APP下载
反馈
37 - 推导式练习
884 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(41)
   自动播放
   [1] 01 - 下载安装 Python ...
   2.0万播放
   03:42
   [2] 02 - 安装配置 VS Code...
   8008播放
   06:54
   [3] 03 - 下载安装 Python ...
   4687播放
   03:54
   [4] 04 - 安装配置 VS Code...
   2709播放
   07:05
   [5] 05 - Python 数据类型
   7059播放
   02:47
   [6] 06 - 整数和小数
   4316播放
   06:52
   [7] 07 - 简单算术运算
   3602播放
   04:09
   [8] 08 - 特殊的算术运算
   3542播放
   09:13
   [9] 09 - Python 文档和注释
   3793播放
   08:37
   [10] 10 - 变量和赋值
   3371播放
   07:48
   [11] 11 - 控制台输入
   3464播放
   08:38
   [12] 12 - 类型转换
   2745播放
   06:39
   [13] 13 - 字符串下标
   2607播放
   09:45
   [14] 14 - 字符串方法
   2581播放
   14:15
   [15] 15 - 转义字符
   2041播放
   08:23
   [16] 16 - 格式化字符串
   1935播放
   08:52
   [17] 17 - 格式化数字
   1718播放
   09:07
   [18] 18 - 关系运算
   1583播放
   07:02
   [19] 19 - 逻辑运算
   1528播放
   08:33
   [20] 20 - If 和 Else
   1645播放
   09:18
   [21] 21 - Elif 及注意事项
   1570播放
   13:17
   [22] 22 - If 语句练习
   1812播放
   11:43
   [23] 23 - 列表和下标
   1562播放
   09:57
   [24] 24 - 列表简单使用
   1444播放
   11:48
   [25] 25 - 修改查找元素
   1326播放
   08:43
   [26] 26 - 增加元素
   3488播放
   07:58
   [27] 27 - 删除元素
   1057播放
   07:25
   [28] 28 - 元组
   1178播放
   11:06
   [29] 29 - 列表嵌套
   1065播放
   08:23
   [30] 30 - 列表练习
   960播放
   07:51
   [31] 31 - Range 方法
   1106播放
   08:15
   [32] 32 - 列表遍历
   1035播放
   07:37
   [33] 33 - For 循环
   1317播放
   12:56
   [34] 34 - For 练习
   1423播放
   07:34
   [35] 35 - While 循环
   1166播放
   12:26
   [36] 36 - 列表推导式
   1036播放
   07:36
   [37] 37 - 推导式练习
   884播放
   待播放
   [38] 38 - 循环嵌套
   882播放
   10:20
   [39] 39 - 循环练习
   1159播放
   15:03
   [40] 40 - 字典基础
   1402播放
   17:44
   [41] 41 - 字典遍历
   1791播放
   11:05
   为你推荐
   29:18
   易错!易混淆!数列的定义域
   2005播放
   02:34
   简单的求值题,你能瞪眼看出答案吗?...
   1506播放
   02:08
   代数式求值,一招教你秒懂!
   1133播放
   03:07
   代数式求值,次数很大,容易犯错
   706播放
   04:21
   【可汗学院公开课:算术与代数预备课...
   7.6万播放
   24:22
   30.第03讲 数列的概念与通项公...
   909播放
   10:00
   [复习]第22章 抛物线与函数符号
   1695播放
   07:16
   二次函数【考点】6二次函数与x轴交...
   2456播放
   03:12
   求代数式的值,看看要不要先化简,有...
   1125播放
   04:10
   代数式求值,同学们写不完整,错在哪...
   2801播放
   03:07
   一个多项式能被8整除,解法是化简成...
   1049播放
   03:08
   用换元法化简三次根式求值,考查到一...
   1826播放
   02:00
   竞赛题:代数式求值,怎样去处理?
   654播放
   13:38
   第三章:集合与函数——一次函数与二...
   3251播放