APP下载
反馈
[1.1.1]--疲劳的基本概念
1870 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(30)
   自动播放
   [1] [1.1.1]--疲劳的基本概念
   1870播放
   待播放
   [2] [1.2.1]--扰动载荷的描述
   1128播放
   03:44
   [3] [1.3.1]--结构抗疲劳设计方...
   1006播放
   06:18
   [4] [1.4.1]--宏观断口疲劳特征
   787播放
   05:13
   [5] [2.1.1]--基本S-N曲线
   1112播放
   08:35
   [6] [2.2.1]--平均应力的影响
   735播放
   07:16
   [7] [2.3.1]--缺口疲劳
   1439播放
   05:02
   [8] [2.4.1]--Palmgren...
   1092播放
   05:16
   [9] [2.5.1]--相对Miner理...
   1439播放
   05:14
   [10] [2.6.1]--雨流计数法
   642播放
   07:28
   [11] [3.1.1]--疲劳数据的分散性
   1425播放
   05:10
   [12] [3.2.1]--正态分布
   1188播放
   06:20
   [13] [3.3.1]--给定疲劳寿命下的...
   631播放
   05:14
   [14] [3.4.1]--威布尔分布
   671播放
   06:37
   [15] [3.5.1]--线性回归分析(上...
   2578播放
   06:18
   [16] [3.5.1]--线性回归分析(下...
   1225播放
   06:22
   [17] [3.6.1]--利用回归方程进行...
   1275播放
   04:48
   [18] [4.1.1]--单调应力-应变响...
   751播放
   03:52
   [19] [4.2.1]--材料应力-应变响...
   900播放
   03:34
   [20] [4.4.1]--随机载荷下的应力...
   1442播放
   07:13
   [21] [4.4.1]--随机载荷下的应力...
   749播放
   07:12
   [22] [4.5.1]--低周疲劳分析
   749播放
   08:47
   [23] [5.4.1]--应力强度因子
   821播放
   07:22
   [24] [5.6.1]--能量释放率
   1439播放
   04:45
   [25] [6.2.1]--拉伸载荷作用下无...
   601播放
   05:19
   [26] [6.2.1]--拉伸载荷作用下无...
   713播放
   05:25
   [27] [7.1.1]--裂纹尖端的小范围...
   937播放
   05:05
   [28] [7.1.1]--裂纹尖端的小范围...
   589播放
   05:06
   [29] [7.3.1]--裂纹尖端的张开位...
   1411播放
   08:55
   [30] [7.4.1]--裂纹尖端张开位移...
   1063播放
   07:15
   为你推荐
   14:54
   【大连理工大学公开课:创造性思维与...
   2579播放
   05:13
   2.1.2 紫外吸收光谱分析基本原...
   1281播放
   10:30
   方法(基本概念)(下)
   668播放
   10:35
   第1章第1节 随机过程的基本概念及...
   1510播放
   08:25
   8.2 平稳随机过程的概念(上)
   1234播放
   10:18
   1.1 冯 诺伊曼结构原理及层次结...
   1469播放
   05:24
   2.1 化学反应动力学基础基本概念...
   1516播放
   03:30
   【Cycle.js基本原理】逻辑与...
   1357播放
   19:15
   5.1自下而上分析的基本问题(中)
   1123播放
   11:25
   【北京师范大学公开课:统计学导论】...
   1572播放
   13:01
   【华东理工大学公开课:生物医用材料...
   9435播放
   12:02
   第4讲 计算复杂性理论简介(下)
   1392播放