APP下载
反馈
2.2-2.3 计算机的应用和展望(下)
1012 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(203)
   自动播放
   [1] 1.1 计算机系统简介 -a(上)
   6115播放
   08:55
   [2] 1.1 计算机系统简介 -a(下)
   1824播放
   08:59
   [3] 1.1 计算机系统简介 -b(上)
   2077播放
   09:19
   [4] 1.1 计算机系统简介 -b(下)
   1383播放
   09:19
   [5] 1.1 计算机系统简介课程简介(上...
   1646播放
   09:57
   [6] 1.1 计算机系统简介课程简介(下...
   1575播放
   09:56
   [7] 1.2 计算机的基本组成 -a(上...
   1955播放
   07:51
   [8] 1.2 计算机的基本组成 -a(下...
   994播放
   07:59
   [9] 1.2 计算机的基本组成 -b(上...
   822播放
   09:44
   [10] 1.2 计算机的基本组成 -b(下...
   1269播放
   09:48
   [11] 1.2 计算机的基本组成 -d(上...
   1640播放
   11:00
   [12] 1.2 计算机的基本组成 -d(下...
   1503播放
   11:06
   [13] 1.2 计算机的基本组成 -e(上...
   1648播放
   10:59
   [14] 1.2 计算机的基本组成 -e(下...
   1062播放
   11:07
   [15] 1.3 计算机硬件的主要技术指标(...
   1382播放
   09:20
   [16] 2.1 计算机的发展史-a1(上)
   1231播放
   07:34
   [17] 2.1 计算机的发展史-a1(下)
   890播放
   07:36
   [18] 2.2-2.3 计算机的应用和展望...
   986播放
   06:03
   [19] 2.2-2.3 计算机的应用和展望...
   1012播放
   待播放
   [20] 3.1 总线的基本概念(上)
   1060播放
   06:41
   [21] 3.1 总线的基本概念(下)
   1100播放
   06:39
   [22] 3.3 总线性能及性能指标(上)
   1469播放
   07:13
   [23] 3.3 总线性能及性能指标(下)
   1465播放
   07:20
   [24] 3.4 总线结构(上)
   1631播放
   05:22
   [25] 3.4 总线结构(下)
   1521播放
   05:20
   [26] 3.5 总线控制-a(上)
   1696播放
   10:14
   [27] 3.5 总线控制-a(下)
   1267播放
   10:11
   [28] 3.5 总线控制-b(上)
   1664播放
   07:36
   [29] 3.5 总线控制-b(下)
   1311播放
   07:42
   [30] 3.5 总线控制-c(上)
   1330播放
   07:45
   [31] 3.5 总线控制-c(下)
   1159播放
   07:48
   [32] 4.1 概述 -a(上)
   1121播放
   10:11
   [33] 4.1 概述 -a(下)
   688播放
   10:15
   [34] 4.1 概述 -b(上)
   864播放
   08:29
   [35] 4.1 概述 -b(下)
   1480播放
   08:35
   [36] 4.2 主存储器(下) -e(上)
   1763播放
   05:18
   [37] 4.2 主存储器(下) -e(下)
   1397播放
   05:20
   [38] 4.2 主存储器(下) -f1(上...
   1402播放
   09:18
   [39] 4.2 主存储器(下) -f1(下...
   783播放
   09:26
   [40] 4.2 主存储器(下) -f2(上...
   1314播放
   11:41
   [41] 4.2 主存储器(下) -f2(下...
   1428播放
   11:47
   [42] 4.2 主存储器(下) -f3(上...
   1401播放
   05:07
   [43] 4.2 主存储器(下) -f3(下...
   831播放
   05:08
   [44] 4.2 主存储器(下) -g1(上...
   948播放
   06:19
   [45] 4.2 主存储器(下) -g1(下...
   1234播放
   06:20
   [46] 4.2 主存储器(下) -g2(上...
   1328播放
   05:46
   [47] 4.2 主存储器(下) -g2(下...
   1236播放
   05:50
   [48] 4.2 主存储器(下) -i1(上...
   1426播放
   08:03
   [49] 4.2 主存储器(下) -i1(下...
   996播放
   08:06
   [50] 4.2 主存储器(下) -i2(上...
   1548播放
   06:18
   [51] 4.2 主存储器(下) -i2(下...
   1256播放
   06:18
   [52] 4.2 主存储器(下) -i3(上...
   745播放
   06:24
   [53] 4.2 主存储器(下) -i3(下...
