APP下载
反馈
4.1 航海基础知识(上)
5508 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(33)
   自动播放
   [1] 1.1 航海的定义及发展简史
   1.6万播放
   09:14
   [2] 1.2 航海的作用
   3425播放
   04:53
   [3] 2.1 船员文化(上)
   3489播放
   05:38
   [4] 2.1 船员文化(下)
   1188播放
   05:38
   [5] 2.2 船员贡献(上)
   2487播放
   05:44
   [6] 2.2 船员贡献(下)
   1642播放
   05:51
   [7] 2.3 船员职责(上)
   3305播放
   05:45
   [8] 2.3 船员职责(下)
   1551播放
   05:45
   [9] 3.1 船舶的发展
   3549播放
   07:11
   [10] 3.2 船舶种类(上)
   4995播放
   08:19
   [11] 3.2 船舶种类(下)
   1354播放
   08:22
   [12] 3.3 船舶部位
   3958播放
   06:31
   [13] 3.4 船舶结构
   6694播放
   05:55
   [14] 3.5 船舶救生消防设备(上)
   4260播放
   08:40
   [15] 3.5 船舶救生消防设备(下)
   1148播放
   08:42
   [16] 3.6 船舶通信设备
   3508播放
   09:17
   [17] 3.7 船舶动力系统
   2847播放
   05:53
   [18] 3.7 船舶动力系统(2)
   2203播放
   02:31
   [19] 4.1 航海基础知识(上)
   5508播放
   待播放
   [20] 4.1 航海基础知识(下)
   1725播放
   09:49
   [21] 4.2 航海气象
   5387播放
   08:11
   [22] 4.2 航海气象(2)
   2679播放
   05:06
   [23] 4.3 船舶航行系统
   3406播放
   06:26
   [24] 4.3 船舶航行系统(2)
   2120播放
   05:39
   [25] 4.4 航行计划制定
   2967播放
   07:21
   [26] 4.4 航行计划制定(2)(上)
   2116播放
   12:06
   [27] 4.4 航行计划制定(2)(下)
   1034播放
   12:05
   [28] 4.5 船舶定位导航(上)
   2470播放
   05:28
   [29] 4.5 船舶定位导航(下)
   1480播放
   05:28
   [30] 4.5 船舶定位导航(2)
   2297播放
   08:02
   [31] 4.6 船舶航行值班(上)
   2696播放
   05:13
   [32] 4.6 船舶航行值班(下)
   1148播放
   05:18
   [33] 4.6 船舶航行值班(2)
   2801播放
   08:51
   为你推荐
   12:33
   模块二 §2-1 汇交力系的合成与...
   756播放
   04:24
   15世纪-17世纪之间,各国探险家...
   1258播放
   07:34
   4-1:汇编程序设计的基础知识
   1308播放
   08:49
   6.2 准备:相关知识准备
   1612播放
   02:24
   明朝航海实力远强于欧洲,为何大航海...
   1495播放
   16:09
   茶点:格局 大航海时代 古代文明(...
   1446播放
   08:49
   9.1 照明基本知识(上)
   1047播放
   02:16
   对话此念:面对新领域、新知识我怎样...
   971播放
   21:34
   【杜克大学:理性辩论系列课程1】3...
   3.0万播放
   05:36
   模块四 4.1 程序设计语言概述(...
   711播放
   08:05
   3-1-3 资料的分析举例(下)
   1516播放
   04:38
   全体船员航海知识考试,球球竟成补课...
   1444播放
   08:48
   模块一 webERP系统与登陆模块...
   2643播放
   05:41
   模块九 (七)过定位现象的消除方法...
   945播放