羊脂球》(下)
   2078播放
   06:13
   [77] 5.3 莫泊桑《羊脂球》(上)
   6597播放
   07:57
   [78] 5.3 莫泊桑《羊脂球》(下)
   2442播放
   07:59
   [79] 6.1 卡夫卡《变形记》(上)
   1.1万播放
   05:30
   [80] 6.1 卡夫卡《变形记》(下)
   2217播放
   05:31
   [81] 6.1 卡夫卡《变形记》(上)
   7944播放
   09:18
   [82] 6.1 卡夫卡《变形记》(下)
   2374播放
   09:18
   [83] 6.2 菲茨杰拉德《了不起的盖茨比...
   7726播放
   06:49
   [84] 6.2 菲茨杰拉德《了不起的盖茨比...
   2417播放
   06:47
   [85] 6.2 菲茨杰拉德《了不起的盖茨比...
   5950播放
   07:10
   [86] 6.2 菲茨杰拉德《了不起的盖茨比...
   2554播放
   07:12
   [87] 6.3 海明威《老人与海》(上)
   9189播放
   07:28
   [88] 6.3 海明威《老人与海》(下)
   1888播放
   07:33
   [89] 6.3 海明威《老人与海》(上)
   6768播放
   06:49
   [90] 6.3 海明威《老人与海》(下)
   2599播放
   06:52
   [91] 6.4 塞林格《麦田里的守望者》(...
   1.7万播放
   07:07
   [92] 6.4 塞林格《麦田里的守望者》(...
   2412播放
   07:04
   [93] 6.4 塞林格《麦田里的守望者》(...
   7880播放
   08:13
   [94] 6.4 塞林格《麦田里的守望者》(...
   2792播放
   08:14
   [95] 6.5马尔克斯《百年孤独》(上)
   1.8万播放
   07:40
   [96] 6.5马尔克斯《百年孤独》(下)
   2951播放
   07:42
   [97] 6.5马尔克斯《百年孤独》(上)
   1.6万播放
   08:45
   [98] 6.5马尔克斯《百年孤独》(下)
   3716播放
   08:45
   为你推荐
   15:31
   但丁的《神曲》与中世纪精神生活(中...
   2272播放
   14:57
   托尔金:人与神话(上)
   1774播放
   33:29
   埃德加·凯西:号称最伟大预言家的男...
   1141播放
   00:31
   【来嗨|随舞】《Love Me L...
   1145播放
   04:19
   火遍全球的“百亿神曲”竟是抄袭?不...
   2926播放
   51:33
   不为人知的罪恶,2亿美元的史诗,2...
   1959播放
   04:53
   被唢呐送走的“日本神曲”,BGM一...
   3974播放
   03:07
   如何成为天才
   1088播放
   06:58
   人类灵魂的伟大审问者:陀思妥耶夫斯...
   2024播放
   06:59
   一首时代的哀歌,一封来自过去耻辱的...
   1711播放
   04:24
   究竟是什么,让普罗米修斯成为最受爱...
   761播放