   809播放
   06:29
   [54] 4.2 主存储器 -a1(上)
   1447播放
   07:19
   [55] 4.2 主存储器 -a1(下)
   1424播放
   07:18
   [56] 4.2 主存储器 -a2(上)
   1511播放
   06:22
   [57] 4.2 主存储器 -a2(下)
   1490播放
   06:29
   [58] 4.2 主存储器 -a3(上)
   1245播放
   09:56
   [59] 4.2 主存储器 -a3(下)
   1661播放
   10:03
   [60] 4.2 主存储器 -b(上)
   775播放
   05:04
   [61] 4.2 主存储器 -b(下)
   1688播放
   05:04
   [62] 4.2 主存储器 -c(上)
   1600播放
   08:19
   [63] 4.2 主存储器 -c(下)
   843播放
   08:22
   [64] 4.3 高速缓冲存储器 -a1(上...
   1571播放
   09:00
   [65] 4.3 高速缓冲存储器 -a1(下...
   1537播放
   09:05
   [66] 4.3 高速缓冲存储器 -a2(上...
   933播放
   05:34
   [67] 4.3 高速缓冲存储器 -a2(下...
   1366播放
   05:37
   [68] 4.3 高速缓冲存储器 b1(上)
   1054播放
   05:46
   [69] 4.3 高速缓冲存储器 b1(下)
   760播放
   05:49
   [70] 4.3 高速缓冲存储器 -b2(上...
   1128播放
   07:05
   [71] 4.3 高速缓冲存储器 -b2(下...
   736播放
   07:04
   [72] 4.4 辅助存储器(上)
   838播放
   10:18
   [73] 4.4 辅助存储器(下)
   1451播放
   10:23
   [74] 5.1 概述 -b1(上)
   1196播放
   08:36
   [75] 5.1 概述 -b1(下)
   1223播放
   08:39
   [76] 5.1 概述 -b2(上)
   1224播放
   06:52
   [77] 5.1 概述 -b2(下)
   664播放
   06:50
   [78] 5.2 I/O设备(上)
   1359播放
   09:00
   [79] 5.2 I/O设备(下)
   624播放
   09:01
   [80] 5.3 I/O接口(上)
   1269播放
   09:27
   [81] 5.3 I/O接口(下)
   678播放
   09:30
   [82] 5.4 程序查询方式(上)
   742播放
   07:26
   [83] 5.4 程序查询方式(下)
   1172播放
   07:32
   [84] 5.5 程序中断方式 -a(上)
   1213播放
   07:49
   [85] 5.5 程序中断方式 -a(下)
   1445播放
   07:55
   [86] 5.5 程序中断方式 -b(上)
   1002播放
   09:08
   [87] 5.5 程序中断方式 -b(下)
   1097播放
   09:09
   [88] 5.5 程序中断方式 -c1(上)
   1543播放
   06:52
   [89] 5.5 程序中断方式 -c1(下)
   629播放
   06:50
   [90] 5.5 程序中断方式 -c2(上)
   851播放
   05:42
   [91] 5.5 程序中断方式 -c2(下)
   1504播放
   05:42
   [92] 5.6 DMA方式 -a1(上)
   920播放
   07:34
   [93] 5.6 DMA方式 -a1(下)
   1414播放
   07:30
   [94] 5.6 DMA方式 -a2(上)
   588播放
   05:29
   [95] 5.6 DMA方式 -a2(下)
   990播放
   05:28
   [96] 5.6 DMA方式 -b1(上)
   737播放
   07:51
   [97] 5.6 DMA方式 -b1(下)
   728播放
   07:54
   [98] 5.6 DMA方式 -b2(上)
   794播放
   07:58
   [99] 5.6 DMA方式 -b2(下)
   1003播放
   07:57
   [100] 6.1 无符号数和有符号数 -a2...
   679播放
   07:51
   [101] 6.1 无符号数和有符号数 -a2...
   1540播放
   07:48
   [102] 6.1 无符号数和有符号数 -a3...
   1008播放
   07:34
   [103] 6.1 无符号数和有符号数 -a3...
   706播放
   07:32
   [104] 6.1 无符号数和有符号数 -b1...
   1172播放
   09:06
   [105] 6.1 无符号数和有符号数 -b1...
   980播放
   09:06
   [106] 6.1 无符号数和有符号数 -b2...
   697播放
   08:11
   [107] 6.1 无符号数和有符号数 -b2...
   1083播放
   08:16
   [108] 6.1 无符号数和有符号数 -c(...
