APP下载
反馈
15.1分式概念及性质(上)
889 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(30)
   自动播放
   [1] 11.1三角形的有关概念(上)
   1583播放
   12:00
   [2] 11.1三角形的有关概念(下)
   750播放
   12:02
   [3] 11.2三角形的内角和(上)
   794播放
   08:35
   [4] 11.2三角形的内角和(下)
   1535播放
   08:34
   [5] 11.3多边形(上)
   914播放
   08:12
   [6] 11.3多边形(下)
   956播放
   08:12
   [7] 12.1全等三角形的概念与性质(上...
   1425播放
   06:18
   [8] 12.1全等三角形的概念与性质(下...
   1382播放
   06:24
   [9] 12.2全等三角形的判定1(上)
   1808播放
   06:34
   [10] 12.2全等三角形的判定1(下)
   1286播放
   06:33
   [11] 12.3角的平分线(上)
   950播放
   05:11
   [12] 12.3角的平分线(下)
   784播放
   05:10
   [13] 13.1翻折与轴对称
   664播放
   07:03
   [14] 13.2等腰三角形的性质(上)
   645播放
   06:43
   [15] 13.2等腰三角形的性质(下)
   1313播放
   06:45
   [16] 13.4等边三角形(上)
   1358播放
   07:45
   [17] 13.4等边三角形(下)
   883播放
   07:48
   [18] 14.1整式的乘法(一)(上)
   848播放
   05:07
   [19] 14.1整式的乘法(一)(下)
   558播放
   05:03
   [20] 14.3整式的乘法(三)(上)
   699播放
   05:29
   [21] 14.3整式的乘法(三)(下)
   1435播放
   05:27
   [22] 14.4因式分解(一)(上)
   1919播放
   06:11
   [23] 14.4因式分解(一)(下)
   1152播放
   06:10
   [24] 14.5因式分解(二)(上)
   1414播放
   07:01
   [25] 14.5因式分解(二)(下)
   1388播放
   07:00
   [26] 15.1分式概念及性质(上)
   889播放
   待播放
   [27] 15.1分式概念及性质(下)
   1027播放
   05:45
   [28] 15.2分式的乘除(上)
   1146播放
   06:10
   [29] 15.2分式的乘除(下)
   628播放
   06:08
   [30] 15.3分式方程
   843播放
   09:17
   为你推荐
   21:41
   3.4 排列、组合与二项式定理小结
   5887播放
   07:55
   028第五章第二讲关于特征值与特征...
   1570播放
   13:13
   [复习]第15章 分式及其基本性质...
   1547播放
   06:29
   07第七讲 有理函数的部分分式分解...
   1123播放
   02:29
   概念4.14 三秩相等定理
   1111播放
   04:49
   概念1.9 矩阵逆运算的规律
   1494播放
   02:24
   概念5.3-2 特征值的f(A)定...
   1521播放
   08:25
   5.1.6 一阶非齐次线性微分方程...
   1096播放
   23:31
   【初二数学上册 【北京版】】16 ...
   3216播放
   14:44
   9 小专题复习:分式(下)
   742播放
   16:08
   极大和极小——问题的转化与化归(上...
   5.7万播放
   14:08
   【哈尔滨工程大学公开课:数学零距离...
   2448播放
   03:07
   分式计算,千万不能去硬算,学会方法...
   1016播放
   24:03
   5 等差数列的前n项和公式(1)
   2.3万播放