APP下载
反馈
[7.5.1]--7.5复合材料及其在导弹中的应用(上)
600 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(68)
   自动播放
   [1] [1.2.1]--1.2导弹结构系...
   3397播放
   08:27
   [2] [1.3.1]--1.3导弹结构设...
   1987播放
   05:20
   [3] [1.3.1]--1.3导弹结构设...
   1493播放
   05:26
   [4] [1.4.1]--1.4导弹结构设...
   1457播放
   06:15
   [5] [1.4.1]--1.4导弹结构设...
   1369播放
   06:18
   [6] [1.5.1]--1.5导弹结构设...
   1122播放
   05:54
   [7] [2.1.1]--2.1作用在导弹...
   1036播放
   05:04
   [8] [2.1.1]--2.1作用在导弹...
   1352播放
   00:00
   [9] [2.2.1]--2.2过载系数1...
   1583播放
   10:40
   [10] [2.2.1]--2.2过载系数1...
   1017播放
   10:46
   [11] [2.2.2]--2.2过载系数2
   598播放
   09:13
   [12] [2.2.3]--2.2过载系数3...
   1162播放
   00:00
   [13] [2.2.3]--2.2过载系数3...
   667播放
   05:33
   [14] [2.2.4]--2.2过载系数
   1182播放
   08:12
   [15] [2.3.1]--2.3导弹上的静...
   958播放
   09:04
   [16] [2.3.3]--2.3导弹上的静...
   1306播放
   05:22
   [17] [2.3.3]--2.3导弹上的静...
   627播放
   00:00
   [18] [2.4.1]--2.4导弹上的动...
   861播放
   09:27
   [19] [2.5.1]--2.5使用载荷、...
   746播放
   09:20
   [20] [3.1.1]--3.1导弹结构的...
   637播放
   06:54
   [21] [3.1.1]--3.1导弹结构的...
   607播放
   07:00
   [22] [3.1.2]--3.1导弹结构的...
   720播放
   06:21
   [23] [3.2.1]--3.2导弹结构的...
   877播放
   07:11
   [24] [3.2.1]--3.2导弹结构的...
   1027播放
   00:00
   [25] [3.2.2]--3.2导弹结构的...
   1127播放
   06:54
   [26] [3.2.4]--3.2导弹结构的...
   1506播放
   08:19
   [27] [3.2.5]--3.2导弹结构的...
   1254播放
   07:40
   [28] [3.2.6]--3.2导弹结构的...
   619播放
   08:35
   [29] [3.2.7]--3.2导弹结构的...
   1176播放
   06:28
   [30] [3.3.1]--3.3导弹结构的...
   1339播放
   06:08
   [31] [3.3.1]--3.3导弹结构的...
   700播放
   06:13
   [32] [3.4.1]--3.4导弹的气动...
   1173播放
   07:08
   [33] [3.4.1]--3.4导弹的气动...
   1322播放
   07:07
   [34] [4.1.1]--4.1弹翼的功用...
   1164播放
   06:17
   [35] [4.2.1]--4.2弹翼的结构...
   1121播放
   07:15
   [36] [4.2.1]--4.2弹翼的结构...
   1492播放
   07:17
   [37] [4.3.1]--4.3弹翼的传力...
   561播放
   08:54
   [38] [4.3.2]--4.3弹翼的传力...
   1226播放
   08:04
   [39] [4.3.3]--4.3弹翼的传力...
   1149播放
   08:03
   [40] [4.4.1]--4.4骨架蒙皮式...
   1322播放
   06:13
   [41] [4.4.2]--4.4骨架蒙皮式...
   1443播放
   05:21
   [42] [4.4.3]--4.4骨架蒙皮式...
   710播放
   04:54
   [43] [4.5.2]--4.5其它形式弹...
   1385播放
   07:30
   [44] [4.6.1]--4.6弹翼与弹身...
   991播放
   00:00
   [45] [4.6.1]--4.6弹翼与弹身...
   1074播放
   00:00
   [46] [5.1.1]--5.1弹身的功用...
   1344播放
   07:09
   [47] [5.2.1]--5.2弹身的结构...
   1178播放
   06:28
   [48] [5.3.1]--5.3弹身的传力...
   1162播放
   06:47
   [49] [5.3.2]--5.3弹身的传力...
   579播放
   07:02
   [50] [5.4.1]--5.4薄壁结构弹...
   1031播放
   07:26
   [51] [5.4.1]--5.4薄壁结构弹...
   816播放
   07:29
   [52] [5.5.1]--弹身舱段的设计1...
   1317播放
   05:55
   [53] [5.5.1]--弹身舱段的设计1...
   1163播放
   06:01
   [54] [5.6.1]--5.6弹身舱段连...
   1270播放
   06:59
   [55] [5.6.2]--5.6弹身舱段连...
   731播放
   08:36
   [56] [6.2.4]--6.2操纵机构的...
   901播放
   04:31
   [57] [6.4.2]--6.4分离机构的...
   1177播放
   06:14
   [58] [6.4.3]--6.4分离机构的...
   940播放
   08:45
   [59] [6.4.4]--6.4分离机构的...
   1506播放
   05:05
   [60] [6.4.4]--6.4分离机构的...
   1176播放
   05:05
   [61] [7.1.1]--7.1导弹结构材...
   1416播放
   02:52
   [62] [7.2.1]--7.2常见导弹结...
   1294播放
   05:34
   [63] [7.2.1]--7.2常见导弹结...
   1283播放
   00:00
   [64] [7.3.1]--7.3导弹结构材...
   983播放
   02:27
   [65] [7.4.1]--7.4弹体常用的...
   1153播放
   00:00
   [66] [7.4.1]--7.4弹体常用的...
   1342播放
   00:00
   [67] [7.5.1]--7.5复合材料及...
   600播放
   待播放
   [68] [7.5.1]--7.5复合材料及...
   1135播放
   00:00
   为你推荐
   33:20
   动力之最——核动力(上)
   3.0万播放
   05:16
   中国发射导弹为何通知俄罗斯,却不通...
   838播放
   01:17
   俄罗斯“匕首”导弹:取巧但不先进
   950播放
   04:08
   伊朗导弹400秒飞到以色列,末端突...
   1182播放
   02:38
   高速导弹+低速无人机!伊朗高低搭配...
   880播放
   05:37
   我们能造飞机导弹,为什么做不了美国...
   8615播放
   06:20
   伊朗无人机+导弹组合拳,打醒了美国...
   1066播放
   02:31
   旺达扔导弹警告天剑局,却没想到和幻...
   977播放
   11:27
   导弹专家做了一堆正义的事,却妻离子...
   695播放
   02:01
   试飞B17轰炸机模型,一个成年人勉...
   2093播放
   20:12
   “飞天巨神”——大型飞机技术(中)
   3150播放
   04:55
   俄军三个教训提醒中国:不能全靠导弹...
   1052播放
   05:19
   20艘航母也难救美国!美情报局:中...
   649播放
   01:49
   试飞眼镜蛇直升机模型,加满一箱油,...
   1470播放