   1268播放
   09:41
   [109] 6.1 无符号数和有符号数 -c(...
   623播放
   09:40
   [110] 6.1 无符号数和有符号数 -d(...
   1363播放
   07:54
   [111] 6.1 无符号数和有符号数 -d(...
   1033播放
   07:53
   [112] 6.2 数的定点表示和浮点表示(上...
   1391播放
   09:29
   [113] 6.2 数的定点表示和浮点表示(上...
   726播放
   09:28
   [114] 6.2 数的定点表示和浮点表示(下...
   1487播放
   06:34
   [115] 6.2 数的定点表示和浮点表示(下...
   628播放
   06:41
   [116] 6.2 数的定点表示和浮点表示(下...
   940播放
   07:59
   [117] 6.2 数的定点表示和浮点表示(下...
   681播放
   07:57
   [118] 6.3 定点运算(上) -b1(上...
   1284播放
   09:16
   [119] 6.3 定点运算(上) -b1(下...
   1581播放
   09:16
   [120] 6.3 定点运算(上) -a1(上...
   921播放
   07:59
   [121] 6.3 定点运算(上) -a1(下...
   1222播放
   08:07
   [122] 6.3 定点运算(上) -a2(上...
   1211播放
   09:27
   [123] 6.3 定点运算(上) -a2(下...
   1141播放
   09:27
   [124] 6.3 定点运算(上) -b2(上...
   766播放
   07:27
   [125] 6.3 定点运算(上) -b2(下...
   1209播放
   07:30
   [126] 6.3 定点运算(上) -c1(上...
   902播放
   06:50
   [127] 6.3 定点运算(上) -c1(下...
   832播放
   06:58
   [128] 6.3 定点运算(上) -c3(上...
   1091播放
   08:33
   [129] 6.3 定点运算(上) -c3(下...
   1238播放
   08:36
   [130] 6.3 定点运算(下) -d1(上...
   1229播放
   07:03
   [131] 6.3 定点运算(下) -d1(下...
   1398播放
   07:00
   [132] 6.3 定点运算(下) -d2(上...
   1590播放
   06:38
   [133] 6.3 定点运算(下) -d2(下...
   1661播放
   06:45
   [134] 6.3 定点运算(下) -d3(上...
   1142播放
   07:19
   [135] 6.3 定点运算(下) -d3(下...
   1305播放
   07:20
   [136] 6.4 浮点四则运算(下) -a...
   1661播放
   07:20
   [137] 6.4 浮点四则运算(下) -a...
   1006播放
   07:24
   [138] 6.4 浮点四则运算(下) -b(...
   874播放
   05:54
   [139] 6.4 浮点四则运算(下) -b(...
   1479播放
   05:54
   [140] 6.4 浮点四则运算(下) -c(...
   1430播放
   09:26
   [141] 6.4 浮点四则运算(下) -c(...
   1618播放
   09:33
   [142] 6.5 算术逻辑单元 -a(上)
   1087播放
   08:23
   [143] 6.5 算术逻辑单元 -a(下)
   1407播放
   08:20
   [144] 6.5 算术逻辑单元 -b(上)
   904播放
   05:34
   [145] 6.5 算术逻辑单元 -b(下)
   1444播放
   05:37
   [146] 6.5 算术逻辑单元 -c(上)
   907播放
   07:20
   [147] 6.5 算术逻辑单元 -c(下)
   701播放
   07:21
   [148] 7.1 机器指令 -b(上)
   1269播放
   05:16
   [149] 7.1 机器指令 -b(下)
   1064播放
   05:14
   [150] 7.1 机器指令 -c(上)
   1287播放
   08:43
   [151] 7.1 机器指令 -c(下)
   1252播放
   08:43
   [152] 7.2 操作数类型和操作类型 -...
   1504播放
   06:20
   [153] 7.2 操作数类型和操作类型 -...
