APP下载
反馈
S1A18 教会调式与即兴基本思路(中)
696 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(49)
   自动播放
   [1] S1A01 学前知识(上)(上)
   9082播放
   14:41
   [2] S1A01 学前知识(上)(下)
   2308播放
   14:45
   [3] S1A02 学前知识(下)(上)
   2709播放
   15:36
   [4] S1A02 学前知识(下)(中)
   1553播放
   15:45
   [5] S1A02 学前知识(下)(下)
   1513播放
   15:36
   [6] S1A03 电吉他与音箱(上)(上...
   2406播放
   14:27
   [7] S1A03 电吉他与音箱(上)(下...
   927播放
   14:36
   [8] S1A04 电吉他与音箱(下)(上...
   1076播放
   09:05
   [9] S1A04 电吉他与音箱(下)(下...
   972播放
   09:04
   [10] S1A05 音与十二平均律(上)
   1886播放
   12:31
   [11] S1A05 音与十二平均律(中)
   1279播放
   12:39
   [12] S1A05 音与十二平均律(下)
   1778播放
   12:31
   [13] S1A06 音的分布与弹奏姿势(上...
   1664播放
   18:48
   [14] S1A06 音的分布与弹奏姿势(中...
   1127播放
   18:51
   [15] S1A06 音的分布与弹奏姿势(下...
   1134播放
   18:46
   [16] S1A07 时值与拨片方向(上)
   1740播放
   09:37
   [17] S1A07 时值与拨片方向(下)
   1513播放
   09:44
   [18] S1A08 音程(上)
   1147播放
   20:16
   [19] S1A08 音程(中)
   836播放
   20:17
   [20] S1A08 音程(下)
   1322播放
   20:13
   [21] S1A09 综合效果器(上)
   1454播放
   14:07
   [22] S1A09 综合效果器(中)
   1508播放
   14:18
   [23] S1A09 综合效果器(下)
   768播放
   13:58
   [24] S1A10 五线谱与自然调式(上)
   1594播放
   18:26
   [25] S1A10 五线谱与自然调式(中)
   1165播放
   18:27
   [26] S1A10 五线谱与自然调式(下)
   844播放
   18:20
   [27] S1A11 十六分音符与音阶(上)
   1442播放
   22:52
   [28] S1A11 十六分音符与音阶(中)
   847播放
   22:53
   [29] S1A11 十六分音符与音阶(下)
   918播放
   22:50
   [30] S1A12 和弦(上)
   1125播放
   17:20
   [31] S1A12 和弦(中)
   776播放
   17:25
   [32] S1A12 和弦(下)
   1350播放
   17:12
   [33] S1A13 节奏内容补充(上)
   655播放
   12:02
   [34] S1A13 节奏内容补充(中)
   1099播放
   12:11
   [35] S1A13 节奏内容补充(下)
   876播放
   11:54
   [36] S1A14 小步舞曲(上)
   1305播放
   13:36
   [37] S1A14 小步舞曲(下)
   827播放
   13:36
   [38] S1A15 音级与七和弦(上)
   1163播放
   31:54
   [39] S1A15 音级与七和弦(中)
   982播放
   31:57
   [40] S1A15 音级与七和弦(下)
   892播放
   31:48
   [41] S1A16 传统布鲁斯(上)
   999播放
   18:33
   [42] S1A16 传统布鲁斯(中)
   1302播放
   18:39
   [43] S1A16 传统布鲁斯(下)
   1014播放
   18:28
   [44] S1A17 和弦标记法(上)
   1036播放
   18:17
   [45] S1A17 和弦标记法(中)
   928播放
   18:19
   [46] S1A17 和弦标记法(下)
   1368播放
   18:17
   [47] S1A18 教会调式与即兴基本思路...
   862播放
   19:33
   [48] S1A18 教会调式与即兴基本思路...
   696播放
   待播放
   [49] S1A18 教会调式与即兴基本思路...
   1097播放
   19:31
   为你推荐
   00:52
   #五音疗法 #宫调 #改善情绪...
   1377播放
   04:45
   萨克斯演奏《孟婆的碗》次中音萨克斯
   1100播放
   06:29
   怎样提升自己的萨克斯音色,从装备还...
   898播放
   03:53
   萨克斯音阶练习时:旋律渐强渐弱的重...
   680播放
   08:17
   邓建栋演奏 如来梦 二胡套曲(地)
   2115播放
   07:18
   你的萨克斯音色好不好?全看气息的控...
   834播放
   01:52
   钢琴如何发出声音的,进入内部才发现...
   2180播放
   06:06
   萨克斯的音准与控制:练习长音最有效...
   1256播放
   01:08
   父母要教会孩子这种能力、关键时刻能...
   1239播放
   00:15
   15秒教会你这个万能蘸料,拌啥都好...
   672播放
   00:47
   为什么要教会孩子吵架?
   1000播放
   04:31
   【《视唱练耳》教学视频】第十六课:...
   752播放
   03:50
   【【洞箫教程】张维良《洞箫入门教程...
   1990播放
   02:46
   做口味小龙虾,万不可只用水洗,简单...
   1312播放