APP下载
反馈
1.事实细节题-解题技巧(下)
1538 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(84)
   自动播放
   [1] 阅读理解8大考点(下)
   1017播放
   07:38
   [2] 1.事实细节题-解题技巧(上)
   1175播放
   10:10
   [3] 1.事实细节题-解题技巧(下)
   1538播放
   待播放
   [4] 1.1真题2007Text4-37...
   1287播放
   07:41
   [5] 1.1真题2007Text4-37...
   1092播放
   07:42
   [6] 1.2真题2011Text2-27...
   617播放
   07:22
   [7] 1.3事实细节题-逻辑关系词(上)
   569播放
   11:42
   [8] 1.3事实细节题-逻辑关系词(下)
   1508播放
   11:44
   [9] 1.4真题2011Text1-22...
   717播放
   07:51
   [10] 1.4真题2011Text1-22...
   729播放
   07:51
   [11] 1.5真题2010Text2-26...
   948播放
   07:44
   [12] 1.5真题2010Text2-26...
   583播放
   07:42
   [13] 1.6真题2010Text2-35...
   1384播放
   06:53
   [14] 1.6真题2010Text2-35...
   1010播放
   06:57
   [15] 1.7真题2011Text3-31...
   1489播放
   08:12
   [16] 1.7真题2011Text3-31...
   922播放
   08:15
   [17] 2.词义推测题-解题技巧
   818播放
   06:51
   [18] 2.1真题2006Text1-21...
   1311播放
   08:05
   [19] 2.1真题2006Text1-21...
   1138播放
   08:09
   [20] 2.2真题2006Text4-37...
   1420播放
   06:59
   [21] 2.2真题2006Text4-37...
   654播放
   07:00
   [22] 2.3真题2010Text2-28...
   855播放
   06:18
   [23] 2.4真题2012Text2-26...
   1037播放
   09:29
   [24] 2.5真题2016Text1-22...
   535播放
   08:22
   [25] 2.5真题2016Text1-22...
   567播放
   08:18
   [26] 2.6真题2010Text2-27...
   784播放
   05:24
   [27] 2.6真题2010Text2-27...
   1097播放
   05:21
   [28] 2.7真题2012Text1-21...
   1148播放
   08:31
   [29] 2.8真题2012Text1-23...
   1195播放
   08:32
   [30] 2.9真题2012Text2-27...
   1001播放
   09:46
   [31] 2.9真题2012Text2-27...
   560播放
   09:48
   [32] 【考研英语】阅读真题分类超精讲 |...
   914播放
   07:25
   [33] 3.1真题2012Text4-37...
   836播放
   08:50
   [34] 3.1真题2012Text4-37...
   1252播放
   08:53
   [35] 3.2真题2013Text3-33...
   930播放
   09:14
   [36] 3.2真题2013Text3-33...
   1375播放
   09:12
   [37] 3.3真题2008Text1-21...
   725播放
   06:06
   [38] 3.3真题2008Text1-21...
   701播放
   06:05
   [39] 3.4判断题-解题技巧、真题201...
   945播放
   06:33
   [40] 3.4判断题-解题技巧、真题201...
   1266播放
   06:32
   [41] 3.5真题2011Text3-34...
   503播放
   08:54
   [42] 3.5真题2011Text3-34...
   1438播放
   09:00
   [43] 4.推理引申题
   1151播放
   09:23
   [44] 4.1真题2007Text4-40...
   1485播放
   05:42
   [45] 4.1真题2007Text4-40...
   500播放
   05:39
   [46] 4.2真题2011Text2-29...
   1468播放
   07:03
   [47] 4.2真题2011Text2-29...
   1163播放
   07:09
   [48] 4.3真题2011Text4-40...
   836播放
   10:49
   [49] 4.3真题2011Text4-40...
   722播放
   10:54
   [50] 4.4真题2015Text3-31...
   1143播放
   05:19
   [51] 4.4真题2015Text3-31...
   1366播放
   05:20
   [52] 4.5真题2012Text4-36...
   587播放
   06:18
   [53] 4.6真题2012Text4-38...
   922播放
   09:36
   [54] 4.7推理引申题-解题技巧
   1022播放
   06:24
   [55] 4.8真题2013Text4-38...
   1369播放
   06:26
   [56] 4.8真题2013Text4-38...
   1499播放
   06:25
   [57] 4.9真题2012Text2-30...
   511播放
   08:51
   [58] 5.写作目的题(上)
   1346播放
   11:23
   [59] 5.写作目的题(下)
   1312播放
   11:25
   [60] 5.1真题2006Text4-36...
   841播放
   06:21
   [61] 5.2真题2013Text3-32...
   1003播放
   06:17
   [62] 5.2真题2013Text3-32...
   1004播放
   06:22
   [63] 5.3真题2015Text2-30...
   968播放
   07:45
   [64] 5.3真题2015Text2-30...
   1010播放
   07:41
   [65] 5.4写作目的题-解题技巧
   657播放
   03:58
   [66] 5.5真题2006Text3-31...
   1483播放
   09:53
   [67] 6.观点态度题-解题技巧(上)
   763播放
   10:22
   [68] 6.观点态度题-解题技巧(下)
   726播放
   10:26
   [69] 6.2真题2010Text4-40...
   941播放
   07:05
   [70] 6.2真题2010Text4-40...
   1323播放
   07:02
   [73] 7.文章主旨题-解题技巧
   953播放
   06:34
   [74] 7.1真题2011Text3-35...
   1451播放
   09:43
   [75] 7.1真题2011Text3-35...
   902播放
   09:49
   [76] 7.2真题2014Text2-30...
   1476播放
   06:37
   [77] 7.2真题2014Text2-30...
   1338播放
   06:37
   [80] 8.篇章结构题(上)
   1128播放
   09:31
   [81] 8.篇章结构题(下)
   1320播放
   09:33
   [82] 8.1真题2010Text2-30...
   1277播放
   05:21
   [83] 8.2篇章结构题-解题技巧&真题2...
   732播放
   11:21
   [84] 8.2篇章结构题-解题技巧&真题2...
   994播放
   11:27
   为你推荐
   02:31
   掌握学霸思维,轻松搞定复杂经典例题...
   1266播放
   03:55
   陷阱题:有一个条件藏的非常深,解题...
   1481播放
   01:21
   看似复杂的竞赛题,思考不简单,78...
   1028播放
   15:19
   2-2文章细节的查找和判断(上)(...
   663播放
   16:14
   P16 提出对策解题技巧(上)
   1613播放
   03:45
   简单的解题技巧,让看似无从下手的题...
   1419播放
   04:32
   【【Coursera】小说写作公开...
   2711播放
   14:14
   深度报道的写作策略(下)
   2566播放
   03:13
   易考need的用法,这个知识点你知...
   1522播放
   07:08
   2021 四级阅读 (定位技巧 正...
   960播放
   06:11
   1-5对称的解题中的运用(上)
   1404播放
   03:10
   小技巧解题:x+y²=y³,y+x...
   1725播放
   01:38
   奥数54-54=15怎能成立?解题...
   703播放
   05:51
   第五章-阅读理解 多项对应解题技巧...
   1470播放