   981播放
   06:27
   [154] 7.3 寻址方式 -a(上)
   1480播放
   07:20
   [155] 7.3 寻址方式 -a(下)
   1229播放
   07:21
   [156] 7.3 寻址方式 -b(上)
   1390播放
   08:48
   [157] 7.3 寻址方式 -b(下)
   777播放
   08:54
   [158] 7.3 寻址方式 -c(上)
   1308播放
   05:42
   [159] 7.3 寻址方式 -c(下)
   1191播放
   05:42
   [160] 7.4 指令格式举例(上)
   1397播放
   05:05
   [161] 7.4 指令格式举例(下)
   607播放
   05:04
   [162] 7.5 RISC技术(上)
   825播放
   06:44
   [163] 7.5 RISC技术(下)
   565播放
   06:45
   [164] 8.1 CPU的结构 -a(上)
   1283播放
   05:18
   [165] 8.1 CPU的结构 -a(下)
   1409播放
   05:20
   [166] 8.1 CPU的结构 -b(上)
   1437播放
   05:47
   [167] 8.1 CPU的结构 -b(下)
   712播放
   05:52
   [168] 8.2 指令周期 -a(上)
   1461播放
   07:29
   [169] 8.2 指令周期 -a(下)
   954播放
   07:32
   [170] 8.2 指令周期 -b(上)
   1115播放
   05:17
   [171] 8.2 指令周期 -b(下)
   1201播放
   05:19
   [172] 8.3 指令流水 -d(上)
   1486播放
   07:42
   [173] 8.3 指令流水 -d(下)
   1094播放
   07:42
   [174] 8.3 指令流水 -e(上)
   936播放
   09:48
   [175] 8.3 指令流水 -e(下)
   625播放
   09:54
   [176] 8.3 指令流水 -f(上)
   928播放
   07:41
   [177] 8.3 指令流水 -f(下)
   836播放
   07:40
   [178] 8.4 中断系统 -b(上)
   1114播放
   06:08
   [179] 8.4 中断系统 -b(下)
   1167播放
   06:09
   [180] 8.4 中断系统 -a(上)
   850播放
   05:14
   [181] 8.4 中断系统 -a(下)
   1420播放
   05:21
   [182] 9.1 操作命令的分析 -a(上...
   1359播放
   06:51
   [183] 9.1 操作命令的分析 -a(下...
   1453播放
   06:57
   [184] 9.1 操作命令的分析 -b(上...
   1560播放
   09:21
   [185] 9.1 操作命令的分析 -b(下...
   1128播放
   09:24
   [186] 9.2 控制单元的功能 -a(上)
   795播放
   09:25
   [187] 9.2 控制单元的功能 -a(下)
   868播放
   09:22
   [188] 9.2 控制单元的功能 -b(上)
   832播放
   07:44
   [189] 9.2 控制单元的功能 -b(下)
   1483播放
   07:46
   [190] 9.2 控制单元的功能 -c(上)
   850播放
   05:32
   [191] 9.2 控制单元的功能 -c(下)
   1046播放
   05:30
   [192] 10.1 组合逻辑设计 -a(上)
   752播放
   09:44
   [193] 10.1 组合逻辑设计 -a(下)
   809播放
   09:42
   [194] 10.1 组合逻辑设计 -b(上)
   1512播放
   08:58
   [195] 10.1 组合逻辑设计 -b(下)
   1159播放
   09:04
   [196] 10.1 组合逻辑设计 -c(上)
   543播放
   07:43
   [197] 10.1 组合逻辑设计 -c(下)
   1198播放
   07:44
   [198] 10.2 微程序设计 -a(上)
   994播放
   08:05
   [199] 10.2 微程序设计 -a(下)
   931播放
   08:03
   [200] 10.2 微程序设计 -b(上)
   1217播放
   09:14
   [201] 10.2 微程序设计 -b(下)
   717播放
   09:22
   [202] 10.2 微程序设计 -c(上)
   846播放
   09:05
   [203] 10.2 微程序设计 -c(下)
   1502播放
   09:13
   为你推荐
   15:07
   第一章-2-微机系统(2)
   8936播放
   03:56
   哈尔滨工业大学公开课:数据库系统(...
   2743播放
   1:23:31
   【计算机专业】计算机应用基础//系...
   4797播放
   35:59
   2.2 计算机网络体系结构(下)
   14.7万播放
   04:30
   为什么跟老宋学计算机二级
   3462播放
   10:30
   【华东师范大学公开课:学习心理学】...
   1401播放
   11:56
   【懂点科学,就能向精确严肃靠近一点...
   3.5万播放
   04:11
   北京理工大学公开课:面向对象技术与...
   7272播放
   03:49
   大连理工大学公开课:次数固定的循环...
   9822播放
   03:44
   1.6让计算机为您服务
   4.7万播放
   14:13
   哈尔滨工业大学公开课:计算机组成原...
   8352播放
   00:59
   吴文俊60岁时开始学习编写计算机程...
   1441播放
   12:46
   电子商务平台技术(中)
   1158播放
   02:08
   深圳大学公开课:多媒体技术及应用 ...
   2926播放